11.000 wetenschappers roepen op tot reductie wereldbevolking

Het was natuurlijk een kwestie van tijd voordat men openlijk zou gaan oproepen om de mensheid op te ruimen om de planeet te redden.

Nu is het zover en zeggen 11.000 wetenschappers dat het noodzakelijk is om de wereldbevolking te reduceren.


De wereld gaat in een negatieve stroomversnelling waarbij nu ook de laatste taboe's worden doorbroken om "het klimaat te redden". Eén van die laatste taboe's is uiteraard het reduceren van de wereldbevolking.

In het kader van de hele opbouw van deze grootste oplichting ooit in de geschiedenis van de mensheid, was het natuurlijk logisch dat dit element een keer tevoorschijn zou komen.

De consensus in de mainstream is niet voor niets dat het de mens is die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde en dat alles wat deze mens doet, inclusief ademen, een zware belasting is voor onze arme planeet.

Een klein stukje uit de doelstellingen van de Illuminati of beter gezegd de Sekte des Doods.

Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te boven zal gaan.

We zullen angst gebruiken als ons wapen. Wij zullen hun regeringen grondvesten met daarin oppositiepartijen. We zullen beide kampen beheersen. We zullen altijd ons doel verbergen maar ons plan ten uitvoer brengen.

We zullen altijd boven hun beperkte beleving van de werkelijkheid staan want wij kennen de geheimen van het absolute. Wijzelf zullen altijd met elkaar samenwerken en verbonden blijven door bloed, en geheimhouding. De dood zal volgen wie zijn mond voorbijpraat.

Terug naar de 11.000 wetenschappers die angstaanjagende plaatjes vertonen over onder andere de stijging van de zeespiegel.

xxx

Bovenstaande grafieken worden dan weer gebruikt om alarmerende voorspellingen te maken over de stijging van de zeespiegel zoals we eerder in de week zagen, terwijl in werkelijkheid de zeespiegel helemaal niet stijgt, of dat een itsie bitsie doet met een waarde die te verwaarlozen is en thuis hoort bij de normale fluctuaties van de natuur.

Maar, onze wereld heeft natuurlijk al lange tijd niets meer te maken met de waarheid, maar alles met propaganda en dus zeggen de 11.000 "bezorgde" wetenschappers het volgende:

"Omdat de wereldbevolking nog steeds met ongeveer 80 miljoen mensen per jaar toeneemt oftewel 200.000 per dag moet deze worden gestabiliseerd en idealiter worden gereduceerd binnen een raamwerk dat de sociale integriteit garandeert. Er zijn bewezen en effectieve methodes die de mensenrechten versterken, terwijl ze tegelijkertijd de vruchtbaarheid verminderen, waardoor ook de gevolgen voor de broeikasgassen uitstoot en het verlies van biodiversiteit minder heftig zullen zijn.

Deze methoden zullen inhouden dat er voor alle mensen gezinsplanning komt, dat er obstakels uit de weg zullen worden geruimd om hier toegang toe te krijgen en dat wij ook volledige gendergelijkheid zullen bereiken, waarbij basis- en voortgezet onderwijs de wereldwijde norm voor allen moet worden, in het bijzonder voor meisjes en jonge vrouwen.

Het zijn zoals gewoonlijk mooi verpakte praatjes, maar nu voor het eerst wordt er door wetenschappers daadwerkelijk opgeroepen tot een reductie van de wereldbevolking. Het is de volgende stap, net zoals we eerder een wetenschapper zagen die oproept tot het eten van mensen om het klimaat te redden.

Wat we nu zien is dat de bevolkingsreductie meer openlijk wordt besproken, want in werkelijkheid zijn ze daar allang mee bezig op allerlei geniepige manieren zoals blijkt uit de doelstellingen van de Illuminati:

We zullen hun levensspanne kort houden en hun geest verzwakken maar hun het tegenovergestelde doen voorhouden. We zullen op subtiele manieren gebruik maken van onze kennis, wetenschap en technologie zodat ze nooit zien wat er gebeurt. We zullen zachte metalen, verouderingsversnellers en pijnstillende middelen toevoegen aan voedsel en water, zelfs in de lucht. Ze zullen overdekt worden met vergiften overal waar zij zich wenden.

De zachte metalen zullen tot gevolg hebben dat ze hun verstand verliezen. We zullen genezing beloven op vele fronten maar zullen intussen nog meer vergif toedienen. De vergiften zullen geabsorbeerd worden door hun huid en mond, dat zal hun verstand en voortplantingsorganen vernietigen. Als resultaat zullen hun kinderen dood geboren worden, en wij zullen deze informatie blijven verbergen.

De vergiften zullen verborgen zijn in alles wat hun omgeeft, in wat zij drinken, eten, ademen en dragen. We moeten vindingrijk zijn in het toedienen van het vergif want ze kunnen helderziend en helder wetend zijn. We zullen hun laten zien dat de vergiften goed bedoeld zijn, met grappig beeldmateriaal en gepresenteerd met leuke deuntjes. Hun eigen gekozen mensen waar zij tegenop zien zullen ons helpen. Deze mensen zullen we voor ons winnen om de vergiften op de markt te brengen.

De mensen zullen onze producten in werking zien op het witte doek, film en 2 media, en zullen gewend raken aan hun werking en zullen nooit te weten komen wat hun echte effect is. Wanneer ze bevallen zullen wij vergiften injecteren in het bloed van hun kinderen en hun overtuigen dat het voor hun eigen bestwil is. We zullen hiermee vanaf hun geboorte beginnen, wanneer hun geest jong is, we zullen op hun kinderen loslaten met wat kinderen het lekkerst vinden, zoetigheid.

Wanneer hun tanden bederven zullen we deze vullen met metalen die hun geest doden en hun toekomst stelen. Wanneer hun vermogen om te leren is aangetast, zullen we medicijnen scheppen die hun zieker zullen maken en nog weer andere ziektes zullen veroorzaken waarvoor we nog meer medicijnen zullen maken. We zullen hun volgzaam maken en machteloos tegenover onze macht. Ze zullen depressief worden, traag en zwaarlijvig, en wanneer zij bij ons komen voor hulp, zullen we hen nog meer vergif aanpraten.

We zullen hun aandacht richten op geld en goederen zodat ze zich nooit kunnen verbinden met hun innerlijke zelf. We zullen hun afleiden met overspel, ontucht en zinnelijke pleziertjes en door massaal het wedstrijdelement toe te passen, zodat ze nooit de eenheid zullen ervaren die overal in aanwezig is. Hun geest zal aan ons toebehoren en zij zullen doen zoals wij zeggen. Als ze weigeren zullen we manieren vinden om hun bewustzijn te vernauwen met geest manipulerende technologieën.


Zoals we vaker schrijven, worden we aan alle kanten aangevallen, niet in de laatste plaats door de medische industrie, waardoor we nu zo'n 10 miljoen chronisch zieke mensen hebben alleen al in Nederland (58% van de bevolking!). Wees op je hoede, zorg goed voor jezelf en af en toe een goede detox zal voor de meesten ook geen overbodige luxe zijn.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl