De bevolking mag geen adempauze krijgen

Dit keer is het erop of eronder voor de satanische sekte die in de achtergrond aan de touwtjes trekt.

Daarom mag de druk op de bevolking op geen enkel moment verslappen, want anders kon het wel eens over en sluiten zijn.
Alhoewel er steeds meer aanwijzingen komen dat het coronavirus geen virus is, maar het resultaat van een (5G) aanval op het menselijk lichaam, spreekt men in de wereld toch uiteraard over een besmettelijk virus.

Wanneer er even vanuit gaan dat er inderdaad een besmettelijk virus zou zijn, dan is het natuurlijk krankzinnig hoe overheden hebben toegestaan dat dit virus zich zo gemakkelijk over de hele wereld kon verspreiden.

Brandon Smith de man over wie we al veel geschreven hebben en die de huidige ineenstorting van het financieel/economisch al lang geleden heeft voorspeld, zegt nu dat het duidelijk is dat het ebola virus in 2014 een oefening was voor wat er nu gebeurt.

Smith schreef toen al hoe een wereldwijde pandemie gebruikt kon worden als dekmantel voor de satanische sekte om de economie te laten instorten en om daarmee een controle over de bevolking te krijgen die onder normale omstandigheden nooit mogelijk zou zijn. Dat dit niet alleen gold voor het ebolavirus, maar voor ieder mogelijk virus dat een “onzichtbare vijand” zou creëren die de bevolking niet goed kan plaatsen noch zich tegen kan verdedigen zonder permanent toezicht van de overheid.

Waar Smith zich ten tijde van de ebolacrisis over verbaasde was dat er toen geen enkele beperking aan luchtvaartmaatschappijen werd opgelegd en alles en iedereen gewoon kon blijven doorreizen, net zoals dat in het begin van deze coronacrisis gewoon kon. Alsof dit virus zich bewust moest verspreiden. En in het geval er dus geen sprake is van een virus zul je toch de situatie moeten veinzen waardoor het virus zich zogenaamd kan verspreiden.

Uiteraard moest dit gebeuren en moesten er over de hele wereld mensen besmet raken en dat is de reden dat noch de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noch overheden ook maar iets deden om de verspreiding tegen te gaan. De verspreiding van het virus moest doorgaan, omdat dit de enige manier is voor hen om de macht te grijpen, want daar het gaat het om. Wat er nu gebeurt heeft totaal niets te maken met de gezondheid van de bevolking. Die gezondheid zal ze echt een biet zijn en eigenlijk, hoe meer mensen er in dit stadium al vertrekken naar betere oorden des te liever hebben ze het.

Zo riep de Amerikaanse president Trump in januari dat niemand zich druk moest maken of voorbereidingen moest treffen omdat hij de “cijfers uit China” vertrouwde en dat alles onder controle was. Zoals normaal voor deze man, flipflopte hij enige tijd later en moest hij op beide hierboven genoemde zaken terugkomen. Maar, toen was het kwaad al geschied en was een pandemie een feit. Ondanks dat het virus was opgedoken in zo goed als ieder land ter wereld weigerde de WHO lange tijd om zelfs maar te spreken van een pandemie.

De vraag die mensen zich op een gegeven moment zullen stellen is of dat bovenstaande allemaal te wijten is aan totale incompetentie of dat we hier te maken met "social engineering". Het bespelen van de maatschappij met uiteindelijk doel de totale en absolute macht te grijpen.

xxx

Brandon Smith is ervan overtuigd dat dit laatste het geval is en dat de timing nauw verbonden is met de gewenste economische ineenstorting. De twee gebeurtenissen horen bij elkaar en kunnen dan ook niet los van elkaar worden gezien.

De pandemie vormt de perfecte dekmantel voor de crash van de enorme schuldenberg die door de centrale en gewone banken de afgelopen jaren is gecreëerd. Het was duidelijk dat de economie aan het ineenstorten was lange tijd voordat het coronavirus opdook.

Door de pandemie te creëren precies op het moment van totale ineenstorting van het financieel/economisch systeem blijven de centrale banken en gewone banken die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de huidige puinhoop zoals gewoonlijk volledig buiten schot en krijgt de natuur de schuld.

Zij kunnen er ook niets aan doen dat iemand in Wuhan zo nodig vleermuizensoep moest eten, waardoor de complete wereld een puinhoop is geworden.

De mensen zitten ondertussen gevangen in vaak een dubbele angst. De angst voor hun gezondheid en de angst voor de financiële gevolgen van dit alles en hoe ze moeten overleven. Als mensen zo bang zijn zoals ze nu zijn, dan zijn ze maar wat graag bereid om al hun vrijheden op te geven aan eenieder die hen belooft dat dingen beter zullen worden en dat de beperkingen slechts tijdelijk zijn. Dat laatste is een enorme leugen.

De sekte moet hoe dan ook de druk op de bevolking houden met lockdowns en andere beperkingen om rebellie te voorkomen tot het moment dat zij klaar zijn om overal Martial Law maatregelen te implementeren.

Brandon Smith is ervan overtuigd dat ze dit keer een alles of niets spel spelen. Als het voor hen misgaat en ze worden eindelijk ontmaskerd, dan is het over en sluiten voor ze. De façade die ze eeuwenlang in stand hebben weten te houden, begint aan alle kanten af te brokkelen en steeds meer mensen beginnen te doorzien wat er werkelijk aan de hand is.

Dat is de reden dat ze met extreme snelheid hun totalitaire wereldstaat er doorheen willen rammen. Het meest belangrijke is dat ze mensen vast weten te houden in hun angst, want als diezelfde bevolking maar één moment adempauze zou krijgen, dan is er grote kans dat ze wakker worden en de grotere agenda ontdekken.

Het doel is dat de bevolking moet smeken om hulp van de autoriteiten en uiteindelijk moeten ze denken dat zij degenen zijn die het controlegrid wilden.

Daarom is het extreem belangrijk dat zo snel mogelijk, waar dan ook en op welke manier dan ook, mensen ervan overtuigd raken dat ze als makke schapen naar de slachtbank worden geleid en dat er voor hen nooit meer een normaal leven zal zijn zoals ze dat ooit kenden als ze nu niet massaal in de gaten krijgen welk spel er met hen wordt gespeeld.

Trap niet in de afleidingen, trap niet in verdeel- en heerstactieken, trap niet in de val van de overheid die graag wil dat je medicijnen neemt en je laat vaccineren, de overheid geeft geen ene zier om jou, het gaat om het grijpen van de macht ten behoeve van hun opdrachtgevers. En voorkom 5G, want dat is het middel dat ze bovenal nodig hebben.

De Nationale Bond Overheidszaken wil uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen de onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

Aanmelden 5G aansprakelijkheid kan nog steeds ...

Meld je hier aan en stuur het door aan je netwerk.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl