Ware achtergronden arrestatie Tommy Robinson (video)

Gisteren publiceerden wij het verhaal over de rechtse activist Tommy Robinson die door verslag te doen over een rechtszaak in Engeland van de straat werd geplukt en binnen enkele uren veroordeeld tot 13 maanden cel.

Waar gisteren vooral het accent lag op rechters die nu mensen de mond kunnen snoeren, gaan we vandaag in op de werkelijke achtergrond van wat er in Engeland gebeurde.


Een korte juridische noot aangaande de wettelijke basis voor de arrestatie van Tommy. In Engeland, omdat er jury's betrokken zijn bij processen, krijgen de media de opdracht om tijdens de behandeling van een zaak er niet over te berichten. Hiermee wordt geprobeerd beïnvloeding van de jury tegen te gaan. Dit wetende had Tommy vooraf afgesproken dat ze alleen over zaken zouden berichten die al bekend waren in het publieke domein.

Opvallend en typerend is dat Tommy om die reden zogenaamd werd gearresteerd (contempt of court). Terwijl hij nu in een spoedzitting, waarvan leek alsof die al was voorbereid, binnen 4 uur is veroordeeld, de zaak dus niet meer onder de rechter is en desondanks er een publicatieverbod op ALLES rond de arrestatie van Tommy is uitgevaardigd. Dat zegt alles en al deze ontwikkelingen hebben een hele specifieke reden.

Al jaren schrijven wij over de voorbereidingen die door overheden worden getroffen anticiperend op een confrontatie met de eigen bevolking.

Dit alles vormt onderdeel van het script omdat onderweg naar de New World Order er steeds meer vrijheden bij de bevolking moeten worden weggehaald en men in staat moet zijn om lastige elementen op te ruimen.

Om een voedingsbodem te kunnen creëren voor het indammen van burgerrechten worden in de achtergrond allerlei initiatieven ontplooid om de bevolking niet alleen tegen elkaar op te zetten, maar ook om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk opstanden c.q. revoluties zullen uitbreken. Waardoor men dan gerechtvaardigd is om de noodtoestand af te kondigen. De noodtoestand of Martial Law houdt in dat politie en leger verregaande bevoegdheden krijgen en het recht van een burger op een eerlijk proces zo goed als verdwenen is. David Crowley poogde er ooit een film over te maken, Grey State, maar hij en zijn gezin stierven voordat de film kon worden uitgebracht, onder verdachte omstandigheden.

In Amerika wordt de laatste jaren volop geoefend door het leger in een gesimuleerde situatie waarbij oorlog wordt gevoerd in de straten van de stad. De zogenaamde urban warfare, waarbij de eigen troepen zullen worden ingezet tegen een opstandige bevolking. Onder de Martial Law zullen dan mensen die op wat voor manier dan ook een gevaar opleveren voor de machthebbers worden afgevoerd naar de beruchte FEMA kampen.

Ook in ons landje zijn de afgelopen jaren dergelijke oefeningen gehouden en bij ons heten ze stabilisatie-oefeningen.

Deze oefening wordt gehouden in het gebied tussen Sneek en Drachten en in de artikelen wordt vermeld dat het leger patrouilles gaat lopen en dat de bevolking opgeroepen wordt te participeren en toch vooral informatie te geven als men ondervraagd wordt. Ook wordt er vermeld dat men toch gewoon lekker met z'n auto aansluiten moet in een controle lus om zelf ervaren te mogen hoe een doorzoeking door het leger gebeurd.

Het gaat hier om een 'stabilisatie oefening', dat wil zeggen het leger gaat oefenen hoe een situatie weer gestabiliseerd kan worden in een gebied waar onrusten voorgekomen zijn.

Er is een bekend spreekwoord dat zegt dat alle wegen naar Rome leiden, maar dat was heel lang geleden. Tegenwoordig leiden zo goed als alle wegen naar de zionisten en via hen naar de uiteindelijke machthebbers achter de schermen.

Het Zionisme wordt vaak op een hoop gegooid met de Joodse bevolking, maar heeft daar niets mee te maken en een groot deel van het Joodse volk is zelfs zelf slachtoffer van deze club.

David Icke noemt dit het Rothschild Zionisme, omdat zij degene zijn die erachter zitten en deze entiteit in het leven hebben geroepen als een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Het Zionisme is een werktuig om uiteindelijk het menselijk ras onder controle te krijgen. Het Zionisme controleert uiteraard de geldvoorziening op aarde en staat erom bekend dat ze gewoonlijk beide kanten van conflicten financieren, om zo uiteindelijk tot het door hen gewenste doel te komen.

Voor hen bestaan er ook geen politieke kanten zoals links en rechts en in de huidige opbouw naar de door Albert Pike voorspelde Derde Wereldoorlog worden niet-moslims opgezet tegen moslims.

Zo hebben we de zionist George Soros die voor het oog opereert aan het ene kant van het spectrum door actief alles en iedereen te ondersteunen die er aan meewerkt om Europa te laten overspoelen door moslim immigranten. Hij financiert en ondersteunt grotendeels wat we politiek gezien de linkse tak noemen, inclusief de links extremisten zoals Antifa.

Echter, de rechts radicalen worden eveneens gefinancierd en ondersteund door de zionisten, alleen niet via de Soros route want dat zou wel erg in het zicht lopen.

Organisaties zoals Pegida dienen dan ook het doel van de zionisten, waarbij ze zich dit keer vermommen als patriotten. Ze komen op voor de rechten van de oorspronkelijke bevolking en zijn tegen alles wat links en/of moslim is.En zo komen we weer terug bij Tommy Robinson die zowel betrokken was bij de oprichting van Pegida UK en de English Defence League, eveneens een extreem rechtse club.

Natuurlijk is Tommy Robinson niets anders dan ook door het Zionisme ingehuurde kracht. Dat hij een zionist is, kun je hem zelf horen zeggen in de volgende video uit 2012:


Over de achtergronden en hoe de English Defense League een Zionistische operatie is, is hier meer te lezen.

Through Alan Lake, Chris Knowles and several others, the EDL was from the outset a wholly owned subsidiary of an extremely wealthy neo-con/Zionist nexus whose central raison d’etre is to manipulate public opinion in the West in favour of the ultra-Zionist Likud regime in Israel.

Op de volgende foto poseert Robinson trots op een Israëlische tank op de Golan Hoogvlakte


xxx

Net zoals bij ons Geert Wilders een door het Zionisme ingehuurde kracht is:

“Wat de volkeren van Europa tegenwoordig nodig hebben is het zionisme”, aldus PVV-leider Geert Wilders tijdens een bijeenkomst in de Amerikaanse stad Los Angeles.

Waarbij een Wilders in de politieke arena opereert is het de taak van Tommy Robinson om opstanden te creëren zodat de machthebbers legitieme redenen hebben om nog meer vrijheden bij burgers vandaan te halen. Hoe meer opstand en protest des te eerder kunnen ze op permanente basis Martial Law gaan invoeren.

Ja, het is afgrijselijk dat we nu in een stadium zijn beland waarbij rechters menen de wet te kunnen buigen en het verbieden om over bepaalde zaken te publiceren, maar het is dus des te belangrijker om niet meegezogen te worden in de verdeel- en heerstactiek van de machthebbers.

Een van de grote voordelen van de enorme instroom van immigranten is dan ook dat ze geen flauw benul hebben vaak van wat er zich juridisch, politiek of economisch afspeelt en het dus zo langzamerhand in de grote steden zo is dat de meerderheid niet autochtoon is. Er is dus sprake geleidelijk aan van opstanden van minderheden, ondanks dat het dan gaat over de oorspronkelijke bevolking. Zo is nog makkelijker te verkopen aan het grote publiek dat steeds vaker buiten de wet wordt gehandeld door wetsdienaren.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl