Zo bepaalt Facebook of jij een “hate agent” bent (video)

Je kunt alleen begrijpen hoe internetcensuur werkt als je begrijpt wie erachter zitten en waarom ze het doen.

Als je leest wat er in uitgelekte Facebook documenten staat, dan denk je dat je een roman van George Orwell leest.
Wanneer jij bepaalt wat mensen wel of niet mogen zeggen of schrijven, dan ben je een aardig eind op weg om het volk volledig onder controle te krijgen.

Het bepalen wat mensen wel en niet mogen zeggen en schrijven wordt bepaald door het wapen van de politieke correctheid zoals we dat al eerder uitgebreid hebben beschreven.

Dit wapen van politieke correctheid is uiteraard afkomstig uit het arsenaal van de Illuminati en voor niet meer weet wie dat zijn, hierna een korte samenvatting.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Wanneer bepaalde onderzoekers dan ook over Joden spreken bedoelen ze de bovengenoemde sekte. Zo ook de voormalige Amerikaanse professor E. Michael Jones en tegenwoordig hoofdredacteur van het tijdschrift Culture Wars.

De stelling van Jones is dat Joden zoals hij deze sekte noemt, een privilege hebben waarover niemand anders beschikt en dat is dat zij bepalen wie wat mag zeggen.

Hij heeft hierover een uitgebreid artikel geschreven in het laatste nummer van Culture Wars.

xxx

Dit artikel kwam dermate hard aan, dat Jones onmiddellijk werd verbannen van Youtube.Binnen het concept van politieke correctheid krijgen we nu een heel machtige variant en dat is hate speech. We gebruiken hier de Engelse uitdrukking in plaats van de Nederlandse “vertaling” haatzaaien, omdat dit woord veel beter weergeeft wat het precies inhoudt.

En een afgeleide van hate speech is het begrip "hate agent" waar we nog veel meer mee te maken zullen krijgen.

Als het lijkt alsof dit regelrecht afkomstig is uit de roman 1984 van George Orwell, dan klopt dit helemaal want dit boek was dan ook geen science fiction, maar meer een handboek voor de Illuminati.

De woorden hate speech en daaruitvolgend hate agent zijn volgens E. Michael Jones afkomstig uit de koker van de ADL (Anti-Defamation League) het Joods/Zionistische orgaan in Amerika dat zich bezighoudt met het instellen van censuur.

Ze doen dit door zich te concentreren op twee wapens uit de politieke correctheid arsenaal, het antisemitisme en hate speech. Beiden zijn bedoeld als censuurmiddelen om iedereen het zwijgen op te leggen voor wat betreft kritiek op Israël en/of Zionisme.

In de door de Illumnati gecontroleerde internet bolwerken hoort uiteraard ook het Facebook vehikel van vooraanstaand Chabad lid Mark Zuckerberg.

Vanuit die organisatie is een intern document uitgelekt dat de titel heeft: “Hate agent policy”. Het is een interne handleiding waarmee Facebook wil vaststellen wanneer iemand een hate agent is en daardoor verbannen moet worden van het platform.

Zo zal de E. Michael Jones worden gedefinieerd als hate agent (= het spreken van de waarheid), maar zal iedereen die met hem verbonden is ook worden gedefinieerd als hate agent.

Want, hate agent is een soort besmettelijke ziekte en als jij omgaat met iemand die hate agent is, dan is er grote kans dat ook jij wordt besmet. En er is voor de Illuminati natuurlijk geen groter virus dan het waarheidsvirus wat hen ontmaskert voor wat ze zijn.

Je kunt zelfs door Facebook worden geclassificeerd als hate agent als je op een neutrale toon schrijft of spreekt over individuen en organisaties die door Facebook zijn benoemd tot hate agent.

Deze website waar je nu dit artikel leest bijvoorbeeld is een hate agent. Als jij dan iets op Facebook schrijft waarin je zegt dat je een interessant artikel hebt gelezen op niburu.co, dan loop je al gevaar dat je een vlaggetje achter je naam krijgt. Mocht je dan ook nog eens verwijzen of iets zeggen over een andere hate agent, dan kan je je verdere carrière op Facebook schudden(wij denken dat je beter af bent dan, dat wel) en word je verbannen. Dus, als je dusdanig verslaafd bent dat je je Facebook account wilt houden, wees voorzichtig en noem ons niet.

Als jij haat wat Facebook haat en je laat dat blijken, dan kan je niet meer stuk.

De conclusie van E. Michael Jones is dan ook dat de enige manier waarop de je de huidige internetcensuur kunt begrijpen is als je het ziet als een Joodse (Illuminati) operatie.

In het volgende interview legt Jones precies uit wat hij bedoelt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl