Angela Merkel lacht ons allemaal keihard uit

Eindelijk heeft Angela Merkel toegegeven dat haar immigratiebeleid en het integreren van buitenlandse culturen hopeloos heeft gefaald.

Dat dit allemaal toch precies volgens plan is gegaan, vertelt ze er gemakshalve maar even niet bij.  Enkele jaren geleden was het Angela Merkel die ervoor verantwoordelijk was dat de sluizen van Europa wijd open werden gezet. Waar Merkel ging, daar volgde de rest van de EU en de gevolgen hebben we kunnen zien.

Massale stromen vluchtelingen en gelukszoekers stroomden binnen.

xxx

Met het formidabele wapen van de politieke correctheid werd iedereen de mond gesnoerd en de volgende slogan was de nieuwe mantra van de EU.

xxx

Nu, zijn we een aantal jaren later en is het doel bereikt. Want, wat er vanaf nu ook gebeurt, de enorme aantallen vreemde mensen die nu zijn binnen gekomen zijn in principe al voldoende om onze hele samenleving op zijn kop te zetten.

Wat voor gevolgen een dergelijke stroom immigranten heeft op een land zie je in het volgende staatje voor Nederland dat we publiceerden in een eerder artikel:

Bij Gefira heeft men een computerprogramma ontwikkeld dat ze Cerberus noemen en waarmee met gebruikmaking van officiële cijfers van het CBS kan worden berekend wat er met een bevolking gebeurt.

Uit die berekeningen komt onder andere het volgende plaatje voort:

xxx

De groene lijn is de lijn die het CBS voorspelt over de grootte van onze bevolking tot aan de volgende eeuw. Ze zien voorlopig een groei en daarna zal vanaf 2060 de bevolking stabiel blijven rond het getal van 18 miljoen inwoners.

De blauwe lijn is wat Cerberus heeft berekend voor wat betreft de originele Nederlandse bevolking. De rode lijn is het aantal originele werkende Nederlanders.

De politiek heeft in het verleden altijd verkondigd dat een aantal jaarlijkse immigranten van rond de 50.000 geen noemenswaardig effect zou hebben op de bevolking. Dit was toen 0,3 procent op een bevolking destijds van 14 miljoen.


Dat getal van 50.000 is inmiddels al lang weer achterhaald, want voor dit jaar komen we al dik boven de 100.000

Eind dit jaar zijn er naar verwachting 120.000 mensen bijgekomen in Nederland, een aantal zo groot als de bevolking van een stad als Leiden.

En zo kan het dat je nu opeens Angela Merkel krijgt die zegt dat haar pogingen om een multiculturele maatschappij te creëren hopeloos hebben gefaald en dat er te weinig is gedaan om de immigranten te dwingen om te integreren in de maatschappij.

xxx

Merkel zei dit volgens Reuters tijdens een bijeenkomt van jongeren van haar partij, de CDU. Ze gaf toe dat het een enorme vergissing was geweest om zoveel immigranten binnen te laten en ze simpelweg ongemoeid in Duitsland te laten wonen, zonder dat er dwingende verplichtingen waren voor hen om te integreren. In Duitsland wonen op dit moment vier miljoen moslims.

En daarmee lacht ze de bevolking in geheel Europa keihard uit, want alles is precies volgens plan verlopen.

Het Kalergiplan dan wel te verstaan. Het plan om Europa te overspoelen met vreemde culturen zodat er uiteindelijk een mengelmoes zal ontstaan zonder cultuur, geschiedenis of eigenwaarde en een volk dat daardoor gemakkelijk onder controle is te houden.

Het plan dat op papier is gezet zo'n 100 jaar geleden door de vrijmetselaar Richard Coudenhoven-Kalergi.

In 2010 werd aan de Duitse Kanselier Angela Dorothea “Merkel” (Kasner/Kazmierczak) de European Award by the European Society Coudenhove-Kalergi verleend. Daarbij is zij een counselor van deze foundation, net als voormalig Duits Kanselier Helmut Kohl (Cohn), Jean-Claude Juncker (EU-commissie president), en Herman van Rompuy (president van de Europese raad) waren.

xxx

Het gebeurt allemaal recht in ons gezicht en toch is er bijna niemand die het ziet. Niemand die ziet dat alles wat er gebeurt wordt gepland door de Sekte des Doods en dat de mensen die wij zien als leiders niets anders zijn dan ingehuurde krachten die een bepaalde rol spelen, zoals we schreven in een eerder artikel.

Angela Merkel is al diverse keren aangesproken op het feit dat ze eigenlijk overal waar ze komt haar handen in een vreemde positie houdt. Dit is dermate opvallend dat het gebaar bekend is geworden als de Merkel Raut of in de Engelstalige pers, de Merkel Diamond.

xxx

Zelf heeft Merkel een aantal jaren geleden als verklaring gegeven dat ze dit doet omdat ze anders niet weet waar ze haar handen moet laten.

Echter, het is al helemaal niet toevallig dat Merkel dit gebaar maakt op bovenstaande foto waar ze een belangrijke Joodse onderscheiding krijg uit gereikt. (B'nai Brith award in 2008).

Als je niet weet waar je je handen moet laten, zijn er wel gemakkelijkere manieren te bedenken om deze te parkeren, dus dat is absoluut niet de reden. Het is een gebaar dat veelal in verband wordt gebracht met de vrijmetselarij en wordt gezien als een zogenaamd Illuminati symbool.

Sommigen denken dat het een symbool is voor de bekende passer en winkelhaak van de vrijmetselaars en anderen zeggen dat het een omgekeerde piramide is. 

Nu is Angela Merkel uiteraard ook niet wie ze lijkt, want ze is een volwaardig lid van de Chazaarse mafia en het is derhalve niet vreemd dat zij dit gebaar maakt. Intussen is ook hier bekend dat zowel de Illuminati als de vrijmetselaar werktuigen zijn van de Chazaarse mafia.

Merkel maakt het gebaar ongeveer overal waar ze verschijnt, anderen doen het weer iets minder opvallend, waaronder de leider van de MH17 doofpot.

xxx

En jawel, dat is dezelfde Rutte die zegt dat hij niet naar Brussel gaat, die binnenkort waarschijnlijk benoemd zal worden als opvolger van Jean Claude Juncker.

xxx

Aangezien de beide volgende dames hetzelfde Illuminati opleidingsinstituut hebben bezocht is het ook niet zo vreemd dat ze hetzelfde handgebaar maken.

xxx

En hier zien we Merkel met nog een paar oude bekenden.

xxx

Bekend is ondertussen dat ook Adolf een agent was van de Illumnati en ook de man in het midden is ontmaskerd als een rasechte vrijmetselaar en net zoals Angela een Cryptojood en daardoor ook volwaardig lid van de Chazaarse mafia alias de Illuminati. (Cryptojodendom is het in het geheim aanhangen van het jodendom terwijl openlijk een ander geloof wordt aangehangen. Beoefenaars worden Cryptojoden genoemd).

En vervolgens komen we Angela met gebaar tegen met alweer een oude bekende.

xxx

Net zoals Angela Merkel en Erdogan, hoort ook Donald Trump bij de Crypto's en is tevens een vrijmetselaar en daardoor ook een volwaardig lid van de Chazaarse mafia. Dat hij ondertussen misschien een andere koers is gaan varen zoals velen hopen, zal moeten blijken. Voorlopig is hij wat Syrië betreft alweer zo'n 180 graden gedraaid.

Wanneer je wat verder rond kijkt, dan zal je zien dat er nog meer mensen dit gebaar maken. Eén ding hebben ze allemaal gemeen; ze horen bij de Chazaarse mafia alias Illuminati of ze hebben daaraan trouw gezworen. 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl