Het Antifa offensief in Amerika begint bij een speciale volle maan

Morgen begint door heel Amerika een georkestreerde opstand tegen het bewind van de Amerikaanse president Trump.

Het is niet zomaar een protest, maar een goed georganiseerd vervolg van de paarse revolutie, begonnen door Bill en Hillary na de verkiezingsnederlaag, en wederom gefinancierd door George Soros.Morgen is het zaterdag 4 november en begint in Amerika het grootschalige offensief van Antifa, zoals we reeds schreven in een eerder artikel:

Men neemt er in ieder geval de tijd voor om het goed voor te bereiden.

Men neemt er inderdaad de tijd voor en over de bedoelingen bestaan ook weinig twijfels, want de oproep van Antifa luidt als volgt:
Wij zullen ons verzamelen in de straten en pleinen van dorpen en steden door dit hele land. Eerst zullen het er duizenden zijn die verklaren dat dit hele regime onwettig is en dat wij niet zullen stoppen totdat aan onze enige eis wordt voldaan: "Deze nachtmerrie moet stoppen: De regering van Trump/Pence moet verdwijnen".

Onze protesten moeten dag na dag en nacht na nacht groeien. De duizenden moeten honderdduizenden worden en dan miljoenen. Vastbesloten om te handelen en een einde te maken aan het gevaar dat het regiem Trump/Pence vormt voor de wereld, door te eisen dat dit regiem ontheven zal worden uit de macht.

Trump, de man die eerst de rol speelde van Rattenvanger zal nu door diezelfde machthebbers worden geofferd op het altaar van de revolutie, chaos en anarchie. Precies waarvoor hij ten tonele verscheen.

Op vier november zal de oorlog worden verklaard aan de bevolking van Amerika. Zij zullen hiervan het slachtoffer worden.

Het is natuurlijk toch wel opvallend dat een beweging als Antifa erin slaagt om een paginagrote advertentie te plaatsen in een nationale krant van omvang zoals de New York Times.

Niet alleen kost een dergelijke advertentie een kapitaal, maar als je in de Nederlandse Telegraaf een paginagrote advertentie zou willen plaatsen die oproept tot verzet en het verwijderen van Rutte en consorten, dan zal je dat niet lukken. In Amerika lukt dat wel met de New York Times, wat simpelweg betekent dat er grote partijen betrokken zijn achter de schermen.


xxx

Deze bepaalde variatie van Antifa met de naam RefuseFascism wordt, uiteraard zouden we bijna zeggen, gefinancierd door het klaarblijkelijk nog steeds in leven zijnde criminele fossiel, George Soros.

Dit alles vormt onderdeel van de zogenaamde paarse revolutie die door Bill en Hillary Clinton werd gelanceerd op de dag na haar verkiezingsnederlaag zoals wij eerder schreven:

De dag na de verrassende nederlaag verscheen het echtpaar Clinton de volgende ochtend in de publieke ruimtes van een chique hotel in New York, waarbij beiden gekleed gingen in het paars.


xxx

Toen de pers vroeg waarom ze beiden paars droegen, kwam het antwoord dat dit het samenkomen moest voorstellen van het Democratische blauwe Amerika met het Republikeinse Rode Amerika, waardoor een paarse mix zou ontstaan.

Deze verklaring is natuurlijk totale onzin zoals mensen weten die in landen wonen die in het verleden slachtoffer zijn geworden van de politieke operaties van de grootste gluiperd ter wereld, George Soros.

Wat Hill en Bill in feite deden die ochtend in New York, was George Soros helpen met het lanceren van de paarse revolutie in Amerika.

Het doel van de paarse revolutie is om ervoor te zorgen dat het bewind van Trump van korte duur zal zijn of in ieder geval de duistere agenda zal dienen middels de welbekende Soros protesten door geheel Amerika en ieder andere politieke verstoring die ze kunnen bedenken.


Hoe dit alles zal eindigen weten we niet, maar wel weten we dat de datum van vier november niet zomaar is gekozen.

Op 4 november hebben we te maken met een volle maan die ook wel Hunter's Moon wordt genoemd of bloedmaan.

Bloedmaan betekenis: volle maan in november/december.

Gedurende deze periode werden en vroeger vaak offers aan goden gebracht, om ze gunstig te stemmen. Een offer kon een geslacht dier zijn, waar bloed bij vrij kwam. Hier heeft de naam Offermaan en Bloedmaan mee te maken. De term Bloedmaan kan verwarrend zijn; als de maan totaal verduisterd wordt, wordt deze soms ook wel Bloedmaan genoemd.


xxx

Zoals duidelijk werd bij onder andere ook de aanslag in Las Vegas is dat alles op een nauwkeurig vastgestelde tijd en plaats wordt gedaan.

We besluiten zoals we dat eerdere artikel eindigden:

En zo komen we weer terug waar we begonnen, bij het occulte.

Zoals Bert aangaf, is de periode vanuit occult standpunt weer heel bijzonder, want het is wederom een satanische highlights op de kalender waarover we spreken, met rond die datum van 4 november talloze occulte hoogtepunten:

"1st Nov - All Saints Day, Incubus, torture, human sacrifice of a male or female of any age. 2nd Nov - All Souls Day, the blood of animals and humans merge 4th Nov - Satan revels, sexual rituals, oral, anal, vaginal rape females from 7-17. years Nov 5th - Guy Fawkes Day, a ritual with fire 7th Nov - re-birth of Osiris".
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl