Zo zullen centrale banken de Bitcoin kapen

De machthebbers op deze wereld hebben de Bitcoin gelanceerd om de mensheid vrijwillig kennis te laten maken met digitaal geld, om ze daarna tot volledig digitale slaven te maken.

Vol overgave storten burgers zich op deze nieuwe wondermunt en wat zij niet weten, is dat er in de achtergrond al de nodige voorbereidingen worden getroffen om daar een einde aan te maken.Er zal geen einde komen aan de digitale systemen zoals de blockchain-technologie en crypto-valuta, maar waar wel een einde aan zal komen, is de gedachte die men nu nog heeft dat Bitcoin een vrij en onafhankelijk systeem is, waarbij centrale overheden en banken buitenspel gezet kunnen worden.

Voor meer achtergrond over het ontstaan van de Bitcoin verwijzen wij naar een eerder artikel waar onder andere het volgende stond:

Formeel is de Bitcoin uitgevonden door ene Satoshi Nakamoto:

Satoshi Nakamoto is het pseudoniem van een onbekend persoon die bitcoin ontwierp en de eerste blockchain database oprichtte. Nakamoto was de eerste die het double-spendingprobleem oploste waardoor elektronisch geld zonder een centrale autoriteit mogelijk werd. Nakamoto was actief betrokken bij de ontwikkeling van bitcoin tot en met december 2010.

Echter, het hoeft natuurlijk geen individu te zijn, het kunnen meerdere mensen zijn, een instantie of zelfs een land(en). Niemand is nog echt in staat geweest om Satoshi te ontmaskeren, behalve de Amerikaanse NSA (bureau Nationale Veiligheid). De voormalige werkgever van Edward Snowden zou via stylometrie en een aantal ingewikkelde programma's erin geslaagd zijn om Satoshi te traceren.

Wij houden het erop dat de illustere Satoshi Nakamoto niemand anders is dan de NSA zelf, waarbij ze de illusie hebben gecreëerd van de grootste revolutie ooit, want de wereldbevolking denkt op deze manier uit de klauwen van de centrale bankiers te kunnen ontsnappen, waardoor de wereld er op termijn dan heel anders uit zal zien.

Het doel is inmiddels bereikt, want over de hele wereld kopen mensen massaal de Bitcoin en dus komt zo langzamerhand de tijd om al deze mensen binnen de door de centrale bankiers gecontroleerde systemen te brengen. Echter, ook dit dient weer met voorzichtige hand te gebeuren omdat mensen anders gaan steigeren.

Gisteren gebeurde er iets dat een duidelijke aanwijzing is dat de Bitcoin een door de geheime machthebbers gemanipuleerde munt is. Zij die de koers van de Bitcoin de afgelopen week een beetje hebben gevolgd, zagen deze dagen achter elkaar kelderen.

De koers had eerder in de week even rond de 20.000 dollar geschommeld en verloor daarna in een tijdsbestek van enkele dagen bijna de helft van haar waarde en kwam vrijdagmiddag dicht in de buurt van de 10.000 dollar. Terwijl iedereen de adem inhield en verwachtte dat de munt nog verder zou zakken, schoot deze ineens weer omhoog richting 13.000 dollar.


xxx

Ook op Zerohedge werd daar heel verbaasd op gereageerd met een artikel waarin in de titel de vraag werd gesteld of het Crypto Plunge Protection Team misschien in actie was gekomen. De naam Plunge Protection Team is na de crash van 1987 ontstaan, omdat duidelijk werd dat er in de achtergrond een geheim team aan het werk was om de markten zodanig te manipuleren dat de koers niet helemaal onderuit zou gaan. Een dergelijk team komt in actie op het moment dat de markt volledig onderuit lijkt te gaan en een nieuwe financiële crisis zou kunnen veroorzaken.

Nog geen tien minuten nadat dit artikel online was gekomen, was het alweer verdwenen. Met andere woorden: er zijn mensen die niet willen dat een dergelijk team in verband wordt gebracht met Bitcoin, omdat dit voor het oog van de wereld als een volledig onafhankelijk systeem te boek staat. Wederom een aanwijzing dat we hier met een NSA operatie te maken hebben, de enige instantie die de werkelijke identiteit van de Bitcoinoprichter Satoshi Nakamoto zegt te kennen.

En in de achtergrond worden de volgende stappen voorbereid en daarom worden er nu stukken gepubliceerd in bladen als de Washington Post over de komende Fedcoin.

Het is een propaganda artikel voor de nog niet bestaande Fedcoin, waarbij het accent wordt gelegd op een aantal zaken. Zoals dat de techniek achter Bitcoin absoluut de toekomst is volgens dit artikel en ook de digitale valuta hebben de toekomst, een maatschappij zonder contant geld, maar met Bitcoin is natuurlijk van alles mis.

Er is geen enkele controle op het systeem en dat is uiteraard wel nodig (vinden zij), dus wat het artikel voorstelt, is dat de Federal Reserve maar heel snel moet beginnen met de Fedcoin, waarbij dan gebruikgemaakt kan worden van het gegeven dat mensen massaal de cryptovaluta omarmen. En dat dan weer zou bewijzen dat een maatschappij zonder contant geld de toekomst is en waar dan bij de nodige controle door de centrale banken men ervan overtuigd is dat alles in goede handen is en veilig.

Een tweede aanwijzing over wat er gaat gebeuren met de Bitcoin zagen we in een artikel over een Bitcoin handelsplatform, YouBit, uit Zuid Korea dat eerder in de week werd gehackt. Het resultaat was dat het bedrijf faillissement heeft aangevraagd en hoeveel er precies is gestolen is nog niet helemaal duidelijk, maar dat zullen aanzienlijke bedragen zijn. Hetzelfde bedrijf werd al eerder in april dit jaar gehackt en toen verdwenen er 4.000 Bitcoins met een totale waarde van 73 miljoen dollar.

En bij dit alles komt weer een oude bekende in beeld en dat is uiteraard Noord Korea. Volgens de Wall Street Journal leidt het geen enkele twijfel dat de Noord Koreanen verantwoordelijk zijn voor deze diefstal.

We schreven onlangs een artikel over Noord Korea en dat alles ook daar niet is zoals het lijkt:

Iets dat wordt bevestigd door bovengenoemde Benjamin Fulford.

Hij zegt in een artikel van enkele jaren geleden dat Noord Korea door de Sabbatean mafia wordt gebruikt als een soort terreurstaat die iedereen angst aan moet jagen, dat ze van plan zijn om nucleaire terroristische aanslagen uit te voeren en de schuld daarvan bij Noord Korea neer te leggen.

In dat kader zou je Noord Korea kunnen beschouwen als een variant van ISIS, een andere door dezelfde mafia gecreëerde boeman.

Niet alleen zou Noord Korea verantwoordelijk zijn voor de hack-aanval op het Bitcoin handelsplatform in Zuid Korea, maar er zou ook een leger van 7.000 goed getrainde hackers klaarstaan om overal ter wereld handelsplatformen te kraken en Bitcoins te stelen. Meer en meer van deze platformen zullen failliet gaan en steeds meer mensen zullen hun zuurverdiende geld verliezen.

Maar, geen nood, want zo meteen is er de...... Fedcoin. Omdat dit volledig onder de controle staat van de centrale banken is iedere inleg door elke wereldburger gegarandeerd door de centrale bank. Het is veilig en je weet dat je niet meewerkt aan ontduiking van allerlei VN sancties of andere criminele activiteiten, waarbij de Bitcoin wordt gebruikt om geld wit te wassen.

Vervolgens zullen steeds meer landen maatregelen nemen tegen Bitcoin, zoals nu bijvoorbeeld al gebeurt in China.

Tenslotte zullen er allerlei bonussen en andere voordelen wachten op de burgers die zo verstandig zijn om te kiezen voor de nieuwe Fedcoin en na verloop van tijd komt er een verplicht aanbod voor alle mensen die nog Bitcoins bezitten. Per een bepaalde datum worden alle bestaande Bitcoins tegen een vastgestelde koers omgewisseld voor een Fedcoin en heeft de VN besloten dat de Bitcoin vanaf die datum illegaal zal worden vanwege de ontduiking van VN sancties, witwassen en andere criminele activiteiten.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl