Baby’s dienen toestemming te geven voor verschonen luier (video)

In een wereld die met de dag krankzinniger wordt, is het natuurlijk niet zo vreemd dat er nu “experts” tevoorschijn komen die opkomen voor de rechten van baby’s.

Na de recente #metoo hysterie is het natuurlijk niet zo vreemd dat een baby het recht heeft om te bepalen of iemand wel of niet aan zijn/haar lichaam mag zitten.


Wanneer je in eerste instantie bovenstaand soort berichten leest, dan vraag je je toch willekeurig af of het nog steeds 1 april is, maar iedere keer blijkt dat niet het geval.

Iedere keer opnieuw zijn er weer malloten die alle aandacht krijgen om de meest waanzinnige dingen op tafel te leggen, zoals ook nu weer. Echter, waren het maar malloten die met idiote dingen kwamen dan viel er misschien nog wat te lachen, maar vaak zijn het mensen die zijn ingehuurd om de grotere agenda te promoten.

Nu gaan de beweringen van een Australische opvoedkundige de wereld rond. Deanne Carson beweerde in een recent interview dat gezinnen een “toestemmingscultuur” dienen te creëren. Dat betekent dan dat ouders niet zomaar meer vanzelfsprekend die dingen doen met hun kinderen zoals ouders dat al duizenden jaren lang hebben gedaan.

Op de vraag hoe een baby dan in 's hemelsnaam toestemming moet geven, komt het antwoord dat ouders veel beter moeten letten op de oogopslag en lichaamstaal van het kind. Ze moeten praten tegen het kind en het vertellen dat ze van plan zijn om de luier te verschonen en dan vervolgens uit de reactie van de baby proberen af te leiden of dit goed is.

Wanneer iets dergelijks voor het eerst wordt geopperd, verschijnt er meestal een storm van kritiek, maar het zaadje is gelegd en dan wordt er weer over gepraat en dit keer door iemand anders die zegt dat het helemaal niet zo’n gek idee is.

En voordat je het weet heeft Jean Claude Juncker van de Nazistaat Europa het opgepikt en vaardigt te Europese Commissie een bevel uit dat niemand nog een luier mag verschonen zonder uitdrukkelijke toestemming van de baby.
Ook dit alles vormt weer onderdeel van het ontwrichten van de maatschappij, waarbij ouders steeds radelozer zullen worden en niet meer zullen weten wat ze nu wel of niet met hun kind moeten/kunnen doen om nog steeds politiek correct te zijn.

Ouders de op een gegeven moment misschien wel heel blij zullen zijn dat de staat op steeds vroegere leeftijd de kinderen onder hun hoede neemt, omdat ze door de bomen het bos niet meer zien.

We hebben al dikwijls over dit fenomeen geschreven en hierna volgt een deel uit een eerder artikel.

Het is natuurlijk niet zomaar dat dit gebeurt. Het is het gevolg van de permanente psychologische oorlogsvoering zoals die door de werkelijke machthebbers op aarde wordt uitgevoerd.

Dat de leiding van de Hema net zoals met het verbannen van Zwarte Piet weer voorop loopt, is niets anders dan opportunisme van hun kant omdat ze hopen te scoren op het/dit punt dat door de geprogrammeerde massa als politiek correct wordt gezien.

Eén van de belangrijke kenmerken van de huidige machthebbers achter de schermen is deceptie. Alles is anders dan het lijkt, waardoor het voor doorsnee mensen praktisch onmogelijk wordt om hun web te ontmaskeren.

De kern van de machthebbers op deze aarde bestaat uit een satanische sekte die bekendstaat onder de naam Sabbateans, waarover wij uitgebreid hebben beschreven. Het grootste deel van deze Sabbateans bestaat uit Chazaren, waarover Evert Jan Poorterman het volgende schreef:

Die gebruikt de doorgaans minder bewuste mensen in het Midden-Oosten om op te marcheren en Europa te ontregelen, maar achter de schermen heeft Enlil zeer ingenieuze handlangers; de Chazaren/Khazaren (Askhenazi, jooddietsen of de jiddische joden). Die hebben geweldige kwaliteiten; intrige, manipulatie, hebzucht en de drang naar geld en rijkdom en macht. Zij zijn de genen die achter de meeste tegen de blanken gerichte acties zitten. Dat mag gezegd worden. Dat is de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden. We wisten het vroeger niet; maar nu wel - ze stammen niet af van de stam van Juda, maar zijn slechts aan de Turken en Perzen verwante volken die het ‘joodse geloof’ hebben aangenomen. Maar daarmee zijn ze nog geen Joden; wel ‘joden’ met een kleine j.

Nog een deel uit de verdere geschiedenis van de Chazaren, wat van belang is voor het nieuws van vandaag:

De Chazaar bankiersfamilies trokken van Venetië naar Bologna en van daaruit door naar Duitsland, waar ze Napoleon financierden met als enig doel de onderwerping van Rusland en de vernietiging van de Russisch Orthodoxe kerk. Deze kerk was na de vernietiging van Constantinopel (Istanboel) verhuisd naar Moskou.

In Duitsland richtten ze de Illuminati op en ontwierpen de politieke concepten van facisme en heerschappij door bedrijven (corporate ownership). Volgens Frisk gebeurde dit alles in samenwerking met de Jezuïeten die zoals we in een eerder artikel schreven, zijn opgericht door tot katholieken bekeerde Joden. Aangezien er ook Chazaarse Joden naar Spanje zijn getrokken en zij bekend staan als mensen die zich heel gemakkelijk tot een ander geloof of identiteit bekeren, zijn ook de tot katholieken bekeerde oprichters van de Jezuïeten waarschijnlijk Chazaarse Joden.

Bij de oprichting van de Illuminati maakten ze ook weer gebruik van een bekende tactiek. Ze namen de identiteit van hun vijanden aan. Ze gebruikten de symbolen en gewoontes van de vrijmetselaars en pasten deze aan. Eén van die takken staat bekend als de Vaticaan P2 loge.

Velen van hen infiltreerden in de loges van de vrijmetselarij en creëerden de hogere graden, waar ingewijden trouw zweren aan de Zionisten, de Paus en de koninklijke Saoedische familie.

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

Er wordt dan ook gesproken over een zogenaamde Masonic Jewish war on gender. Dit omdat de vrijmetselarij is geïnfiltreerd en aan de top volledig overgenomen door Chazaren en dat wat in het algemeen Joden worden genoemd in feite Chazaren zijn.”

The Masonic Jewish (Illuminati) war on gender has produced a generation of people who have no identity as men or women.

When their sex appeal is gone, they will have nothing: no families and no family identity: husband, wife, mother, father, brother, sister...

En dat is de ultieme doelstelling: totale ontwrichting van alles in de maatschappij wat mensen stabiliteit biedt zoals een gezin met vader en moeder, een "gewone" wereld die bestaat uit mannen en vrouwen.

Binnen een satanische sekte zoals waar we hier mee te maken hebben, wordt alles omgedraaid: gezond en ongezond, natuurlijk en onnatuurlijk, waarbij bijvoorbeeld heteroseksualiteit wordt bestempeld als afwijking/ziekte, terwijl homoseksualiteit als natuurlijk wordt beschouwd. Net zoals het schoonheid en lelijkheid omdraait, waarheid en leugens, gerechtigheid en onrecht en waarbij het kwaad wordt afgeschilderd als goed. De leden van de sekte worden onder controle gehouden door ze te corrumperen. De werkelijke occulte betekenis van revolutie is het vervangen van God door Lucifer, waarbij de werkelijkheid wordt omgedraaid.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl