Weten wij eigenlijk wel wat we herdenken?

Regelmatig vinden er herdenkingen plaats van omgekomen soldaten in de talloze oorlogen die op deze aarde zijn gevoerd.

Met uitgestreken gezichten staan de hoogwaardigheidsbekleders in de houding en leggen kransen, terwijl het volk eerbiedig toekijkt.


We zien beelden van begraafplaatsen zoals een Amerikaanse variant bij Margraten en ook hoe de koning en de Amerikaanse ambassadeur kransen leggen en mooie woorden spreken.

Al die doden die daar liggen zijn echt. De verhalen die erbij worden verteld zijn niet echt.

Nabestaanden denken dat hun geliefden zijn omgekomen in een strijd voor volk en vaderland, terwijl ze in werkelijkheid zijn gebruikt als kanonnenvoer door de Illuminatibankiers. Gisteren was het Memorial Day in Amerika en ook daar gebeurt meer van hetzelfde.

Feit is dat als er geen bankiers waren geweest, dan hadden al die soldaten die zijn gesneuveld voor volk en vaderland waarschijnlijk lang en gelukkige levens gehad.

Een andere naam voor deze bankiers is de Illuminati, de satanische sekte die zicht verbergt onder de rokken van het gewone Joodse volk. Een kleine kliek van kabbalistische bankiers en hooggeplaatste vrijmetselaars.

De lange termijn doelstelling van deze bankiers is het vernederen van de wereldbevolking en deze uiteindelijk tot slaaf te maken. De manier waarop ze dit voor elkaar denken te krijgen is via een communistische wereldstaat. Een wereldstaat waar ze nu dankzij de door hen gecreëerde coronacrisis reuzestappen naartoe kunnen zetten.

Zij zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van oorlogen en financieren beide kanten om zo veel mogelijk mensen te kunnen slacht-offeren aan hun God satan en om tegelijkertijd veel geld te verdienen en hun macht te verstevigen.

Henry Makow zegt dat wij onszelf dan ook de vraag moeten stellen of wij niet medeplichtig zijn aan deze satanische offering van mensen door net te doen alsof ze voor een nobele zaak zijn gestorven. Oorlogen op aarde zijn niet voor niets “een hel op aarde”, want wat verwacht je? Ze zijn bekokstoofd door satanisten.

En toch accepteert het volk oorlogen als iets natuurlijks en niet te voorkomen. Waarom blijven wij geloven in de sprookjes dat soldaten onze vrijheid hebben verdedigd, terwijl oorlogen zijn ontworpen om deze soldaten te kunnen offeren aan satan. Het woord slachtOFFER is in die zin naar alle waarschijnlijkheid ook niet per ongeluk ontstaan.

Henry Kissingen, lid van Illuminati

Achter iedere oorlog vind je de bankiers. Zij fabriceren die oorlog om diverse redenen zoals het incasseren van schulden, het doden van goyim (vee, niet Joden), het offeren van mensen aan satan, om te plunderen en te stelen en om hun uiteindelijke doel van een wereldregering te bewerkstelligen.

De toekomstige slacht-offers worden gelokt met dingen zoals vaderlandsliefde en dat we moeten vechten om “onze vrijheid” te behouden, terwijl precies het tegenovergestelde waar is.

Willem Alexander denkt op Margraten aan zijn Bilderberg vrienden

Terwijl de soldaten die nu in Margraten begraven liggen sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog, zaten de Nazi en de Geallieerde bankiers zij aan zij in Bazel bij de Bank of International Settlements (BIS) en bespraken ze hoe de verdere financiering van de oorlog zou verlopen.

Volgens Makow werd goud van Tsjecho-Slovakije, Nederland en België door de BIS aan de Nazi’s overhandigd zodat de oorlog kon doorgaan. De waarde van dit goud was toen 378 miljoen dollar en met dit goud als onderpand konden de Nazi’s volop geld lenen. Dit goud is nooit teruggegeven.

Ook accepteerde en bewaarde de BIS geplunderde buit van de Nazi’s zoals kunst, diamanten en edelmetalen, maar ook goud uit tanden en trouwringen van slachtoffers uit de concentratiekampen.

Niemand vraagt zich af hoe het kan dat centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve en die van andere landen zoals Engeland, Frankrijk, maar ook de Duitse Reichsbank en de centrale bank van Japan, lid waren van de BIS. De BIS in Bazel is tot op de dag van vandaag dan ook het hoofdkwartier van de mafia die de wereld in haar greep heeft.

bankiers Illuminati offeren bevolking aan satan

En nu zijn de bankiers klaar voor de volgende stap richting hun beloofde land. Dit keer met een virushoax die de werkelijke reden van de ineenstorting van de economie verhuld en waardoor zij de nog resterende vrijheden bij burgers kunnen wegnemen.

Heb je enig idee hoe ze zich rot lachen in hun toren van Bazel? Hoe ze zich verkneukelen over het achterlijke goyim dat alles gelooft wat hen wordt verteld door overheden die Bazel dienen en niet het volk en met de mainstream media dvolledig in hun handen en dús schrijven wat zij willen?

BIS, toren van Bazel
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl