Help de Joden in hun strijd tegen de Rothschild kliek (video)

Ook het Joodse volk wordt, net als de rest van de wereld, misbruikt en gegijzeld door een satanische sekte die zich verbergt onder de paraplu van het Jodendom.

Een sekte die illegaal het land van Israël heeft gesticht, met als doel straks Jeruzalem tot hoofdstad van hun wereldrijk te maken.
Het grote probleem waar we vandaag de dag mee te maken hebben is dat alle Joden op een hoop worden gegooid en zij vaak worden beschuldigd de oorzaak te zijn van alle ellende op de wereld.

Dat komt door de manier waarop de satanische sekte zich geraffineerd verbergt onder de paraplu van het Jodendom. En degenen die waarschijnlijk het meest te lijden hebben van deze sekte zijn diezelfde Joden.

Er wordt in de mainstream nauwelijks of geen onderscheid gemaakt tussen deze satanische sekte en hun politieke arm, het Zionisme, een werktuig dat ook alle kenmerken vertoond van een geheim genootschap, en de normale Joodse man of vrouw. Dit gebeurt uiteraard naar design omdat anders de paraplu niet werkt.

Dit zijn de kenmerken van die satanische sekte:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Deze sekte is ontsproten tijdens de 17e eeuw in het hedendaagse Turkije:

In 1666 woonde er in Turkije een dergelijke Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe Messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe Messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich of te bekeren tot de islam of te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest.

In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme.Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals Joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon Sabbateans gebleven.

In de tegenwoordige tijd controleren zij bijna alles op deze wereld, van de (centrale) banken tot de media en Hollywood en alles wat daar tussen zit.

Slachtoffer van dit alles zijn de Joden die de traditionele geloofsleer aanhangen en als je kijkt waar zij voor staan dan ontdek je dingen die een totaal ander beeld scheppen van de Joden dan dat ons door het Zionisme door de strot wordt geramd. (Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten, en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst).

Deze Joden willen helemaal geen staat Israël (want in de bijbel/Thora staat dat zij al mens die staat niet actief mogen stichten) en willen ook helemaal geen land afpakken van Palestijnen of hen vermoorden. Wat zij willen is wat wij allemaal willen en dat is in vrede met elkaar leven.

Omdat alles wat tegen het Zionisme in gaat tegenwoordig wordt uitgelegd als antisemitisme, heb je dus heel veel Joden die volgens die definitie antisemiet zijn, zelfhatende Joden. En ook dat wordt uiteraard struktureel uit de mainstream media gehouden.

Zo goed werkt de misleiding van de satanische sekte. En dat is dan ook één van de grootste problemen waar niet Zionistische Joden mee te maken hebben.

Neem de tijd en kijk en luister naar rabbi David Weiss die uitlegt waarom er heel veel Joden zijn die tegen de staat Israël zijn en absoluut niets met het Zionisme te maken willen hebben.

De Joden hebben daarom onze hulp nodig zodat zij en ook wij eindelijk bevrijd kunnen worden van de satanische (Rothschild) kliek die ons al eeuwenlang gevangenhoudt en ons nu in sneltreinvaart richting New World Order stuurt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl