Het werkelijke verhaal van de Orde van de Kousenband

Volgens een artikel in de Telegraaf doen de Ridders in de Orde van de Kousenband helemaal niets.

De werkelijkheid is natuurlijk het volledig omgekeerde, want Willem Alexander is nu toegetreden tot de club machtigste mensen op aarde.
De media stonden weer eens bol van de verhalen over de “bijzondere onderscheiding” die Willem Alexander ten deel viel.

Je zou zeggen dat koning Willem-Alexander met tientallen onderscheidingen inmiddels wel genoeg ordetekens en grootkruisen heeft. Maar de onderscheiding die hij vandaag krijgt, is uitzonderlijk: die van de Britse Orde van de Kousenband.

Die orde is zó uitzonderlijk, omdat het de hoogste en oudste ridderorde ter wereld is, zegt Sander Paulus, verslaggever Koninklijk Huis.

"Dat is de allure van de Orde van de Kousenband: daar is er maar één van. De Militaire Willemsorde, de hoogste en oudste Nederlandse ridderorde, werd in 1815 ingesteld. Die van de Kousenband in de Middeleeuwen, in 1348", zegt hij.

Kortom: de koning kán hier nog niet genoeg van hebben, want er is er maar één van. "Hij is onvergelijkbaar met andere ordes."

xxx

Kortom, een soort sprookjesverhaal van rijke machtige mensen die niets beters te doen hebben dan zich uit te dossen in vreemde kledij, compleet met Zwarte Piet pet en veren.

Het werkelijke verhaal begint met een virus. Een virus dat overal weet door te dringen en in de loop der eeuwen zo goed als alle belangrijke instituten op deze wereld heeft geïnfecteerd en overgenomen. Een klein deel uit een eerder artikel:

De Chazaren worden door auteur en onderzoeker Katherine Frisk vergeleken met een virus dat zich overal weet binnen te wurmen en zich voordoet als iets wat ze niet zijn.

Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze Chazaren en dan zie je uiteindelijk waarom Rusland op dit moment aan alle kanten wordt gedemoniseerd door het Westen.

Het einddoel van de Chazaren is de onderwerping van Rusland, de controle van Centraal Azië en de bezetting van de Zijde Route die al duizenden jaren een belangrijke handelsweg is van oost naar west. Wanneer ze ook dit alles in handen hebben, hebben ze in feite de door hen uiteindelijk gewenste wereldcontrole.

Wat inmiddels bekend is, is dat een deel van de Chazaren zich bekeerde tot het Jodendom en vanaf dat moment Joods was, maar ook is er een deel naar West Europa getrokken, waar velen zich bekeerden tot het Rooms katholieke geloof. Deze infiltratie van Chazaren in de katholieke kerk gebeurde in de periode tussen de 8e en de 12e eeuw.

In diezelfde periode trok een deel van de Chazaren naar het Midden Oosten en bekeerde zich tot voornamelijk Soennitische moslims. Het is dan ook rond deze tijd dat het verhaal van de Mahdi verschijnt, de Sjiitische afstammeling van Mohammed. Deze Mahdi zal de krachten bundelen met Jezus en samen zullen ze de Antichrist bestrijden.

Daarmee waren er nu drie verschillende groepen Chazaren. De eerste die zich had bekeerd tot het Jodendom, de tweede die katholiek was geworden en de derde die zich tot de islam had bekeerd.

Alledrie de groepen hadden een gemeenschappelijk doel; de vernietiging van de christelijk orthodoxe kerk.

De Chazaar Joden trokken onder andere naar Venetië waar ze hun woekerbanken vestigden. Met de medewerking en assistentie van het Vaticaan contracteerden en financieren ze kruisvaarder huurlingen om de christelijk orhtodoxe kerk in Griekenland, het gebied dat nu West Turkije is, te vernietigen.


Zo’n 300 jaar geleden trokken ze van Venetië naar Engeland waar ze niet alleen Het Vaticaan van de financiële wereld, de City of London, neerzetten, maar ook begonnen met het systematisch infiltreren van de Engelse adel en koninklijke families.

Als je op het volgende plaatje klikt, kom je terecht bij een artikel waarin uitgebreid wordt beschreven hoe de Engelse adel langzaam maar zeker is geïnfiltreerd en overgenomen door dit virus.

xxx

Belangrijk ook om te weten is dat wanneer er sprake is van een gemengd huwelijk en de moeder Joods is, ook de kinderen dat automatisch zijn.

Voor wie hier meer over wil weten is er nog een uitgebreid artikel waarin ook een aantal voorbeelden worden genoemd.

Zo trouwde Hannah Rothschild in 1878 met Lord Roseberry die later premier werd. Louis Mountbatten, de oom van Prins Philip en neef van koningin Elizabeth, trouwde in 1922 met de kleindochter van de Joodse bankier Ernest Cassel, één van de rijkste mensen ter wereld. De moeder van Winston Churchill, Jenny (Jacobson) Jerome, was Joods. Tegen het begin van de 20e eeuw was er zo goed als geen Britse adellijke familie meer waarin niet een gemengd huwelijk met de Chazaren voor kwam.

Eén van de machtigste, zo niet de machtigste organisatie op aarde is het zogenaamde Committee of 300. Hierover schreven we eerder het volgende:

Zoals bekend, wordt de wereld geregeerd door een elite. Een kleine club mensen die bestaat uit een aantal machtige, voornamelijk Joodse/Chazaar families. Enkele van de meest bekende familienamen zijn onder andere: Rothschild, Rockefeller, Oppenheimer, Goldsmid, Mocatta, Montefiore, Sassoon, Warburg, Samuel, Kadoorie, Franklin, Worms, Stern en Cohen.

Zij bepalen uiteindelijk wat er gebeurt op deze wereld en zijn ook degenen die onder aanvoering van de Rothschild eigenaar zijn van alle centrale banken ter wereld en zij bepalen dan ook de gelduitgifte in ieder land. Hiermee hebben ze in feite de macht over een land, want het is niet wie er formeel regeert, maar degene die de controle over het geld heeft die bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt.

De wensen van deze families worden uitgevoerd door een orgaan dat heet The Committee of 300. Er is een lijst beschikbaar van leden van die groep; de laatst beschikbare (uitgelekte) is die van 2010 en daar komt ook de Chazaar Joseph Stiglitz prominent op voor.

Dit comité heeft via allerlei andere organisaties en denktanks ongekende invloed op de loop der gebeurtenissen in deze wereld.

xxx

Zoals je linksboven in het plaatje kunt zien is deze club oorspronkelijk een product van de Engelse British East India Company, later in samenwerking met de Nederlandse VOC.

De koninklijke families die verdienden via die maatschappijen fortuinen met de handel in opium vanuit China en de machtige posities van die bedrijven is later voortgezet in The Committee of 300.

Alle belangrijke instituten ter wereld worden bestuurd door dit Committee of 300 volgens sommige onderzoekers. Zo is het bijvoorbeeld eigenaar van de Verenigde Staten, beheert het de Federal Reserve Bank in Amerika, heeft het controle over alle grote ondernemingen in de wereld en is het de drijvende kracht achter de New World Order en de één wereldregering.

Binnen dat Committee bevindt zich de kern, wat men noemt de Inner Circle, en deze kern van de Committee of 300 is de Orde van de Kousenband onder aanvoering van Koningin Elizabeth.

Door zijn toetreding tot de Orde van de Kousenband hoort nu ook Willem Alexander, net zoals zijn moeder en oma, formeel tot de groep machtigste mensen ter wereld en werken zij in de achtergrond volop aan de satanische agenda van de New World Order. Alles op kosten van de hard werkende en permanent uitgeknepen burgers.

De wereld waarin wij leven bestaat bij de gratie van deceptie en daarom zullen alle Telegraaflezers tot in lengte van dagen geloven dat de Ridders van Order van de Kousenband helemaal niets doen.

xxx

Deze link leidt naar een interessante PDF met het verhaal over de Comittee of 300 opgetekend door een (ex) CIA medewerker.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl