Tommy Robinson wordt martelaar en Albert Pike glimlacht (video)

De verdeel- en heersmachine is in overdrive gegaan en er komen alarmerende berichten over een mogelijk doodvonnis van de onlangs gearresteerde Tommy Robinson.

Een doodvonnis in de vorm dat hij zal worden vermoord in de gevangenis waar hij naartoe is overgeplaatst omdat daar bijna uitsluitend moslims gevangen zitten.


Eind mei verschenen er berichten uit Engeland over de arrestatie en het daaropvolgende vonnis van Tommy Robinson.

Tommy Robinson, de mede oprichter van de Engelse Pegida en The English Defence League, verkeert volgens zijn aanhangers nu in groot gevaar. Deze man is als een soort freelance journalist al jarenlang bezig met het aan de kaak stellen van allerlei misstanden en dat alles volledig geconcentreerd op wat er allemaal mis in de moslimgemeenschap.

Moslims die dankzij het door de vrijmetselaar Kalergi bedachte plan zoveel mogelijk richting Europa moeten stromen in het kader van de geplande totale ontwrichting van de maatschappij. Niet alleen de ontwrichting, maar tegelijkertijd ook de vermenging van allerlei rassen, waardoor de oorspronkelijke bevolking die een groot gevaar oplevert voor de machthebbers, op termijn volledig zal verdwijnen. De bevolking zal dan bestaan uit een onherkenbare mix van allerlei soorten en culturen en niemand zal nog enige houvast hebben in traditie, cultuur of gezin.

Dat is de ene kant van de zaak en de andere is dat er via verdeel en heers zoveel mogelijk tegenstellingen moeten worden gecreëerd tussen moslims en niet moslims, omdat dit een alibi creëert om met geweld de bevolking onder controle te houden en een voedingsbodem voor de gewenste Derde Wereldoorlog.

Tommy Robinson speelt een bepaalde rol in dat geheel, net zoals een Geert Wilders dat doet en met hen nog vele anderen. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat er onder de bevolking een zo groot mogelijk anti moslim sentiment ontstaat, waardoor de maatschappij hopeloos verdeeld zal raken.

Je kunt ook zeggen dat er een bevolking zonder indentiteitwordt gecreëerd die aan alle kanten tegen elkaar worden opgezet met een dusdanige chaos tot gevolg dat overheden straks legitieme redenen denken te hebben om ook de laatste vrijheden bij mensen weg te halen, zoals wij schreven in een eerder artikel.

Dit alles vormt onderdeel van het script omdat onderweg naar de New World Order er steeds meer vrijheden bij de bevolking moeten worden weggehaald en men in staat moet zijn om lastige elementen op te ruimen.

Om een voedingsbodem te kunnen creëren voor het indammen van burgerrechten worden in de achtergrond allerlei initiatieven ontplooid om de bevolking niet alleen tegen elkaar op te zetten, maar ook om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk opstanden c.q. revoluties zullen uitbreken. Waardoor men dan gerechtvaardigd is om de noodtoestand af te kondigen. De noodtoestand of Martial Law houdt in dat politie en leger verregaande bevoegdheden krijgen en het recht van een burger op een eerlijk proces zo goed als verdwenen is. David Crowley poogde er ooit een film over te maken, Grey State, maar hij en zijn gezin stierven voordat de film kon worden uitgebracht, onder verdachte omstandigheden.

Dankzij onze gekochte politici hebben we in onze maatschappij te maken met vaak afgrijselijke misdaden die worden gepleegd door moslims. En ja die misdaden worden onder het tapijt geschoven om zo de instroom van nog meer moslims, aangevuld met miljoenen Afrikanen, door te kunnen laten gaan.

En ja, als al die moslims nooit Europa binnen gekomen waren dan zouden er heel wat minder westerse vrouwen verkracht en/of vermoord zijn en ja, er zijn van die Pakistaanse grooming gangs en ja dat zijn hoofdzakelijk moslims.

En het is natuurlijk een uitstekende zaak dat er mensen zijn die dit soort dingen onder de aandacht brengen omdat dit door de mainstream media meestal niet wordt gerapporteerd of dusdanig politiek correct dat niemand weet dat het om moslims gaat.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor al deze misdaden en voor een rechter horen te staan zijn de politici zoals Merkel en Rutte die willens en wetens de sluizen hebben opengezet, terwijl zij heel goed op de hoogte zijn van de gevolgen, want zij kennen uiteraard het Kalergiplan.

De vele moslims in Europa zijn het gevolg van de misdaden van de politici. Maar, in plaats van die aan te pakken, wordt er permanent gehamerd door rechts extremisten en beroepsopruiers op de misstanden binnen de moslimgemeenschap.

De bekende vrijmetselaar Albert Pike kijkt op dit moment glimlachend toe:

De Derde Wereldoorlog zal ontstaan door het tegen elkaar opzetten van Zionisten en de Islam, doel is dat beiden elkaar zullen vernietigen. Andere landen zullen worden meegesleurd in het conflict en het eindresultaat zal zijn totale uitputting, chaos, zowel politiek, economisch als spiritueel. Uit deze chaos zal dan uiteindelijk de New World Order verrijzen.

“Het tegen elkaar opzetten”, dat staat er letterlijk.

Michael de Rothschild:Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden”.

Geert Wilders, Tommy Robinson en talloze anderen die we even niet zullen noemen, doen exact dat waar Pike over schrijft. Zij eisen dé-islamisering, hameren permanent op alles wat er fout is binnen de moslim gemeenschap, willen ze allemaal het land uitschoppen als het even kan en zetten daardoor uiteraard binnen die moslim gemeenschap voor veel kwaad bloed.

Wilder en Robinson zijn ingehuurde professionals. Zij weten wat ze doen en waarom ze het doen. Ze doen dit niet omdat ze het beste voorhebben met de bevolking, ze doen dit omdat het hun taak is die tegenstellingen die er uiteraard zijn ontstaan door het beleid, zoveel mogelijk op scherp te stellen.

Zoals ze hebben geleerd van hun meesters is de slachtofferrol vaak de meest effectieve. Dus, komt het heel mooi uit dat we straks een martelaar hebben in de vorm van een Tommy Robinson.

Als er berichten komen dat een Tommy Robinson vermoord zou zijn in de gevangenis door een boze moslim, dan moet je ernstige twijfels zetten bij dat verhaal. Dan zou het waar kunnen zijn, maar het kan ook de zoveelste PR stunt zijn, omdat men het nu nodig vindt om het antimoslim sentiment verder aan tewakkeren.

Michael de Rothschild: “Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.”

Trap er niet in en laat je niet meesleuren door een stel beroepsopruiers. Zoals we al zo vaak hebben gezegd: Het zijn niet je moslimburen, dat zijn waarschijnlijk hele aardige mensen, het zijn de politici die zich ieder jaar weer braaf melden bij de Bilderberg Conferentie om hun orders op te halen. Dat zijn degenen op wie je boos moet worden. En natuurlijk zij die er hun beroep van hebben gemaakt om namens hun meesters verdeeldheid te zaaien.

De onderstaande video gaat nog een stap verder door onder andere te stellen dat, tenzij Robinson volkomen debiel was, hij wist dat hij zou worden gearresteerd met een voorwaardelijke veroordeling op zak en wetende dat er een publicatieverbod rustte op de betreffende rechtszaak. Met andere woorden, hij heeft zich bewust laten arresteren om zo de martelaarsrol te kunnen spelen, wat tot nu toe aardig lukt.

Zoals we in een vorig artikel schreven:

Een korte juridische noot aangaande de wettelijke basis voor de arrestatie van Tommy. In Engeland, omdat er jury's betrokken zijn bij processen, krijgen de media de opdracht om tijdens de behandeling van een zaak er niet over te berichten. Hiermee wordt geprobeerd beïnvloeding van de jury tegen te gaan. Dit wetende had Tommy vooraf afgesproken dat ze alleen over zaken zouden berichten die al bekend waren in het publieke domein.

Opvallend en typerend is dat Tommy om die reden zogenaamd werd gearresteerd (contempt of court). Terwijl hij nu in een spoedzitting, waarvan leek alsof die al was voorbereid, binnen 4 uur is veroordeeld, de zaak dus niet meer onder de rechter is en desondanks er een publicatieverbod op ALLES rond de arrestatie van Tommy is uitgevaardigd. Dat zegt alles en al deze ontwikkelingen hebben een hele specifieke reden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl