Meer aanwijzingen dat vlucht MH370 is gekaapt

Vier jaar na het verdwijnen van vlucht MH370 is het definitieve onderzoeksrapport gepubliceerd, een rapport dat geen uitsluitsel geeft over wat er precies is gebeurd.

Alhoewel er geen duidelijkheid wordt gegeven, zijn er toch wel bepaalde aanwijzingen waaruit je kunt afleiden dat het toestel waarschijnlijk is gekaapt.


Onlangs is het eindrapport gepubliceerd over de verdwijning van Malaysia Airlines vlucht MH370 die in maart 2014 spoorloos verdween. Zoals verwacht werd er in het rapport geen uitsluitsel gegeven over wat er precies met vlucht MH370 is gebeurd en zijn de nabestaanden niet echt veel wijzer.

In de Nederlandse media wordt er ook over bericht en daar staat onder andere het volgende:

Het vliegtuig is hoogstwaarschijnlijk neergestort in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan. In totaal zijn drie wrakstukken teruggevonden. Het eerste wrakstuk spoelde pas in 2015 aan.

De Maleisische autoriteiten zeggen dat er geen bewijs is voor een kaping. Toch kunnen ze dit niet uitsluiten.

Alhoewel het rapport geen uitsluitsel geeft, wordt er toch wel een aanwijzing gegeven. In de Engelse versie van de tekst staat namelijk dat het vliegtuig is verdwenen door “unlawful interference”.

Volgens de website Veterans Today zou een dergelijke uitdrukking niet zijn gebruikt als er opzettelijk zelfmoord zou zijn gepleegd door de piloten/piloot van het vliegtuig. Ook is dit geen uitdrukking die standaard wordt gebruikt bij terrorisme.

Het is een uitdrukking waarmee wordt aangegeven dat vlucht MH370 van buitenaf is beïnvloed. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het tijdens een militaire oefening per ongeluk uit de lucht is geschoten, maar veel waarschijnlijker is dat hiermee wordt bedoeld dat het vliegtuig via remote control is gekaapt.

Uit een eerder artikel dat wij schreven:

-1- Het vliegtuig kan elektronisch gekaapt zijn via het standaard in nieuwere Boeings ingebouwde BUAP systeem. [Sleutelwoorden: "Home Run" (1970),"Flight Termination System" (FTS), "Global Hawk" (2001), "BUAP" (Boeing Uninterruptible Auto Pilots,1995,2009)].

-2- Als het vliegtuig via het BUAP-systeem gekaapt werd, konden de piloten niet meer met de buitenwereld communiceren en kan de transponder "op afstand" zijn uitgezet.

-3- Het bekende deel van het vliegroute komt overeen met een route om zichtbaarheid voor radar te minimaliseren. Een lid van de bemanning heeft getracht met zijn mobiele telefoon te bellen toen het vliegtuig in de buurt van Penang vloog. De bron was co-piloot Fariq Abdul Hamid's mobiele telefoon.

Bovenstaande is ook de conclusie van de Australische onderzoeker Peter Myers die claimt een aantal ontbrekende stukjes van de puzzel te hebben opgelost.

Zo is het volgens hem vrijwel zeker dat Amerika erbij betrokken is, omdat zij overal in het gebied hun radarstations en satellieten hebben en toch niet in staat zijn geweest om ook maar enige duidelijkheid te geven omtrent het verdwijnen van dit toestel. Dit alleen al is zo onlogisch dat het daardoor zeker is dat zij bij de verdwijning betrokken zijn.

Iets dat ook wordt gezegd door de premier van Maleisië:

Malaysia’s current prime minister, Mahathir Mohamad has corroborated this theory, suggesting that American secret agents know where the plane is located."He said in 2014: “Someone is hiding something.”

Het vliegtuig is volgens Myers niet neergestort omdat dan honderd procent zeker ergens een enorme hoeveelheid brokstukken in de oceaan ontdekt had moeten worden. Wanneer een dergelijk vliegtuig neerkomt op zee, dan staat dat gelijk aan het neerstorten op een betonveld en zouden er duizenden en duizenden brokstukken gesignaleerd zijn.

Wat ook systematisch is genegeerd in het onderzoek zijn de vele getuigenverklaringen van mensen op de Malediven die de volgende ochtend vroeg een vliegtuig zagen overkomen vanuit noordwestelijke richting dat in een zuidelijke richting vloog, in de richting van de Amerikaanse basis op het eiland Diego Garcia.

Er was wel een probleem met de tijd waarop die waarneming werd gedaan door de vele mensen in het zuiden van de Malediven. De laatste melding van het vliegtuig was om 18.22 UTC. De tijd is de Malediven is UTC plus 5 uur, dus 23.22


xxx

De vliegafstand van het laatst waargenomen contactpunt tot de Malediven is vier uur. Dat betekent dat het vliegtuig daar om lokaal 3.30 zou zijn aangekomen. De waarnemingen van de vele getuigen die het vliegtuig hebben zien overvliegen is echter pas vier uur later, rond 7.30 in de ochtend.

Volgens Peter Myers is de verklaring dat het vliegtuig midden in de nacht is geland op het vliegveld Malé in de Malediven. Het is daar volgens hem volkomen verlaten middenin de nacht, staat het geheel daar eigenlijk onder Amerikaanse controle en is het heel goed mogelijk dat de passagiers daar ook van boord zijn gegaan. Op een tijd dat een vertrekkend vliegtuig niet opvalt en wanneer heel veel mensen nog slapen, is het toen opgestegen en vertrokken richting Diego Garcia of een andere bestemming.

In het volgende radio interview wordt bovenstaande theorie door Peter Myers verder toegelicht.Maar, wat nog steeds nooit is verklaard en waarschijnlijk ook nooit zal worden, is wat een tot op het laatste schroefje volkomen identiek tweelingtoestel van MH370 deed in een hangar van Tel Aviv.


xxx

De volgende video is heel interessant en gaat dieper in op tien vreemde zaken rondom vlucht MH370, waarvan een aantal misschien zelfs mensen die de zaak hebben gevolgd zullen verrassen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl