Als onozele schapen gaan we met 5g onze ondergang tegemoet (video)

Zoals men vroeger de inboorlingen probeerde te paaien met glimmende kralen, zo doet men dat nu bij een slapende bevolking met "supersnelle gadgets". 

Wat die slapende bevolking niet doorziet is dat ze daarmee ook de paar eigen gedachten die ze nog hadden, volledig opgeven.


Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben we zo dicht bij onze totale ondergang gestaan. Niet zozeer in de zin van leven op deze planeet, maar wel als vrij en onafhankelijk denkend wezen.

Eén van de grootste verschrikkingen in onze huidige maatschappij is de gedachte dat je misschien wel dement zult worden en je niet meer bewust bent van wie je bent en wat je denkt. Dat "jij" zoals je bent langzamerhand zal verdwijnen, totdat je niets meer bent dan een levende plant.

Maar, wat als de overheid over middelen beschikt om die situatie bij jou kunstmatig te creëren als jij in hun ogen geen "waardige burger" bent of "een gevaar voor de democratie", zoals klokkenluiders die op zoek gaan naar de waarheid.

Eigenlijk is het grootste deel van de bevolking nu al dementerend omdat ze niet willen of kunnen beseffen dat 5G een levensgevaarlijke technologie is, niet alleen voor de gezondheid waar nog nooit onderzoek naar is gedaan, maar een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van onze biosfeer met daarin alle levende wezens. Het is het eindproduct van volkomen losgeslagen wetenschappers en politici die iedere greep op de werkelijkheid verloren zijn.

Want, we hebben hier niet alleen te maken met een enorme bedreiging voor de volksgezondheid, maar ook met een krachtig  wapen.

De eerste die ons bewust deed worden van de enorme bron van energie die zich bevindt binnen het spectrum van de radiofrequenties was Nikolai Tesla via zijn beroemde spoel. Hij toonde in 1934 al aan dat deze energie gebruikt kon worden als een machtig wapen omdat hiermee een gebundelde energiestraal gemaakt kon worden waarmee je zelfs een vijandelijk vliegtuig uit de lucht kon halen. Vandaag de dag staan dit soort wapens bekend als DEW, direct energy weapons.

xxx

Direct energy weapons zijn volledig afhankelijk van elektromagnetische golven, net zoals 5G. 

Met 4G hebben we te maken met frequenties lager dan 6Ghz, terwijl we met 5G de extreem hoge frequenties gebruiken in het gebied tussen de 24 en 90 Ghz. Ze noemen dit in het Engels de "millimeterbands" en sommige voorspellen dat deze tot wel 300 Ghz zullen gaan. Deze millimeterbands zijn nodig voor het komende Internet der Dingen, kunstmatige intelligentie en direct energy weapons.

DEW's worden op dit moment bijvoorbeeld gebruikt voor het ontsteken van de Californische bosbranden, waar alleen op bepaalde plekken branden ontstaan.

Dezelfde frequenties kunnen echter ook worden gebruikt voor iets heel anders en dat is het manipuleren en/of controleren van de menselijke gedachten.

Er staat een heel interessant artikel bij Xander Nieuws, waarin onder andere het volgende staat:

Onder de benaming ‘Gedachtenoverdracht’ ligt Offenlegungsschrift 102 53 44.0 al sinds 2002 bij het Duitse Patent- en Merkenbureau in München. Hierin wordt duidelijk aangegeven hoe microgolven kunnen worden ingezet als een wapen:

‘De uitvinding betreft voorzieningen en methodes voor de overdracht van informatie over grotere afstanden door middel van elektromagnetische straling, zonder dat aan de kant van de ontvanger de noodzaak bestaat om deze straling met elektronische hulpmiddelen in akoestische of optische signalen om te zetten, zoals bijv. radio, tv of een mobiele telefoon. Dienovereenkomstig wordt gebundelde gemoduleerde elektromagnetische straling op zo’n manier in het organisme van de ontvanger gezonden, dat bij deze reacties worden veroorzaakt die overeenkomen met opzettelijke gedachtenoverdracht.’

In het vervolg worden diverse maatschappelijke toepassingen beschreven, waaronder ook ‘onopvallende nieuwsoverdracht’, het ‘gedachtelezen van criminelen’ en het voor therapeutische doeleinden ‘belemmeren van de hersenwerking’. Dat laatste impliceert dat een (te) hoge dosis van deze straling tot permanent letsel en zelfs de dood kan leiden.
In de meeste gevallen wanneer dit gebruikt zal worden, zullen mensen er totaal niets van merken. Zij zullen geen verschil kunnen ontdekken en denken dat wat zij denken hun eigen gedachten zijn.

Daarnaast kunnen natuurlijk ook nog bepaalde individuen op heftigere manieren worden "behandeld". Het volgende plaatje wat we bij Dutch Anarchy tegenkwamen, geeft een goed voorbeeld van hoe zoiets in de praktijk zou kunnen werken.

xxx

Zo kunnen ze bijvoorbeeld activisten of klokkenluiders aanvallen en deze verschillende vormen van fysiek of geestelijk letsel toebrengen. Welke opties ze zoal hebben staat links in het menu op het plaatje hierboven.

Niets, maar dan ook niets kan deze stralen tegenhouden. Ze dringen zelfs door metersdikke muren heen.

We staan aan de vooravond van ontwikkelingen die we niet willen. En wij kunnen het stoppen als we dat echt wensen. Maar, dan moet dat wel nu gebeuren op een moment dat we nog redelijk zeker zijn van het feit dat wat we nu denken nog onze echte eigen gedachten zijn.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl