Q Anon gaat mainstream (video)

Waar het Q of Q Anon fenomeen begon op een forum, zo is het uitgegroeid tot een mainstream fenomeen.

Er verschijnen nu overal in de mainstream media artikelen waarin men zich afvraagt of hier patriotten aan het werk zijn of complotgekken.Overal waar je kijkt lijken vooral “wakkere mensen” besmet te worden met de Q koorts. Een anonieme bron die permanent "kruimels" rondstrooit waar mensen dan mee kunnen gaan puzzelen en die zoveel concrete waarheden bevat dat deze bron wel echt moet zijn en over een zogenaamde hoge clearance (Q clearance) moet beschikken om toegang te krijgen tot die informatie.

Q is onlosmakelijk verbonden met Trump en samen strijden ze met de echte patriotten tegen de cabal, de Deep State, eigenlijk tegen alles wat links is.
Het AD vat het als volgt samen:

In het complotdenken worden voorbereidingen getroffen door ‘De Storm’. Dat zouden hooggeplaatste en vaderlandslievende Amerikanen zijn die met Donald Trump willen afrekenen met een corrupte linkse elite in Washington. Vorig jaar zei Trump in de aanloop naar een dinertje met hoge militairen dat dit 'weleens de stilte voor de storm' kon zijn.

De president wilde niet verduidelijken wat hij bedoelde. Terwijl journalisten gisten dat het kon slaan op een mogelijke confrontatie met Noord-Korea (waarmee Trump toen ruziede) of het aanstaande ontslag van zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson (omdat die Trump nogal pijnlijk ‘een idioot’ had genoemd), wisten Q-aanhangers beter. Hun president communiceerde hier in codetaal over 'De Storm'.

Ook de bekende Micha Kat is gegrepen door de Q koorts en schrijft onder meer het volgende:

Micha schreef reeds over Q in november vorig jaar op Niburu.co dat de beweging helaas wegzet als “hope porn”

Micha onderbouwt zijn geloof in het Q fenomeen als volgt:De conclusie van Kat aan het einde is dat het eigenlijk allemaal niet meer uitmaakt wie of wat Q is, omdat die burgeroorlog er gaat komen tussen de Thruthers/patriotten en wat hij noemt de Hillerianen/Bilderbergers.

Als dat gebeurt, dan is het doel van de Q psyop bereikt.

Het principe van verdeel en heers is dat je tegenstrijdige kampen creëert onder de bevolking die elkaar bestrijden, waardoor de werkelijke machthebbers zoals gewoonlijk buiten beeld blijven en ongestoord verder kunnen gaan met de voorbereiding van de New World Order.

De hele discussie over Q, de cabal, de Deep State enzovoorts gaat nooit verder dan de oppervlakkige situatie en de verschillen tussen de rechtse nationalisten/patriotten en de linkse elite.

Wat het wel doet is de tegenstellingen onder de bevolking verder op scherp stellen, wat dan ook precies de bedoeling is.

Wanneer er werkelijk een beweging zou ontstaan die écht op zoek is naar de cabal, dan zou die automatisch ver boven alle partijen verheven zijn, net zoals de werkelijke machthebbers dat zijn. Een dergelijke beweging is er niet, het zijn individuen of bepaalde websites die proberen de mensheid ervan te overtuigen dat ze niet in de verdeel en heers val moeten trappen.

Op de website Wanttoknow stond onlangs een uitgebreid artikel, met daarin argumenten voor en tegen Q.

Onder het artikel staan een aantal (goede) commentaren, waarvan we die van Arend Zeevat eruit lichten.

Hij schrijft:

In mijn beleving is dit de zoveelste gehypte desinformatiecampagne, die er opnieuw op gericht is om de verdeel en heerstactiek van het scheppen van verschillende kampen te veroorzaken. Het kamp van de volgers en het kamp van de bestrijders. Net zoals dat rond Trump himself ook is gebeurd en daarvoor rond Odrama.

Het bieden van (valse) hoop is altijd al een middel gebleken om wakkere mensen opnieuw mee in slaap te sussen. Ze daarmee in een droomloze slaap te brengen, die uiteindelijk via een comateus gebrek aan wekelijk bewustzijn in een regelrechte nachtmerrie eindigt. In onze wereld is het in mijn beleving niet zozeer van belang om naar de zich uiterlijk voordoende fenomenen te kijken, maar veeleer naar wat het fenomeen aan effect teweeg brengt. Aan het teweeg gebrachte effect, de gevolgen, kan men de achterliggende verborgen intentie van het in de wereld brengen van het betreffende fenomeen waarnemen. Het scheppen van een sociale chaos op alle fronten is waar het de krachten/machten, die deze wereld menen te kunnen bezitten, om gaat.

Mijn devies is dan ook steeds richt geen enkele hoop op welk uiterlijk reddend fenomeen dan ook. De werkelijke reddende autoriteit in je eigen realiteit kun je alleen zelf zijn!

For every believer there is a dceceiver!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl