Rabbi roept Joden op te vertrekken vanwege komende Amerikaanse burgeroorlog

Amerika stevent in sneltreinvaart af op een burgeroorlog omdat iedereen in de verdeel en heers tactiek van de machthebbers achter de schermen trapt.

Er zijn heel goede redenen om aan te nemen dat de Illuminati bankiers de laatste voorbereidingen treffen voor een komende Amerikaanse burgeroorlog.


Een probleem dat zich bij veel mensen voor doet is het hebben van bepaalde vooroordelen. Zo zijn er mensen die Donald Trump door dik en dun steunen, hem zien als de redder en die willen dan ook geen onvertogen woord horen over deze man.

Net zoals er verstokte links/liberalen zijn die van mening zijn dat een Donald Trump helemaal niets goeds kan doen en dat Hillary Clinton de ideale Amerikaanse president zou zijn geweest.

De kern van het verhaal is uiteraard dat het geen bal uit maakt wie van die twee president is, omdat er altijd wordt gewerkt met de grotere agenda van de Illuminati, de werkelijke machthebbers.

Er is een artikel verschenen bij de Joodse onderzoeker Henry Makov waarin deze suggereert dat Donald Trump bewust bezig is om de boel in Amerika verder op scherp te zetten.

Als argument voert hij onder andere het volgende aan:

"Trump zegt dat er een nationale noodtoestand heerst aan de grens met Mexico. Dus, waarom roept hij dan geen noodtoestand uit om zo een eind te maken aan de sluiting van de overheid? Is hij bewust bezig om de spanningen verder op te voeren om zo een burgeroorlog te ontketenen?" 

"Waarom houdt Trump 800.000 onschuldige overheidswerkers in gijzeling? Dit voelt net als een bedreiging om je kat te wurgen als je niet toegeeft. Het is een gangster methode en hij moet weten dat het de Democraten geen biet interesseert".

Waarom doet hij pogingen om net te doen alsof Democraten redelijke mensen zijn die akkoord zouden kunnen gaan met een compromis, terwijl hij dondersgoed weet dat ze zich nog steeds tegen hem zouden verzetten, ook al had hij een geneeswijze voor kanker ontdekt".

Er verschijnen overal berichten over "de strijd" tussen Donald Trump en Nancy Pelosi, terwijl beiden in hetzelfde kamp thuis horen. Volgens Makov zijn zowel Trump als Pelosi zogenaamde Cryptojoden, waarbij Trump ook nog vrijmetselaar is. (Cryptojodendom is het in het geheim aanhangen van het jodendom terwijl openlijk een ander geloof wordt aangehangen. Beoefenaars worden Cryptojoden genoemd). 

Pelosi is volgens hem ook satanist en maçonnieke Chazaren (Nepjoden en/of Cryptojoden) hebben als doel ervoor te zorgen dat het goyim (niet Joden) elkaar afslacht.

Makov waarschuwt verder dat het Zionisme niet alleen gaat over een Joodse staat, maar over een Joodse World Order. Hetzelfde geldt voor het communisme; zij gebruiken sociale rechtvaardigheid als dekmantel. De Jew World Order zoals hij het noemt, wordt bereikt door het goyim tegen elkaar op te zetten. De meeste gewone Joden hebben geen flauw benul van dit alles.

Daarom is het oh zo belangrijk om de definities goed voor de bril te krijgen, want we hebben hier te maken met een ontzettend uitgekookte satanische sekte.

Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

In bovenstaand scenario zijn de orthodoxe rabbijnen heel goed op de hoogte van wat er speelt, wat er gepland is en waar binnen niet al te lange tijd de vlam in de pan zal slaan.

Eén van hen staat bekend als de Riminov Rebbe en deze heeft onlangs in Florida een waarschuwing afgegeven voor een komende burgeroorlog in Amerika en de Joden bevolen om ze snel mogelijk terug te keren naar Israël.

De rabbi zei letterlijk:

“Ga weg terwijl je nog kunt. De situatie zal slechter worden en het zal moeilijk worden om van de ene naar de andere staat te gaan. Na de Tweede Wereldoorlog vroegen overlevenden aan de grote mensen van Israël en de Chassidische leiders  waarom deze de Joden van Europa niet hadden bevolen te vertrekken naar Israël of Amerika. De waarheid is dat deze wel gewaarschuwd hebben en de Joden smeekten om de brandende grond te verlaten, maar niemand luisterde naar hen.

Luister vandaag goed naar mij waarde Joden. Eenieder die de mogelijkheid heeft om te vertrekken naar het heilige land Israël moet dit doen terwijl het nog kan. Dit geldt ook voor Joden die wonen in sommige delen van Zuid Amerika en het grootste deel van Europa.

Ook Amerika zal een gevaarlijke plek worden en het is nog te vroeg om te zeggen welke staten binnen de Verenigde Staten zullen overleven, maar grote delen van het land zullen worden verwoest en vergiftigd. Er zal een burgeroorlog uitbreken in de Verenigde Staten en staten zullen zichzelf onafhankelijk verklaren van de federale overheid.

We schreven onlangs een artikel over het vreemde handgebaar zoals dat wordt gemaakt door onder andere Angela Merkel en Donald Trump.

xxx

Ook bij Makov komt dit weer ter sprake en daar wordt gezegd dat het een zogenaamd naar beneden gericht gebed is (downward prayer), een gebed richting satan. Het is precies omgekeerd aan het gewone gebed waarbij mensen met de vingertoppen omhoog bidden. 

En tenslotte wordt daar gezegd dat de volgende foto een teken is dat Donald Trump een vijfde graad ingewijde is in de tempel van satan.

xxx

Het uiteindelijke advies van Henry Makov is om vooral niet in de verdeel- en heersval te trappen en de gele hesjes als voorbeeld te nemen en in opstand te komen tegen hen die aan de touwtjes trekken: de bankiers, de vrijmetselaars, de Chazaarse mafia en hun handlangers.

Daarom is het ook heel belangrijk dat de gele hesjes een niet georganiseerde wereldwijde burgerbeweging blijft. Zodra daar mensen naar voren stappen die zich wel even als leider zullen presenteren zoals Jan Dijkgraaf, dan weet je dat het geheel wordt overgenomen en geïnfiltreerd. Gele hesje is geen organisatie, heeft geen bestuur, maar het verspreidt zich als een kwalijk virus voor de bankiers van de Illuminati.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl