Waarom het licht uit Rusland zal komen (video)

Weinig mensen zullen hebben begrepen wat de bekende ziener Edgar Cayce bedoelde toen hij in 1930 voorspelde dat Rusland het baken van hoop voor de wereld zou worden.

Net zoals nu heel weinig mensen begrijpen waarom Vladimir Poetin bepaalde dingen doet en waarom de machthebbers hem vrezen.


Eén van de grootste raadsels van deze tijd is ongetwijfeld de Russische president Vladimir Poetin. Alhoewel velen met eigen ogen kunnen zien dat we hier een staatsman van formaat hebben en dat hij ogenschijnlijk het beste met zijn volk voor heeft, wordt hij toch ook door vele “wakkere” mensen op één hoop gegooid met marionetten zoals de Amerikaanse presidenten en onze “leiders” zoals landverrader Rutte.

Wij schrijven al jaren dat volgens ons de situatie met de Russische president Poetin toch iets anders ligt dan men zou denken en dat hij wel degelijk losgebroken lijkt te zijn van hen die normaal gesproken de controle over de wereld hebben en die absoluut niet genoemd mogen worden.

Het volgende is wat wij schreven in een artikel enkele maanden geleden:

Er wordt iedere keer gesproken over dat er een nieuwe JFK zou zijn. Die is er ook, alleen komt hij niet uit Amerika.

Het is de man die daadwerkelijk constructieve dingen doet en ons al heel lang waarschuwt voor alles wat nu gebeurt, zoals te horen in de volgende korte clip uit 2013. De enige wereldleider ooit die het woord "pedofilie" in de mond durft te nemen en benoemt als een enorm gevaar voor de maatschappij. Hij durft als enige wereldleider het woord satanisch te gebruiken. Hij durft te benoemen wat werkelijk de problemen zijn en hij durft het aan om deze ook bij de hoorns te vatten.

Dit is de nieuwe JFK van onze tijd en daarom staat hij te boek als aartsvijand nummer één bij de door de satanisten gecontroleerde westerse maatschappij  en is alles wat er daarin fout gaat de schuld van Poetin.

Natuurlijk is ook deze man geen heilige en zal hij in ieder geval voor een deel nog worden gedwongen om samen te werken met de heersende machten, aangezien anders Rusland volkomen kopje onder zou gaan. Maar langzaam maar zeker is hij bezig Rusland te hervormen, terug te brengen naar de originele waarden en het land zoveel mogelijk te vrijwaren van de zieke en perverse excessen zoals die bij ons de norm zijn geworden.

Via een lezer, een dame, kregen wij onlangs het volgende bericht (dank!):

Onlangs vond ik een historisch document van Dr. Peter D. Beter waarin het keerpunt wordt belicht van de ideologie van de Sovjet Bolsjewieken naar de ‘spiritueel-communisten in hereniging met de Russisch-orthodoxe kerk.’

Toen de bolsjewieken verslagen waren, zouden zij zijn uitgeweken naar de Curie van de R.-K. kerk, medio jaren ‘50. De Curie zou in de Rome de baas zijn en zelfs zo dat zij paus JPII wel een heel bijzondere rol zouden hebben laten spelen. Het verhaal is te bizar voor woorden, nochtans blijkt heel veel van zijn historisch onderzoek te kloppen. O.a. een passage over de Khazaren; zonder invoegen van dit deel van de geschiedenis, is het geheel van de actualiteit niet te begrijpen.

Voor een goed begrip is het nodig te zien dat Amerika door de bolsjewieken werd veroverd via Hollywood, beschreven door Broadway-directeur Myron C. Fagan. Wat wij tegenwoordig onder de Russen verstaan, heeft niets meer te maken met het stalinisme van de bolsjewieken. Dat vormt één entiteit met de ideologie die gelabeld wordt als communisme-liberalisme-zionisme-fascisme-NWO.

Omdat dit omslagpunt niet duidelijke gemarkeerd wordt in de discussies, speelt dat de demonisering van ‘de Russen’ in de kaart. Het zijn nooit de communisten die gedemoniseerd worden en die worden trouwens ook niet als zodanig herkend, want dat zijn doorgaans de politiek liberalen.

Tot zover het bericht.

Wanneer je klikt op de link naar Peter D. Beter zie je dat hij General Counsel was voor de Export-Import Bank of Washington. Leuke bijkomstigheid is dat hij in die functie werd benoemd door JFK.

Van de ruim 80 nieuwsbrieven die Beter had geschreven, heeft de lezer 7 bij haar email bijgevoegd. Brief 1, brief 2, brief 3, brief 4, brief 5, brief 6 en brief 7.

Wanneer je die leest dan worden er voor wat Rusland betreft een aantal zaken duidelijker.

Wat belangrijk is om te weten is dat waar Beter spreekt over de Bolsjewieken hij de Chazaren bedoelt. Zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de Russische revolutie en ook voor de vele miljoenen slachtoffers die in Rusland zijn gevallen.

De revolutie en de daaruit volgende moordpartijen was hun wraak voor het feit dat ze door de Russen ooit uit hun thuisland zijn verdreven.

Het volgende is wat Beter vertelt:

Voor de Russische revolutie was er in Rusland al eeuwenlang een beweging gaande die stond te popelen om de macht over te nemen om vervolgens een sociale/communistische maatschappij te creëren. Dit waren mensen die de juiste motieven hadden, want ze handelden uit de wens om echt het beste te doen voor het volk.

Doordat deze groep bestond zagen de Bolsjewieken, gefinancierd vanuit de Chazarenbanken in Wall Street, hun kans schoon om de macht in Rusland in handen te krijgen via een revolutie. Ze gingen hierdoor een samenwerkingsverband aan met de al bestaande beweging, waardoor de revolutie een grote kans van slagen had. Beiden groeperingen zagen tenslotte het communisme als de ideale gewenste staatsstructuur.

We zien hier weer het bekende infiltreren als een virus, wat typerend is voor het gedrag van de Chazaren. Vervolgens nemen ze de identiteit aan van hetgeen ze willen overnemen en grijpen de macht.

Na de revolutie had je dus de Bolsjewieken (Chazaren) en de originele beweging die door Beter de Spirituele Communisten (SC) worden genoemd.

Toen de SC na de revolutie ontdekten welk (satanisch) vlees ze werkelijk in de kuip hadden en dat ze letterlijk een verbond met de duivel waren aangegaan, zwoeren ze dat ze alles in het werk zouden stellen om dit goed te maken.

Ze hebben al die jaren afgewacht totdat er een geschikt moment kwam om de macht over te nemen in het Kremlin en die kwam toen Stalin overleed in 1953.

Dit is iets dat door het gros van de westerlingen totaal niet is opgemerkt. Het communisme bleef tenslotte voor het oog der wereld voortduren, maar toch waren er langzaam maar zeker grote verschillen te merken. Dat verschil lag vooral in het feit dat mensen niet meer aan de lopende band werden vermoord.

De brieven van Beter waar we hier over praten zijn geschreven eind jaren zeventig. Op dat moment was het ijzeren Gordijn nog volledig intact.

Vladimir Poetin is opgegroeid in de tijd dat de macht binnen de communistische partij in handen was van de SC, niet de Bolsjewieken. Poetin is dan ook een kind van deze stroming en dat verklaart ook waarom hij doet wat hij doet.

In zijn brieven beschrijft Beter ook het verschil tussen de Westerse, door de Chazaren gecontroleerde, maatschappij, waar alles is gebaseerd op geld, hebzucht en macht en aan de andere kant de maatschappij die onder controle staat van de Spirituele Communisten. Een maatschappij die heel nauw verbonden is met de Russisch Orthodoxe kerk en die staat voor traditionele normen en waarden zoals ook wij die ooit hadden.

Omdat de SC sowieso al het goede voor had met de bevolking en ze zich extra schuldig voelden doordat ze zich ooit met de Bolsjewieken hadden ingelaten, hebben ze al het mogelijke gedaan om dit goed te maken. Je zou kunnen zeggen, zoals Beter dat doet, dat ze dit doen om hun eigen ziel te redden.

De spirituele renaissance die na de dood van Stalin is begonnen, werkt tot op de dag vandaag door en de bewijzen daarvoor zijn overweldigend.

Dit is het nieuws vandaag de dag bij ons:

Een speelhal, een escaperoom of een kroeg: steeds meer kerkgebouwen in de stad krijgen een nieuwe bestemming die weinig met religie te maken heeft. Gelovigen zien die trend met lede ogen aan, en zoeken naar manieren om de kerken te behouden voor de gemeenschap.

In Rusland spendeert de overheid miljoenen dollars om oude kerkgebouwen in ere te herstellen en worden er volop nieuwe bijgebouwd.De zeven nieuwsbrieven die bij dit artikel zijn gevoegd gaan verder in op de manieren waarop de Chazaren hebben geprobeerd de katholieke kerk in te zetten als wapen tegen Rusland eind jaren zeventig.

De Spirituele Communisten met hun boegbeeld Poetin zitten op dit moment heel stevig in het zadel, alhoewel ze permanent door de Bolsjewieken/Zionisten/Chazaren/Sabbateans worden belaagd.

Het is letterlijk de strijd van de duistere satanische krachten tegen het licht en wij houden het erop dat de voorspelling van Edgar Cayce uit gaat komen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl