Illuminati clubs pleiten voor reisbeperkingen (video)

In de niet al te verre toekomst zullen mensen zich verbijsterd afvragen hoe het ooit mogelijk was dat ze zomaar een vliegreis konden maken.

Stap voor stap wordt de mensheid onder de noemer van “het klimaat” vastgepind in de reservaten waar ze wonen.Mensen worden vaak vergeleken met schapen. Dit, omdat deze zich net zoals schapen ontzettend gemakkelijk laten leiden en hun hoeders in principe nooit een strobreed in de weg leggen.

Onder de noemer van de klimaathoax wordt uitvoering gegeven aan Agenda 21 en 2030 Agenda van de Verenigde Naties. Zoals we een aantal jaren geleden schreven is de nieuwe wereldregering die deze afgrijselijke agenda’s zal implementeren al door de paus geïnstalleerd.

De wereld moet een nieuw Israël worden met Jeruzalem als hoofdstad, waarbij een Rothschild zal opstaan om de rol van antichrist te vervullen voordat de Derde Tempel zal worden gebouwd in Jeruzalem.

“De in ere herstelde Messias moet op de Olijfberg in Jeruzalem verschijnen op het moment van de grote aardbeving. Hij moet Jeruzalem vanuit het oosten binnen komen, geëscorteerd door een processie van jubelende volgelingen, gekleed in glanzend wit. Hij moet tevoorschijn komen, gekleed in passende geparfumeerde koninklijke kledij en als de grote monarch een bezoek afleggen bij zijn spirituele voorganger Koning David. Ondersteund door een populaire opstand onder het volk moet hij zijn weg vervolgen naar de Tempelberg om daar gekroond en gezalfd te worden als de Koning van het Nieuwe Israël”.

De New World Order oftewel het nieuwe Israël zal tot stand komen door een sekte die bekendstaat onder verschillende namen.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

Zij hebben als doel de planeet voor zichzelf te houden, omringd door ongeveer een half miljard slaven, zoals ze dat ook al hebben aangegeven op de Georgia Guidestones.

xxx

De slaven zullen wonen in een soort reservaten, vergelijkbaar met die uit de Hungergames.Ze hebben een groot deel van de bevolking ondertussen gehersenspoeld met het concept dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde en dat er daardoor allerlei maatregelen genomen dienen te worden om de planeet te redden.

Dit is de grootste oplichtingstruc uit de geschiedenis van de mensheid en bedoelt om de nog resterende vrijheden van de bevolking stap voor stap te beperken.

Uit een artikel dat we schreven nadat de nieuwe wereldregering door de paus was geïnstalleerd.

9) Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm innovatie.

Vertaling: Tolwegen, beperkingen op vrij reizen, allerlei milieubeperkingen.


Een bericht uit het AD van donderdag:

De luchtvaart mag niet langer worden gespaard bij het vaststellen van klimaatbeleid. Reizen moet mogelijk blijven, zolang het het klimaat, de natuur en de gezondheid niet schaadt. Nu gebeurt dat wel en dus dient Schiphol vluchten te schrappen, staat in de alternatieve luchtvaartnota van milieuorganisaties.

Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vinden dat het tijd is voor ‘een fundamentele omslag’ in ons nationale vliegbeleid. Gezamenlijk doen zij een dringende oproep aan de minister: krimp van de luchtvaart is onvermijdelijk.

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: ,,Wij roepen de minister op om harde grenzen te stellen. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart.” De luchtvaartsector is nu nog vrijgesteld van nationaal klimaatbeleid. ,,Wanneer de luchtvaart op dit tempo doorgroeit, is haar uitstoot in 2050 verdubbeld", aldus de clubs.


En zo zie je dat de sekte aan alle kanten bezig is om het reizen voor de gewone man straks onmogelijk te maken. De terreur van hun organisaties zoals Greenpeace en Urgenda zal steeds heftiger worden, waardoor “het normale leven” zoals wij dat kennen straks niet meer mogelijk zal zijn.

Stap voor stap zal de luchtvaart worden gesloopt om de planeet te "redden" en omdat vliegen een dermate zware belasting is voor het klimaat en milieu mogen straks alleen nog overheidsfunctionarissen gebruikmaken van de nog resterende vliegtuigen. Het volk zal keer op keer worden verteld dat zij verantwoordelijk zijn voor de opwarming en dat het daarom maar een kleine prijs is die ze moeten betalen door niet meer te mogen reizen. Iedereen moet tenslotte bijdragen tot het redden van de planeet via het klimaat.

En als je bij de overheid een verzoek indient om toch bij hoge uitzondering een vliegreis te mogen maken, krijg je als antwoord: How dare you?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl