De vrijmetselaar in het Vaticaan

Niets is wat het lijkt in onze wereld en het toverwoord waarmee alles onder controle van de machthebbers blijft, is deceptie.

Zo goed als alle instituten op aarde zijn terug te herleiden naar de vrijmetselarij en deze op haar beurt weer naar de geïnfiltreerde satanische heersers.


Het is zo jammer dat we in een wereld leven waar mensen nog nauwelijks belangstelling hebben voor geschiedenis. Want, het is de geschiedenis die ons duidelijk maakt waarom wij nu in een door satanisten gedomineerde wereld leven.

Het verhaal begint in het gebied dat nu Oekraïne heet en dat de bakermat is van een Turks nomadenvolk dat zich ooit bekeerde tot het Jodendom omdat het hen goed uit kwam. Het volk dat net zoveel met Joden te maken heeft als Mark Rutte met de waarheid, niets dus.

We hebben het dan primair over de elite van de Chazaren, de werkelijke top van de piramide, ook wel de Sabbateans genoemd of de Sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

De CM werkt als een virus; overal dringen ze binnen en ze nemen de identiteit aan van datgene wat ze willen overnemen. Alle belangrijke instituten op deze wereld zijn door hen op deze manier overgenomen.

Eén van hun belangrijkste werktuigen is de vrijmetselarij, waar de werkelijk belangrijke mensen zich in de hogere rangen bevinden en de lagere worden bevolkt door mensen die “er graag bij willen horen” of die denken op deze manier zakelijk voordeel te halen of sneller carrière te kunnen maken.

Het volgende vat het eigenlijk heel goed samen.

Democratie en vrijheid zijn illusies die geleidelijk als de ochtendmist aan het verdwijnen zijn. Onze regeringen vragen aan de kabbalistische bankiers (de vrijmetselaars) om krediet – als kinderen om hun zakgeld. Regeringen zijn slechts een sluier voor deze bankiers. ‘Succesvolle’ mensen zijn hun handlangers. Vrijmetselaars hebben elke belangrijke sociale instelling onder controle: de overheid, de media, bedrijven, het leger en de justitie, de onderwijsinstellingen en de kerk. De mensheid wordt als in een plantage geconstrueerd ten behoeve van de kabbalistische bankiers en hun god Lucifer.

En tenslotte nog het volgende:

Judaism and Masonry apparently can be reduced to an identical formula: since Judaism governs the world, one has necessarily to conclude that either Masonry has become Jewish, or Judaism has become Masonic.

Vrijmetselaars kunnen elkaar altijd herkennen aan bepaalde symbolen en gebaren. Eén van die tekenen is wat men noemt de “hidden hand” oftewel de verborgen hand. Aan de ene kant is het een teken van herkenning en tegelijkertijd symboliseert de verborgen hand ook de achterbakse, geheime manier waarop dit soort genootschappen opereert. Verborgen voor de wereld en het gewone gepeupel.

Door de geschiedenis heen zijn ze overal te ontdekken.

Zoals op de volgende afbeelding van Salomon Rothschild, bankier van het Vaticaan en oprichter van de Oostenrijkse activiteiten van deze beruchte familie


xxx

Een andere belangrijke Chazaar waar we eerder over hebben geschreven is Karl Marx. Uiteraard is ook hij lid van de club.


xxx

Ook Stalin was lid van dezelfde vereniging.


xxx

Evenals de trots van de Turken, de Chazaar Atatürk.


xxx

Net zoals ook Jorge Bergoglio, zoals te zien op de volgende foto waar hij in een drukke tram zit.


xxx

Voor wie niet weet wie Jorge Bergoglio is, maakt de volgende foto misschien iets meer duidelijk.


xxx

Als een virus hebben ze zich verspreid en in het geniep de wereld overgenomen. Het is aan ons om die wereld weer terug te halen. Onze wereld.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl