Corona is de genezing, mensen zijn de ziekte

De klimaatagenda wordt wonderbaarlijk geholpen door het coronavirus en de klimaatactivisten juichen.

Zij zijn blij, want zij zien het coronavirus als de genezing voor de planeet, waarbij de mens de ziekte is en kleine lokale dictators worden steeds machtiger.De puzzelstukjes beginnen steeds meer op hun plek te vallen, want het coronavirus doet precies wat al die klimaatactivisten zelf niet voor elkaar kunnen krijgen.

De mensheid zit opgesloten in hun huizen en vormt daardoor geen grote belasting meer voor het klimaat en Extinction Rebellion, een groep die we al eerder hebben ontmaskerd als onderdeel van de satanische sekte, komt dan ook juichend met het volgende soort berichten naar buiten.

xxx

De aarde heelt en het water wordt weer schoon, zo jubelen ze verder. Corona is de genezing en mensen zijn de ziekte.

Wat Urgenda niet lukte, lukt het coronavirus wel. Mensen worden enorm beperkt in hun bewegingsvrijheid en in veel landen simpelweg opgesloten in hun eigen huizen.

Oude communistische tijden herleven, want de beste manier om de overheid te ontlasten is wanneer burgers de taak van het bewaken van hun soortgenoten overnemen (precies zoals de NSB dat deed in de tweede wereldoorlog). En daarom is er nu de eerste corona kliklijn.

Dat gebeurt via de Mijn Gemeente-app. Normaal gesproken komen meldingen daarvan eerst bij een klantcontactcentrum, maar de ’corona-kliks’ komen rechtstreeks binnen bij medewerkers van de Handhaving.

Voor iedereen op straat geldt de regel om anderhalve meter afstand te houden van anderen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Ook vraagt de overheid om niet samen te komen met drie of meer personen.

Gebeurt dat toch? Dan vragen gemeentes eerst om de mensen aan te spreken. Maar wie dat liever niet doet, kan een melding maken via de app. Naast groepsvorming kunnen ook andere overtredingen van de kabinetsmaatregelen gemeld worden.


Zoals we eerder schreven krijgen lokale dictators, ook wel burgemeesters genoemd, ongekende bevoegdheden en toonden we al aan dat de burgemeester van Alkmaar liep te watertanden bij het vooruitzicht dat zijn wil wet is.

Mocht het Coronavirus ook deze regio Alkmaar bereiken, dan hebben de Veiligheidsregio en de GGD het 'voor het zeggen, aldus burgemeester Piet Bruinooge,

Hij heeft afgelopen week aan de Alkmaarse raad uit gelegd dat hij in nauw overleg is met de betreffende instanties en de ontwikkelingen nauw in de gaten houdt. De burgemeester kan een ziekenhuis dwingen een patiënt in quarantaine op te nemen, een patiënt dwingen zich te laten behandelen en iemand met ziekteverschijnselen bij zijn of haar werklocatie vandaan houden.

Wie in een dergelijk geval niet luistert naar wat de burgemeester zegt kan een gevangenisstraf van maximaal vier jaar krijgen, of een boete van maximaal €85.000,-

Maar, niet alleen in ons land zijn watertandende burgemeesters, ook in Frankrijk komen deze voor. Zo heeft Ziad Khoury, de prefect van Aisne bevolen dat zolang de corona lockdown van kracht is er geen alcohol meer mag worden verkocht in de stad. Hij verbood iedere verkoop van alcohol met ingang van afgelopen maandag.

De reden dat hij dit deed zo zei hij, was omdat hij verwachte dat de alcoholconsumptie thuis zou toenemen en dat dit mogelijk tot excessief geweld in huis zou bijdragen, hetgeen uiteraard niet goed zou zijn voor het gezin.

Uiteraard was ook daar alle horeca al gesloten zodat de inwoners van Aisne van de ene op de andere da gedwongen geheelonthouder werden op last van de prefect.

Niet zo vreemd dan natuurlijk, dat er een storm van protest losbrak en dat Khoury die van Libanese afkomst is, ervan werd beschuldigd dat hij de sharia wetgeving aan het invoeren was.

Khoury was toch wel een beetje geschrokken van de heftige reacties van de bevolking en heeft besloten om het verbod tijdelijk weer op te heffen zodat hij de kans krijgt om overleg te plegen met verslavingsdeskundigen over mogelijke schadelijke bijwerkingen van zijn maatregel.

Het zijn allemaal voorbeelden van hoe de burger verder en verder wordt beperkt in zijn vrijheden, lokale bestuurders steeds grotere bevoegdheden zullen krijgen om de knoet erover te gooien en hoe op een geniepige manier de klimaatagenda van de Illuminati grotere vooruitgang maakt dan ooit tevoren.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl