Zoals het er nu voorstaat gaat het ze lukken (video)

Zoals het er nu voorstaat gaat zal de machtige satanische sekte erin slagen de complete wereld haar wil op te leggen.

Op het meest cruciale punt in onze geschiedenis zijn de alternatieve media het bos ingestuurd en helpen zelfs driftig mee om onze wereld voorgoed te veranderen.We zaten tot nu toe nog altijd een beetje in tweestrijd of we hier nu met de werkelijke volgende stap richting New World Order te maken hebben of met wederom een testrun. Eigenlijk na het zien van de nieuwe voorpagina van The Economist zijn wij er nu zo langzamerhand wel van overtuigd dat dit geen testrun is, maar een heel belangrijke grote stap richting een centraal geleide communistische wereldstaat, waardoor de wereld de komende jaren onherkenbaar zal veranderen.

Degenen die deze virus operatie de wereld in hebben geholpen, worden dikwijls zelf vergeleken met een virus, dit omdat ze overal toe weten door te dringen en wat het dan ook is, vervolgens over te nemen door deceptie en manipulatie.

Het is nu echt ontzettend belangrijk dat men weet welke satanische sekte in de achtergrond verantwoordelijk is voor dit alles. Daarom hier nog eens de definitie daarvan:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google, Youtube en Microsoft.

Wanneer je even iets terugkijkt in de tijd, dan zie je dat de timing absoluut perfect is.

In het Witte Huis zetelt hun man, de Joodse miljardair Donald Trump die zich heeft omringd met leden van bovengenoemde sekte. Wat bijna niemand beseft is dat Trump een heel belangrijke zet heeft gedaan richting New World Order door het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.

Jeruzalem zal straks de hoofdstad worden van de nieuwe wereldstaat en het is ook in Jeruzalem dat de bekende Derde Tempel zal worden gebouwd. 

De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, is een zionist in hart en nieren en hij is de eerste die zal juichen wanneer die Derde Tempel er inderdaad zou komen.

Nu wil het toeval dat hij in Jeruzalem is gefotografeerd samen met een aantal actievoerders voor de bouw van deze tempel. Tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst werd aan Friedman een grote foto overhandigd, met daarin de Derde Tempel gefotoshopped.

Op de volgende afbeelding zie je dat moment, met een breed lachende Friedman.

xxx

Na dit incident brak, zoals men dat wel eens noemt, de pleuris uit onder de moslims en wist de Amerikaanse ambassade niet hoe snel ze in damage control modus moesten springen. De ambassadeur zou hier niets vanaf weten en teleurgesteld zijn geweest dat hij op een dergelijke manier was misbruikt enzovoorts. 

De timing is zoals gezegd perfect, niet alleen vanwege Donald Trump, maar ook omdat ze de afgelopen twee jaar de alternatieve media op een volledig dwaalspoor hebben weten te zetten. We weten natuurlijk dat ze de mainstream media volledig in handen hebben dus die brengen gewillig alle horrorverhalen over het vreselijke virus dat de wereld teistert.

Daar, waar juist nu de alternatieve media moord en brand had moeten schreeuwen en de werkelijke daders ontmaskeren gebeurt dat niet. Dat gebeurt niet, omdat ongeveer driekwart daarvan zich bezighoudt met de Q psyop onder aanvoering van beroepsmanipulator en volksmenner Micha Kat.

Het is niet alleen Kat uiteraard, anderen zijn maar wat graag ook bereid om in de val van de cabal te trappen en zich bezig te houden met dromen dat er in de achtergrond “goede mensen” aan het werk zijn onder aanvoering van Donald Trump en dat over een paar dagen, een paar weken of uiterlijk een paar maanden alles anders zal zijn.

Er worden de meest waanzinnige dingen uitgekraamd en niemand van de volgelingen lijkt te willen begrijpen dat een Joodse miljardair die met zijn complete familie trouwe leden zijn van de satanische sekte zich nooit om het volk zal bekommeren. Deze miljardair is nu het hoofd van de overheid van Amerika, waardoor je nu de krankzinnige situatie hebt dat de alternatieve wereld al haar vertrouwen stelt in... de overheid. Dit, terwijl je kunt weten dat overheden niets anders zijn dan werktuigen voor de satanische sekte en dat die hoofdzakelijk worden bemand door psychopaten.

En dat is ook nodig, want zij zijn het die straks alle draconische maatregelen van de sekte richting burgers moeten gaan uitvoeren. Zij zijn degenen die dagelijks hun volk verraden door met uitgestreken gezichten persconferenties te houden en te doen alsof ze zo begaan zijn met het lot van het volk.

Bij dit alles is er gelukkig één lichtpuntje en dat is dat de aanhangers van de Illuminati psyop van Q en trawanten zichzelf eindelijk hebben klemgezet. Formeel is dat pas op 10 april, maar iedereen weet nu uiteraard al dat wij op 10 april niet wakker zullen worden in een nieuwe wereld zoals beloofd door Q voorman Kat.

Volgens de gedane voorspellingen zouden wij nu in de tien dagen totale duisternis zitten. Hierna een klein deel uit een eerder artikel met een stukje voorspelling.

Deze operatie eindigt op 10 april, Goede Vrijdag, maar naar verwachting duren de ’10 days of darkness’ van 1 april tot en met 10 april. Zoals voorspeld in de Q-posts zal Trump voorafgaand hieraan tweeten ‘My fellow Americans, the Storm is upon us’. Gedurende deze 10 dagen zal er sprake zijn van een wereldwijde medische noodtoestand, maar in sommige landen zal deze al eerder van kracht zijn. Menigeen heeft dan al geprept en voldoende levensmiddelen en andere benodigdheden in huis gehaald om deze periode door te komen en hoewel de meeste winkels gedurende deze 10 dagen dicht zullen zijn zullen er enkele noodwinkels open zijn.

De tweet van Trump is uiteraard nooit gekomen net zomin als de tien dagen duisternis.

Maar, nog zijn wij als alternatieve wereld niet uit de gevarenzone. Want iedere keer opnieuw verzinnen ze weer dingen waardoor alles een beetje vertraagd is, maar hou vol en vertrouw op het plan.

Welk plan?

Micha Kat maakt het nu zo bont dat hij in zijn coronavlog loopt op te scheppen over dat de patriots het virus in Amerika onschadelijk hebben gemaakt. Hoeveel onzin is de alternatieve wereld bereid om te slikken?

Wij schrijven al jaren en jaren dat de wereld door de satanische sekte richting een Hunger Games maatschappij zal worden gestuurd. Een wereld waarbij een aantal gemeenschappen volkomen van elkaar gescheiden leeft in districten en waar de elite zetelt in het Capitool.

Nu is er het volgende bericht te lezen:

Israël heeft deze week besloten om het land op te delen in 16 regio’s die hermetisch door het leger van elkaar worden afgesloten. Het lijkt vooralsnog de meest zinvolle, kansrijke en praktisch haalbare methode in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, die mogelijk door meer landen kan worden overgenomen. Hierdoor is een totale lockdown van een heel land niet nodig, en kan voorkomen worden dat de economie compleet instort.

En of je nu verbaasd bent over de voorspellende eigenschappen van de Simpsons of over de verbazingwekkende accuraatheid van de Hunger Games, altijd blijkt weer dat de sekte in de achtergrond aanwezig is en aan de touwtjes trekt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl