Satanist in Vaticaan pleit voor universeel basisinkomen

Overal laten ze nu de maskers vallen en wordt het met de dag duidelijker dat onze toekomst er compleet anders uit gaat zien dan hoe we tot nu toe leefden.

Zo kan het dat nu de paus pleit voor een basisinkomen voor iedereen, zodat mensen straks volledig afhankelijk zijn van de overheid. Al zegt hij dat laatste er uiteraard niet bij.


Alles wat er op dit moment gebeurt in de wereld is erop gericht zoveel mogelijk chaos te veroorzaken en tegelijkertijd zo goed als iedere vrijheid bij burgers weg te halen.

Het is niet voor niets dat de vrijmetselarij als motto heeft Ordo ab Chao, oftewel, uit de ontstane chaos zal orde worden gecreëerd, in dit geval een Nieuwe Wereld Orde. Een orde die als karaktertrek zal hebben dat het als twee druppels water lijkt op communisme.

Dit proces is niet iets dat nu zomaar even boven water komt, het speelt al heel lang en wij schreven over dat proces een jaar geleden het volgende:

Mensen zijn zo druk met alledaagse dingen dat ze nauwelijks in de gaten hebben wat er om hen heen gebeurt.
Zij die wel ogen hebben om te zien, schrikken. Want de New World Order is niet een verre nachtmerrie, in veel opzichten is deze er al, alleen nog niet voor iedereen zichtbaar.

De New World Order kent een aantal belangrijke kenmerken. De eerste is dat het is gebaseerd op satanisme, dit omdat de architecten achter dit concept praktiserend satanisten zijn.

Een tweede belangrijke element is hoe de NWO gestalte zal krijgen. Dit gebeurt met communisme als vorm. Alles, maar dan ook alles zal centraal worden geregeld voor de bevolking.

Een heel belangrijk aspect, waarbij er al sprake is van centrale planning, vind je bij de controle over ons geld. Deze is in handen van uiteraard dezelfde lieden die de NWO op poten zetten en een kenmerk van een centrale bank is dat het fungeert als een centraal planbureau.

Een centrale bank is een vorm van centrale planning. Een dergelijke bank bezit het monopolie voor wat betreft gelduitgifte en daarnaast plant het hoeveel geld er in omloop zal worden gebracht en hoeveel daarvan uitgeleend mag worden. Het zet doelen voor de jaarlijkse inflatie en bepaalt de rente.

Alle centrale banken zijn volledig onafhankelijk van overheden en in handen van de Rothschild mafia groep. Wat we hier zien is een element van de New World Order in de praktijk en bijna niemand in mainstreamland die dit ziet.

Zelfs de acteurs die zich volop bezighouden met de uitgifte van eigen geld willen de centrale bank ongemoeid laten, hetgeen ook weer aantoont dat dit het zoveelste initiatief is dat nergens toe zal leiden, omdat het weer binnen de kaders van het bestaande NWO Rothschild systeem valt.

In Amerika is nogal de nodige ophef ontstaan omdat de kerk van satan door de belastingdienst aldaar wordt erkend als religieuze instelling en volledige belastingvrijstelling krijgt.

Dit in tegenstelling tot tal van andere, voornamelijk conservatieve organisaties, die dit niet krijgen.

Uiteraard is dit een volkomen logisch besluit omdat we geregeerd worden door knechten van satan en natuurlijk zal hun kerk privileges krijgen die andere organisaties niet krijgen.

Het is een volkomen logisch besluit als je ziet wie er aan de touwtjes trekken. Ook het satanisme is een belangrijk aspect van de New World Order.

Wat er nu gebeurt met de coronahoax is een enorme stap voorwaarts richting deze nieuwe communistische wereldorde. De overheid die al heel prominent aanwezig was in ons leven zal vanaf nu een hoofdrol spelen in het leven van iedere burger op aarde.

Op dit moment zijn veel landen nog heel nationalistisch bezig en doet het ene land dit en het andere dat om “de coronacrisis te bestrijden” en wat je dan ook prompt ziet is dat de puinhopen, dit is by design, overal steeds groter worden.

Het zijn niet puinhopen die zijn ontstaan door gezondheidsproblemen, maar vooral door economische problemen, waardoor miljoenen en miljoenen mensen op deze aardbol van het ene op het andere moment niet meer in staat zijn om hun eigen brood te verdienen.

En wie moet er dan wederom als reddende engel gaan optreden? Juist, de overheid. En hoe kunnen overheden optreden als reddende engel? Zij kunnen dat omdat ze een verlengstuk zijn van de satanische centrale bankiers onder leiding van de Rothschild mafia die ervoor zorgt dat hun centrale banken bakken vol met geld drukken om overheden zoveel te geven als ze willen, net zoals de grote bedrijven waarvan zij eveneens de touwtjes in handen hebben.

Hoe groter de puinhoop wordt op de wereld, des te luider zal straks de roep worden om vooral te kijken naar mondiale oplossingen voor dit probleem. Wij zien nu dat machtige mensen zich steeds verder terugtrekken uit internationale organisaties, zoals nu in het geval van Trump bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit wordt uiteraard bejubeld door zijn trouwe volgelingen, maar net zoals de FED Trump carte blanche geeft om zoveel geld te bestellen/bij te laten drukken als hij wil, zijn dit juist de stappen die de Nieuwe Wereld Orde versneld zullen doen verschijnen.

Het zal zorgen voor een dermate grote chaos dat iedereen straks zal brullen om een mondiale oplossing van dit probleem, omdat nu gebleken is dat nationalisme grote puinhopen veroorzaakt.

De wereld gaat een economische depressie meemaken die zijn weerga niet kent. Overal ter wereld zullen de werkelijke economieën in elkaar storten en het kapitalistisch systeem zoals wij dat hier kennen staat op het punt voorgoed te verdwijnen.

In het kader van bovenstaande moet ook de oproep worden gezien van de afgrijselijke vrijmetselaar, Jezuïet en satanist in het Vaticaan die zichzelf paus noemt.

De gladjakker in zijn witte jurk heeft in een speciale paasbrief aan allerlei organisaties en instellingen laten weten dat de coronacrisis de perfecte gelegenheid is om wereldwijd een universeel inkomen in overweging te nemen.

In de brief slijmt hij mee met de mensen die het wereldwijd moeilijk hebben qua geld en dat er voor velen op deze aardbol geen enkele bescherming is. Hij leeft helemaal mee met al die mensen die nu door het coronacircus hun inkomen hebben verloren. En de man met de mijter besluit dat dit niet eerlijk is en dat het tijd wordt dat ook al die mensen die nu getroffen zijn door de coronacrisis en niet meer kunnen werken ook wel eens mogen genieten van de vele voordelen van globalisering.

En dus pleit hij voor een universeel basisinkomen voor iedere wereldburger. Ze noemen dit afgekort UBI (Universal Basic Income) en de Vaticaan vrijmetselaar schrijft in zijn brief dat een dergelijk UBI een waardering en erkenning zou zijn voor al die essentiële taken die mensen uitvoeren. Hij noemt het zelfs heel christelijk dat er geen arbeider zou moeten zijn zonder rechten.

Zo blijft hij nog een tijdje doorslijmen in zijn brief, maar wat hij in werkelijkheid doet is volop werken aan de communistische nieuwe wereldorde.

xxx

Eerder riep de paus ook al op om globale solidariteit met elkaar te tonen in “de strijd tegen het virus. Hij pleitte toen voor het opheffen van alle schulden van arme landen, een wereldwijde wapenstilstand zodat deze zelfde wereld zich kan verenigen in de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand, het virus.

De man die door onze koning Willem Alexander steevast Calimero wordt genoemd, vervult een ontzettend belangrijke rol om de kudde sheeple richting Nieuwe Wereld Orde te sturen.

Een voorproefje daarvan konden wij al zien in 2015 toen hij bij de Verenigde Naties het startschot gaf voor de nieuwe wereldregering. Toen lag het accent volledig op het klimaat en daar is nu “het virus” bijgekomen.

De combinatie klimaat en virus zijn de wapens die ze willen gebruiken om ons de Hunger Games maatschappij in te voeren. Aan ons om dit niet te laten gebeuren. Want hoe mooi ze het ook laten klinken, jouw vrijheid verdwijnt want er zullen vele beklemmende voorwaarden hangen aan dat universele basisinkomen (UBI).

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl