Het zijn niet de moslims en het zijn niet de Joden (video)

Onder het kleine laagje werkelijke machthebbers, bevindt zich een leger van goed getrainde, gedresseerde en gechanteerde/omgekochte politici die hun wensen uitvoeren.

Deze laatsten maken het mogelijk dat de wereld gevangen wordt gehouden, maar bij steeds meer mensen gaan de ogen open.


We beginnen met een aantal nieuwsberichten zoals die her en der te lezen zijn:

De Poolse Minister van Binnenlandse Zaken, Mariusz Blaszczak, zei in een interview voor de Poolse staatstelevisie dat we te maken hebben met een botsing van beschavingen, waarbij moslim enclaves ondersteunende bases vormen voor terroristen.

Hij vertelde verder dat Polen veilig is omdat dit land geen moslim enclaves heeft die als natuurlijke bases kunnen dienen voor terroristen. Een mogelijkheid die hij zag was “het sluiten van Europa” en hij had felle kritiek op het Europese verdelingsprogramma voor vluchtelingen omdat dit uiteindelijk tot tragische gevolgen zal leiden.

Een ander bericht:

Volgens de Westerse inlichtingendiensten staan zeker 50 moslimterroristen uit Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en België klaar om op ieder moment nieuwe ‘Nice-Berlijn-Parijs-Brussel-München-Manchester-Londen-Barcelona’ aanslagen op de Europese bevolking te plegen. Daarnaast zijn er al 1600 uit Syrië teruggekeerde jihadisten die mogelijk grootschalige aanslagen in Europa voorbereiden. De Europese politiek wil nog altijd maar niet inzien dat ISIS als een goed getraind leger functioneert, waardoor nieuwe aanslagen zoals gisteren in Barcelona een kwestie van tijd zijn.

Weer een ander bericht:

Eén van de hoofdverdachten die in verband wordt gebracht met de dodelijke terreur campagne in de straten van Barcelona plaatste een serie anti Israël en antisemitische tirades op de sociale media enkele dagen voor de moordaanslag.

Driss Oukabir die de witte Fiat huurde die werd gebruikt om de ongelukkige voetgangers te doden werd gearresteerd in de buurt van de plaats van de aanval en wordt beschouwd als een hoofdverdachte in deze terreurplot.

De aanval vond plaats vlakbij twee koosjer restaurants op de Ramblas in Barcelona, het Maccabi Restaurant en Maoz Falafel.

In bovenstaande berichten vinden we alle elementen terug van de grotere agenda.

En daarom blijven we wijzen op wie de werkelijke machthebbers zijn op deze aarde:

Sabbateanism is the matrix of every significant movement to have emerged in the eighteenth and nineteenth century, from Hasidism, to Reform Judaism, to the earliest Masonic circles and revolutionary idealism. The Sabbatean "believers" felt that they were champions of a new world which was to be established by overthrowing the values of all positive religions .” ~ Gershom Scholem

Via de door hen geïnfiltreerde vrijmetselarij komen we dan ook terecht bij de grotere agenda zoals die eind negentiende eeuw door de bekende vrijmetselaar Albert Pike werd bekendgemaakt in zijn bekende brief:

Deze oorlogen werden door Albert Pike al voorspeld in een brief, gedateerd 15 augustus 1871, gericht aan een Italiaanse collega, Mazzini genaamd. Maar, niet alleen deze twee oorlogen worden door Pike in de brief voorspeld, er zal nog een derde en laatste wereldoorlog komen, die nodig is om definitief de Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Na deze laatste oorlog zal niemand meer twijfelen aan het nut van één wereldregering.

Hij beschrijft deze Derde Wereldoorlog in de brief als volgt:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten in de strijd gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat dit wordt veroorzaakt door het absolute atheïsme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en bloedige geweld.

Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen. Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast. Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheïsme, beiden zijn overwonnen en tegelijkertijd vernietigd".


Overal is de opkomst te zien van meer of minder extreem rechtse groeperingen die het gemunt hebben op de moslims in het algemeen, zoals je dat terugvindt in de boodschap van de Poolse Minister.

Pro Israël publicaties gooien verder olie op het vuur door luidkeels te verkondigen dat goed getrainde moslimterroristen klaarstaan om voor meer dood en verderf te zorgen. Hetzelfde geldt in Nederland voor de Zionist Geert Wilders.

“Wat de volkeren van Europa tegenwoordig nodig hebben is het zionisme”, aldus PVV-leider Geert Wilders tijdens een bijeenkomst in de Amerikaanse stad Los Angeles.

Het zit zo geraffineerd in elkaar dat het voor een argeloze burger die alleen de mainstream heeft als nieuwsbronnen niet te volgen is wat er werkelijk gebeurt. Zelfs voor mensen die wel wakker zijn en hun informatie elders halen, is het heel moeilijk om de grotere lijnen van het werkelijke complot te blijven zien.

De werkelijke machthebbers op deze aarde, de satanische Sabbateans, bestaan voor het grootste deel uit Chazaren, een Turks nomadenvolk dat zich rond 766 bekeerde tot het Jodendom omdat dit hen op dat moment goed uit kwam.

De Chazaren worden door auteur en onderzoeker Katherine Frisk vergeleken met een virus dat zich overal weet binnen te wurmen en zich voordoet als iets wat ze niet zijn.

Het zijn in feite de originele oprichters van de Jezuïeten en via deze club hebben ze door middel van infiltreren als een virus uiteindelijk alle macht naar zich toe getrokken bij de geheime genootschappen zoals de vrijmetselaars en bezitten ze machtige werktuigen om hun doelen te bereiken zoals het politiek Zionisme en geheime diensten zoals de Mossad en de CIA.

Omdat voor het oog van de wereld het Jodendom vaak gelijk staat met het Zionisme is ook het antisemitisme een machtig wapen dat hen tot beschikking staat. Iedere aanval op het verwerpelijke Zionisme wordt gelijkgesteld met antisemitisme, alhoewel deze zaken niets met elkaar te maken hebben en de meeste werkelijke Joden het Zionisme ook uit de grond van hun hart haten, zoals we schreven in een eerder artikel:

De Amerikaanse vice president Joe Biden heeft het ooit een keer precies goed uitgedrukt: “Je hoeft geen Jood te zijn om een Zionist te kunnen zijn”.

Wat wij nooit of te nimmer in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van de Joden zelf en Joodse groeperingen tegen het Zionisme.


xxx

Wat het Zionisme ook veroorzaakt, is het volgende: Voor een groot deel van de wereldbevolking staat een Zionist gelijk aan een Jood.


xxx

Terug naar de pro Israël publicatie:

De Europese politiek wil nog altijd maar niet inzien dat ISIS als een goed getraind leger functioneert, waardoor nieuwe aanslagen zoals gisteren in Barcelona een kwestie van tijd zijn.

Wanneer je beseft dat zoals wij enkele dagen schreven ISIS staat voor Israeli Secret Intelligence Service, dan is het natuurlijk niet zo moeilijk om te beschikken over een goed getraind leger.

Niemand van de bevolking die zich tenslotte afvraagt hoe het kan dat een aantal labiele emotionele moslims opeens schijnen te beschikken over een professioneel goed getraind leger.

Nooit of te nimmer zijn de werkelijke daders de dader, maar altijd en eeuwig het slachtoffer, zoals bleek uit een ander hierboven geciteerd nieuwsbericht:

Eén van de hoofdverdachten die in verband wordt gebracht met de dodelijke terreur campagne in de straten van Barcelona plaatste een serie anti Israël en antisemitische tirades op de sociale media enkele dagen voor de moordaanslag.

Wanneer je eindelijk begint in te zien hoe geraffineerd en sluw deze satanische Sabbateans te werk gaan, dan begint er plots ook veel duidelijker te worden.

Daarom is het van het allergrootste belang om goed het verschil te kennen tussen anti Zionisme, een werktuig van de Sabbateans, en antisemitisme dat door hen voortdurend in de strijd wordt geworpen als een wapen, maar dat hier absoluut niets mee te maken heeft.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl