Franse scholen gaan “vader” en “moeder” schrappen (video)

In onze dolgedraaide wereld gaat de mallemolen van politieke correctheid in overdrive.

Zo is er in Frankrijk een wet aangenomen die het voor scholen verbiedt om nog langer over “vader” en “moeder” te spreken.
Frankrijk is een land waarvan je niet raar moet opkijken als daar een nieuw soort Franse revolutie zal uitbarsten.

De tegenstellingen in het land tussen de verschillende bevolkingsgroepen zijn enorm en daarnaast heeft het ook nog eens een Rothschild president in de vorm van Emanuel Macron. Een man die nooit president zou zijn geworden in een normale democratie, maar die door de Illuminati niet zonder reden naar voren is geschoven.

Zoals we eerder zagen komt het fenomeen gele hesjes ook uit de koker van diezelfde Illuminati en hoewel enigszins uit de hand gelopen misschien dient het wel degelijk een doel voor de elite. En dat doel is dat door het van overheidswege zoveel mogelijk geweld tegen de gele hesjes te gebruiken, waardoor hun bloed gaat koken, ze hun zelfbeheersing verliezen en zullen proberen Macron op te hangen aan de hoogste lantaarnpaal die ze kunnen vinden.

Het is ook de rol van Macron om de tegenstellingen in de Franse maatschappij nog verder aan te wakkeren. Zodanig dat op een gegeven moment de vlam in de pan slaat, iedereen vervolgens roept dit mag nooit meer gebeuren en we moeten dit probleem echt op Europees niveau gaan aanpakken door het versneld invoeren van een Europees leger zodat een president als Macron er nooit meer alleen voor staat.

In het kader van het creëren van nog veel meer tegenstellingen en tegelijkertijd om een zeer gewenste doelstelling van de Illuminati te bevorderen, is de partij van Macron met een nieuwe wet gekomen.

Het Franse parlement heeft deze week een wetsvoorstel aangenomen, waarbij in alle papierwerk dat betrekking heeft op scholen, het woord vader en moeder geschrapt zal worden en vervangen door Ouder 1 en Ouder 2.

Een tweede aspect van deze nieuwe wet is dat kinderen vanaf drie jaar verplicht naar school moeten.

Alhoewel de wet nog door de senaat moet worden goedgekeurd, verwacht men daar geen enkel probleem en verdwijnen vader en moeder naar de prullenbak.

En hier hebben we de zoveelste maatregel die er voor moet zorgen dat en de maatschappij zoals wij die kennen volledig wordt gesloopt en overgenomen door grijze muizen, zonder geslacht, geschiedenis en cultuur waarvan de kinderen het liefs vanaf de geboorte door de staat onder hun hoede worden genomen zodat ze op een politiek correcte manier kunnen worden opgevoed.

Dat wat wij wij 7 jaar geleden voorspelden, begint nu op vele fronten uit te komen. Hierna een deel uit een artikel uit 2012:

De mainstream media speelt een cruciale rol in het veranderen van het denkpatroon en de gedachten van de bevolking, ook als het gaat om het opvoeden van onze kinderen. Het doel daarvan is om het traditionele ouderschap in diskrediet te brengen.

Een aantal manieren waarop dit in zijn werk gaat zijn:

Er zal de nadruk worden gelegd op de rechten van kinderen.

Die nadruk zal hoofdzakelijk liggen op seksuele vrijheid. Kinderen zullen op steeds vroegere leeftijd te maken gaan krijgen met seksualiteit via de bekende propagandakanalen zoals radio, televisie, tijdschriften, kranten, muziekindustrie, maar ook scholen. Er zal een tijd komen waarin kinderen op (te) jonge leeftijd zelf beslissingen mogen nemen omtrent seksuele activiteiten en als je daar als ouder bezwaar tegen maakt, zullen je kinderen bij je worden weggehaald.

Het kan nog enige tijd duren, maar komen zal het. Dit past precies in het beeld wat de Illuminati hebben over het traditionele gezin met een vader, moeder en kind(eren). Door dit in diskrediet te brengen zullen ze daarmee vervolgens volledige controle willen krijgen over voortplanting en opvoeding. Het zullen straks de kinderen zijn die bepalen wat er gaat gebeuren, niet de ouders.

De rol van ouders als besluitnemers zal in twijfel worden getrokken.

Wanneer er ergens een probleem is met kinderen zal gezegd worden: “Dat is de schuld van de ouders”. En hier komt de rol van de media om de hoek kijken. Vaak worden er artikelen geplaatst, vrij zacht van toon, waar iedere keer weer gesuggereerd wordt dat ouders hulp kunnen en moeten vragen omdat ze zelf niet in staat zouden zijn om hun problemen op te lossen.


En uit een ander deel uit een artikel dat we publiceerden in 2013:

Kinderen die in een traditioneel gezin opgroeien krijgen de normen en waarden van hun ouders mee. Aangezien deze in de meeste gevallen niet zullen stroken met wat men voor ogen heeft met de mensheid in de nabije toekomst, dient er alles aan gedaan te worden om dit traditionele gezin met de grond gelijk te maken.

Een andere reden is dat het traditionele gezin de meeste kinderen voortbrengt en ook daar wil de NWO (Staat) graag de vinger aan de pols houden. Zij willen graag bepalen hoe de voortplanting zal plaatsvinden. Dus, worden er permanent brainwash operaties uitgevoerd via de media om toch maar vooral het traditionele gezin onderuit te halen.

Dat gebeurt niet alleen via de media. Ook via scholen door middel van het promoten van ongebreidelde sex, homopraktijken, eenoudergezinnen en gelijke sekse huwelijken.... kortom alles behalve de "gewone" gezinssituatie wordt gepromoot. Uiteraard allemaal uit naam van "tolerantie en medemenselijkheid".

Zoals Henry Makow zegt:

"Wat de banksters (elite) willen, is dat ze hun monopolie van het krediet kunnen vertalen in een monopolie over alles. Huwelijk en gezin moeten worden vernietigd want mensen ontlenen identiteit en krijgen voldoening uit hun rollen binnen het gezinsleven. Het gezin moet verdwijnen (samen met landen, ras en religie) voordat we onze nieuwe (wereld)identiteit kunnen aannemen".

"De verwoesting van het gezin is de leerstelling van het Manifest van de Illuminati".

Om dit proces te kunnen faciliteren moeten hier en daar wat wetten worden aangepast, maar een kniesoor die daar op let. Zo viel er in het Katholieke Nieuwsblad deze week het volgende te lezen:

“De regering vindt echter dat wie dat wil, zijn geslacht gemakkelijker moet kunnen omzetten in zijn geboorteakte. De Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met de voorstellen hiervoor van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie). Je hoeft niet eens meer geopereerd, hormonaal behandeld of onvruchtbaar te zijn. Je hebt alleen een 'deskundige' nodig die jouw wens erkent. Dan is je geslachtsverandering een feit. Althans juridisch”.

En zo komen we langzaam maar zeker in een waanzinnige maatschappij terecht waarbij je ineens een “nieuwe moeder” kunt hebben met schoenmaat 46 en een baard.

Het “bewustwordingsproces” dat kinderen ook niet van jou zijn, maar van de gemeenschap (Staat) gaat verder. Zo sprak in een uitzending van MSNBC enkele dagen geleden professor Melissa Harris-Perry van de Tulane Universiteit zich uit over het onderwerp.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl