Wordt 9/11 de ondergang van de Chazaarse Mafia? (video)

Ze infiltreren overal als een virus, hebben een groot deel van de wereld onder controle en verbergen zich achter Israël en het Jodendom.

En toch maken ze fouten die hen letterlijk wel eens de nek zouden kunnen kosten, zoals met de uitvoering van 9/11.Wij schrijven al jaren dat het brengen van de waarheid alleen zin heeft als je bereid bent om echt tot de kern van de zaak door te dringen. Dat betekent onder andere dat je niet moet spreken van "de Bilderbergers" als degenen die de touwtjes in handen hebben, maar van hen die de Bilderbergers aansturen.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Degenen die de Bilderbergers en alle andere al dan niet geheime genootschappen aansturen zoals de Vrijmetselarij is de Chazaarse Mafia (CM), ook wel de Rothschild Chazaarse Mafia genoemd.

De macht is deze wereld is volledig in handen van de Chazaarse Mafia, de Sabbateans. De satanische elite van de Chazaren die zich voordoen als Joden of zich verborgen houden als Cryptojoden. Dit alles heeft totaal niets te maken met het de normale Joodse bevolking, maar met een selecte elite van het Chazarenvolk, waartoe alles en iedereen schijnt te behoren die in een machtige positie verkeert. Alles, maar dan ook alles hebben ze geïnfiltreerd en ze zijn, zoals auteur Katherine Frisk ooit schreef, het beste te vergelijken met een virus.

Zij zijn ook de werkelijke daders en architecten van 9/11. Echter, omdat zij ook de volledige controle hebben over de mainstream media lukt het hen tot nu toe wonderbaarlijk om de waarheid onder het tapijt te schuiven. Niet alleen controleren zij de mainstream, maar hebben uiteraard ook de alternatieve media geïnfiltreerd alsmede de bewegingen die formeel op zoek zijn naar de waarheid over 9/11. Via de infiltraties van de alternatieve media en de waarheidszoekers slagen ze erin om veel verwarring te zaaien. 

En toch.

Er beginnen langzaam maar zeker grote scheuren te verschijnen in de 9/11 doofpot. Het wil ook maar niet weggaan en daarom is het zo belangrijk dat mensen zoals professor Kees van der Pijl hun mond opendoen en zeggen wat zij vinden.

Enkele dagen geleden reageerde emeritus hoogleraar Kees van der Pijl van de Universiteit van Sussex op een tweet waarin werd geclaimd dat de Twin Towers zijn opgeblazen door de Saudi’s. “Niet de Saudi’s, maar Israëli’s bliezen de Twin Towers op, met hulp van zionisten binnen de Amerikaanse overheid,” tweette Van der Pijl.

Hij heeft helemaal gelijk, echter door gebruik te maken van de woorden Israël en Israëli's, wordt automatisch het antisemitisme mechanisme in werking gesteld. Antisemitisme is de beste bescherming voor de Chazaarse Mafia. 

Zij verbergen zich achter Israël en de normale bevolking van dat land die nergens wat mee te maken heeft, vergelijkbaar met zoals een militair toestel zich soms onder een verkeersvliegtuig verbergt zodat ze samen één blieb op de radar vormen.

Natuurlijk controleert de Chazaarse Mafia het land Israël, net zoals ze Amerika volledig controleren en in de achtergrond besturen. En het is dan ook via het land Israël dat ze de aanslag van 9/11 hebben uitgevoerd.

Gordon Duff, hoofdredacteur van de website Veterans Today, heeft persoonlijk en via zijn team veel onderzoek gedaan naar 9/11. Hij zegt dat de Truth beweging rondom 9/11 zwaar is geïnfiltreerd door de CM en dat daardoor weer veel mensen met een kletsverhaal het riet worden ingestuurd.

Hij zegt dat de enige echte waardevolle informatie over wat er precies is gebeurd, afkomstig is van mensen die informatie lekken, insiders die op de hoogte waren. In dat kader beschikt Veterans Today over informatie die afkomstig is uit dat soort bronnen.

Voor de aanslag is gebruik gemaakt van een klein type tactische kernwapen, genaamd W54.

The W54 was one of the smallest nuclear warheads deployed by the United States. It was a very compact implosion-type nuclear weapon design, designed for tactical use and had a very low yield for a nuclear weapon, in the range of 10 to 1,000 tons TNT equivalent.

Tussen de jaren 1988 en 1998 werden een aantal gemodificeerde exemplaren in het geheim vanuit Amerika geleverd aan Israël. Deze wapens waren afkomstig uit overtollige Amerikaanse legervoorraden. Voor de volledige beschrijving van deze wapens en hoe e.e.a. in zijn werk ging, verwijzen wij naar dit uitgebreide artikel op Veterans Today.

Ze mogen dan denken dat ze 9/11 briljant hebben uitgevoerd en dat ze zo langzamerhand de meeste cruciale getuigen wel hebben vermoord, toch zal later blijken dat datzelfde 9/11 hun achilleshiel is, waardoor ze voorgoed zullen worden ontmaskerd voor wat ze werkelijk zijn. Daarom is dat bericht van Kees van der Pijl zo belangrijk.

Daarom zijn ook mensen zoals natuurkunde leraar Jan Allaart zo ontzettend belangrijk:

Natuurkundeleraar Jan Allaart zorgde vorige week voor commotie door een les te openen met de stelling. „Ik heb het gebracht als mijn mening. Ik ben ervan overtuigd dat 9/11 geen moslim-terroristische aanslag was”, zei hij.

Er is geen beweging nodig om de waarheid over 9/11 naar buiten te brengen, omdat bewegingen altijd worden geïnfiltreerd en overgenomen, waardoor uiteindelijk een ultieme verwarring ontstaat. Wat er nodig is zijn mensen uit de mainstream wereld die een beetje gezond verstand en een geweten hebben en die niet langer willen leven met de officiële leugens.

En zo, stapje voor stapje, zal uiteindelijk de hele wereld weten wie de werkelijke daders zijn en wat minstens zo belangrijk is, hoever wij in de macht zitten van hun tentakels. Help daarom mee de waarheid te verspreiden waar je kunt. Iedereen in mainstreamland die je aan het twijfelen kunt zetten, is iemand die zal ontwaken wanneer ze vervolgens zelf op zoek gaan naar de waarheid.

En om je daarbij op weg te helpen volgt hier een deel uit een eerder artikel:

Het is daarom van het grootste belang te blijven wijzen op zaken die niet kloppen met officiële verhalen zoals de betrokkenheid van de Israëlische Mossad bij de aanslagen van 9/11.

Er zijn nog steeds talloze 9/11 onderzoekers actief en één van hen is Rebekah Roth die inmiddels ook enkele boeken over dit onderwerp op haar naam heeft staan. De laatste heet Methodical Deception en in dat boek worden onthullingen gedaan die zelfs de meest fanatieke aanhangers van Amerikaanse overheidspropaganda van hun stoel zullen doen vallen.

Rebekah toont in haar boek aan dat de Israëlische veiligheidsdienst Mossad betrokken was bij 9/11, waarmee het officiële verhaal voor eens en voor altijd naar de prullenbak kan verdwijnen.

In maart 2002, iets meer dan een half jaar na 9/11, verschijnen er verhalen in de media over een uitgelekt rapport aangaande de arrestatie van 200 Israëliërs het jaar daarvoor in Amerika omdat men hen verdenkt van spionageactiviteiten. Van de 200 zijn er 140 gearresteerd voor 9/11 en de rest daarna.

Ze doen zich voor als rondreizende kunststudenten, maar ze begonnen aardig op te vallen omdat ze onder andere contact opnamen met mensen waarvan ze normaal gesproken nooit het adres hadden kunnen weten, omdat het hier geheime adressen betrof van overheidsmedewerkers en/of instanties. De zaak werd aan het rollen gebracht door de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Agency).

Naar bleek, hadden veel van deze studenten allemaal een achtergrond in het Israëlische leger en waren ze gespecialiseerd in zaken zoals communicatie of explosieven.

De studenten werden onder hevig protest van Israël als spionnen het land uitgezet, zonder dat ze verder werden aangeklaagd.

Een klein onderdeel van deze rondreizende Israëlische kunststudenten verbleef voor de aanslagen van 9/11 enige tijd op de 91e verdieping van het World Trade Center. Deze groep gaf zichzelf de naam Gelatin. Dit is een meer dan duidelijke verwijzing naar een explosief materiaal, gelignite genaamd, ook wel blasting gelatin genoemd of simpelweg jelly.

Toen er toch wat mensen argwanend begonnen te worden, veranderden ze hun naam naar de B-Thing. Via een instantie die heette de Lower Manhattan Cultural Centre die de 91e verdieping had gehuurd in het WTC, mochten die studenten daar tijdelijk wonen en hun kunstprojecten uitvoeren.

Op de volgende foto zie je enkele van die studenten bezig met hun kunstproject, dat onder andere bestond uit het verwijderen van een raam en het plaatsen van een klein houten balkon.


xxx

Ook op de volgende foto zie je opvallend veel dozen en op die dozen zie je met grote letters staan BB18.


xxx

BB18 is volgens Rebekah de naam van een type zekeringhouder die wordt gebruikt voor explosieven die op afstand kunnen worden bediend. Kijk goed naar de foto's en het aantal dozen dat je ziet en vraag je dan af wat Israëlische kunststudenten doen met duizenden zekeringhouders voor explosieven op de 91e verdieping van het WTC voor 9/11.

Zeker in combinatie met het feit dat er onder de 200 gearresteerde kunststudenten een fiks aantal explosievenexpert bleken te zijn.

Het product is afkomstig van een firma die heet Littelfuse en is gevestigd in Chicago.

In de video hieronder legt Rebekah uit wat er gebeurt wanneer je vanaf Littelfuse verder gaat speuren naar verbanden die er zijn bij een aantal bedrijven. Het speurwerk van Rebekah leidt uiteindelijk via zaken als het bekende bedrijf Kellogg en verrijkt uranium naar een bekende (beruchte) naam, Haliburton, het oude bedrijf van Dick Cheney.

Dick Cheney was ten tijde van de aanslagen van 9/11 de Amerikaanse Vicepresident, waarover wij eerder onder andere het volgende schreven.

In september 2000 werd door de neo-con denktank PNAC (The Project for a New American Century) een rapport gepubliceerd met de titel "Rebuilding America's Defenses"", waarin onder andere staat te lezen: "Het transformatieproces zal waarschijnlijk langdurig zijn, behalve als er een schokkende en katalyserende gebeurtenis plaatsvindt, zoals een nieuw Pearl Harbor". De denktank bestond vooral uit mensen die later het entourage van George Bush zouden vormen, zoals Dick Cheney, Jeb Bush, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Scooter Libby en Richard Perle.

En zo is het cirkeltje weer rond en vond nadat de Israëlische kunststudenten van de Mossad hun voorbereidende werkzaamheden hadden verricht de nieuwe Pearl Harbor plaats en zou de wereld voorgoed veranderen.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl