Klimaatsceptici zijn altijd extreemrechts (video)

De polarisatie in de wereld wordt naar ongekende hoogtes gevoerd door alles als of links of rechts te bestempelen.

Iemand die kritiek heeft op de neptheorie van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is nu automatisch rechts of extreemrechts.De wereld wordt net zoals net voor de Tweede Wereldoorlog verdeelt in twee kampen, een links en een rechts kamp. Je hoort of thuis in het ene of het andere kamp, een tussenweg is er niet.

Dit zal uiteraard uiteindelijk leiden tot een enorme puinhoop op deze wereld van waaruit de as de (Rothschild) feniks moet herrijzen als de New World Order.

Zoals ze ons dat al vertellen in de Protocollen:

De samenleving, waarin wij de kiemen van de tweedracht en de tegenstrijdigheid hebben gelegd, kan alleen door onbarmhartige maatregelen, die van onbuigzame kracht zijn, weer in orde worden gebracht.

Als alles een politieke lading krijgt, dan geldt dat natuurlijk ook voor het klimaat waar je een groep hebt die er alles aan wil doen om de wereld te redden (links) en een groep die vindt dat het allemaal niet zo’n vaart loopt en dat hier sprake is van een natuurlijke cyclus (rechts).

Dat betekent dus, dat wanneer je kritiek hebt op de gangbare klimaattheorie dat er een opwarming van de aarde plaatsvindt die is veroorzaakt door de mens, je automatisch in het rechtse kamp wordt geduwd of je wilt of niet.

Dat gebeurt nu met de Duitse Naomi Seibt, die ook wel de tegenhanger van Greta Thunberg wordt genoemd.

Voor wie nog nooit van Naomi Seibt heeft gehoord, hierna een kleine introductie:

Naomi Seibt is de niet-hysterische tegenhanger van Greta Thunberg. Ze is een negentienjarige studente uit Münster (NRW) en heeft zich, als ik het zo beluister, uitstekend ingelezen in het onderwerp klimaatverandering. Huilerige apocalyptische voorspellingen zijn afwezig, gezond verstand domineert. Dit zou wel eens een goed rolmodel kunnen zijn voor de vele scholieren en studenten die ‘zoekende’ zijn in het doolhof van klimatologische overdrijving en leugens.Wat opvalt is dat publicaties zoals de Washhington Post opeens aandacht besteden aan Naomi Seibt en haar vergelijken met Greta Thunberg, waarbij ze dan dingen zeggen zoals ook Naomi is blond, welbespraakt en afkomstig uit Europa.

De reden dat de Washington Post deze “klimaatontkenner” zoals ze wordt genoemd in de schijnwerpers zet is niet omdat ze vinden dat het de moeite waard is om naar haar te luisteren, maar om haar weg te zetten als klimaatontkennende rechtse activiste.

Als je kritisch bent op de klimaatonzin die wordt verkondigd, dan ben je ook kritisch op andere zaken zoals immigratie en feminisme zoals dat ook het geval is met Naomi en dus wordt dat feit aangegrepen om de tegenhanger van Greta te portretteren als rechts of zelfs extreem rechts.

De volgende stap is dan natuurlijk dat ze in verband wordt gebracht met de Duitse politieke partij, Alternative für Deutschland (AfD) en dat is bijna net zo erg als wanneer bij ons iemand in verband wordt gebracht met de PVV. De reden dat ze daarmee in verband wordt gebracht is omdat ze een keer heeft gesproken op een partijbijeenkomst. Naomi zelf ontkent iedere betrokkenheid bij welke partij dan ook en omschrijft zichzelf als een Libertariër.

Maar, dat kan niet, want je hoort thuis in het linkse of het rechtse kamp en daarom wordt Naomi ferm in het rechtse kamp geduwd. Waar Naomi zelf groot bezwaar tegen heeft is dat ze een "klimaatontkenner" wordt genoemd. Dit ligt volgens haar op één lijn in Duitsland met "holocaustontkenner"en uiteraard ligt dat daar heel gevoelig.

Ieder normaal denkend mens vindt uiteraard dat de door Naomi gehanteerde logica heel wat aannemelijker klinkt dan de onzin die Greta Thunberg eruit kraamt en dat betekent straks dat je als “klimaatontkenner” automatisch zult worden gedefinieerd als extreem rechts. Daarom wordt er nu zoveel aandacht besteed aan Naomi in grote publicaties zoals de Washigton Post. De toon is gezet, de lading ligt er en in de toekomst is het nog maar een piepklein stapje om een “klimaatontkenner” het label extreem rechts op te plakken.

Naomi Seibt kan echt zijn, maar misschien ook net zoals Greta Thunberg een marketing product van de satanische sekte die alles aanstuurt. Het doel is ultieme polarisatie veroorzaken die waarschijnlijk uiteindelijk zal leiden tot de laatste en Derde Wereldoorlog en/of economisch/financiële ineenstorting zodat de sekte haar nieuwe wereldrijk kan installeren.

Als de wereld nog een kans wil om aan bovenstaande te ontsnappen, dan zal het slim genoeg moeten zijn om niet in de verdeel- en heersval te trappen zoals nu permanent gebeurt en wordt aangestuurd door professionals die precies weten op welke knoppen ze moeten drukken om mensen in een links of in een rechts kamp te duwen.

Trap er niet in en red de wereld door boven alle partijen te staan, net zoals de sekte dat doen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl