Christine Lagarde vindt dat oude mensen te lang leven

We leven langer en dus worden we vroeg of laat een "te grote belasting" voor het systeem en de planeet.

In de achtergrond wordt dan ook druk gewerkt aan mogelijke oplossingen voor dit “probleem”.

In de Telegraaf verscheen woensdag een artikel waarin wordt beschreven hoe professor Dr. Jan Latten zich zorgen maakt om het totale gebrek aan respect voor ouderen in onze maatschappij.

Dat er nu op dat gebied heel snel een omslag moet komen, omdat het anders in de nabije toekomst weleens faliekant fout kan gaan. In het artikel wordt dan verder geschreven dat we niet alleen te maken krijgen met een vergrijzingsgolf in ons land, maar ook met een steeds groter wordende groep jongeren met een migratieachtergrond waarbinnen men steeds vaker kiest voor een orthodoxe invulling van hun geloof.

Vrij vertaald betekent dit bijvoorbeeld dat ouderen en hoogbejaarden in de praktijk steeds vaker slachtoffers zullen worden van roofovervallen door jongeren met een migratieachtergrond omdat deze geen enkel respect hebben voor de originele bejaarde bevolking van dit land.

Een bericht uit de media van vorig jaar:

Er moet een onderzoek komen naar de racistische motieven van allochtone overvallers in Rotterdam, die voornamelijk blanke ouderen beroven.

Waar ook sprake is van een totaal gebrek aan respect voor ouderen is bij de elitaire machthebbers achter de schermen. Niet alleen willen ook zij de ouderen op alle mogelijke manieren beroven, zoals ook via hun “zorgsystemen”, maar daarna willen ze diezelfde ouderen dan nogmaals beroven en dit keer van hun leven.

Er is een uitgelekt document beschikbaar gekomen wat nu online cirkelt waarin onthutsende uitspraken staan van Christine Lagarde, voormalig hoofd van het IMF en de dame die zonder enige bankierservaring nu baas wordt van de Rothschild Europese Centrale Bank.

Wat ons eerder opviel waren de merkwaardige uitspraken die Lagarde deed toen ze voor de vorm werd gehoord door het Europese Parlement naar aanleiding van haar benoeming als hoofd van de ECB. Ze zei daar onder andere het volgende:

Het belangrijkste maatschappelijke thema lijkt wat haar betreft de strijd tegen klimaatverandering te zijn. Daarin moet de ECB een actievere rol gaan spelen. „De kern van de missie van elke instelling moeten klimaatrisico’s en de bescherming van het milieu zijn”, aldus Lagarde.

Een merkwaardige uitspraak voor een bankier, maar wel volledig in lijn met het uitgelekte document.

Het document betreft een interne memo, origineel geschreven in het Spaans en gericht aan talloze regeringsleiders. Het lijkt een soort discussiedocument en is gevonden in de prullenbak van een hooggeplaatste EU ambtenaar en in handen gekomen van Dr. Margaret Morganroth Gullette, een bekende Amerikaanse auteur en onderzoeker op het gebied van wat men in het Engels ageism noemt en dan in het Nederlands wordt vertaald als leeftijdsdiscriminatie.

Haar filosofie, die je ook terugvindt in al haar boeken, is dat we niet zozeer ouder worden door biologische processen, maar door de cultuur in onze huidige maatschappij.

In een door Gullette gepubliceerd artikel is de inhoud te lezen van deze memo met onder andere daarin de volgende uitspraak van Lagarde:

“Oude mensen leven te lang en vormen een risico voor de wereldeconomie. Wij moeten hier heel snel iets aan doen”.

We weten niet of het gevonden document echt is, maar het feit dat het ontvangen is door, onderzocht en vervolgens gepubliceerd door een bekend iemand als Gullette, is in ieder geval een aanwijzing dat het document heel goed echt zou kunnen zijn.

In het document wordt gesteld dat Christine heel dapper is door het doen van dit soort uitspraken en dat eigenlijk blijkt dat de wereld er wel klaar voor is, omdat in de Spaanstalige wereld deze boodschap van haar aardig viraal ging en er geen enkele kritiek op is gekomen.

xxx

De memo is geschreven door iemand van een groep die zich de Coalitie noemt en zich klaarblijkelijk bezighoudt met het oplossen van het “probleem ouderen”.

Er wordt gesteld dat er geen ontsnappen aan is om dit op te lossen, omdat er dankzij de vergrijzingsgolf veel teveel geld vanuit de “echte economie” richting bejaarden gaat en dat dit niet langer haalbare kaart is.

Bovendien zo wordt er gesteld, komt er dan weer ruimte op de trottoirs zodat mensen snel door kunnen lopen naar hun volgende bezigheid en niet worden geblokkeerd door allerlei rollators.

Het document is primair gericht op de situatie in Amerika, maar die is wezenlijk niet anders dan die bij ons.

Er worden allerlei suggesties gedaan die zouden kunnen helpen om het ouderenprobleem op te lossen. Zoals ervoor zorgen dat er minder kantoren komen waar ouderen terecht kunnen voor hun problemen en/of geld en vooral de zorg voor ouderen beperken.

En het is vooral dit laatste waar ze zich vol op willen concentreren. Ze noemen het dan overbehandeling voor ouderen, waarbij voor iedere behandeling of operatie die een oudere krijgt moet worden gekeken naar het potentiële rendement dat hier te behalen is en als dit te duur blijkt, dan wordt die behandeling niet gegeven of die operatie niet uitgevoerd.

Iemand die midden 70 is een hartoperatie geven die 100.000 euro kost wordt bijvoorbeeld geacht niet genoeg rendement op te leveren.

Zo willen ze ook de media inschakelen met allerlei artikelen waarbij er permanent op gehamerd wordt dat ouder worden dan 75 geen pretje is en dat dit eigenlijk iets is dat je niet zou moeten willen.

Een partij die ongetwijfeld deel uit maakt van de Coalitie zoals die hierboven wordt besproken is D666.

Alles wat zij doen past perfect in bovenstaande document met hun organen die gerecycled moeten worden, hun voltooid leven, hun doorbreken van taboe's voor overbehandeling en nu het laatste: euthanasie bij jonge kinderen.

Het zijn niet alleen de boeren die deze partij wel kunnen schieten, dus misschien tijd voor de bevolking om in ieder geval deze letterlijk levensgevaarlijk partij bij de volgende "verkiezingen" volledig van de kaart te vegen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl