Hoelang zal de wereld nog zuchten onder juk bankiersmafia?

Ondanks dat er geen enkele aandacht aan wordt geschonken in de mainstream media, vinden er in de achtergrond wel degelijk ontwikkelingen plaats.

Iemand die toegang heeft tot veel bronnen en zegt dat de mensheid de strijd tegen de bankiersmafia aan het winnen is, is de journalist Benjamin Fulford.Er zijn waarschijnlijk maar weinig journalisten die over de contacten beschikken als waar Benjamin Fulford toegang tot heeft. Er bestaan veel twijfels over of dit ook daadwerkelijk allemaal zo is, maar feit is dat de man hele interessante dingen te zeggen heeft.

Fulford is een voormalig mainstream journalist die wakker is geworden en sinds die tijd onvermoeibaar bezig is met het schrijven over dingen die plaatsvinden in de achtergrond en waar het grote publiek geen flauw benul over heeft dat die gebeuren.

Het vroegere hoofd van de afdeling Azië van Forbes Magazine met een riant salaris liep weg toen zijn superieuren hem censureerden in zijn verslaggeving en is sindsdien een luis in de pels van de elite en heeft ondertussen, naar eigen zeggen, maar liefst vijf aanslagen op zijn leven ternauwernood overleeft.

Benjamin Fulford heeft nu een interview gegeven aan een Amerikaanse publicatie met daarin interessante dingen, maar dat waar wij ons vandaag op willen concentreren is iets waarover wij al eerder schreven.

In dat artikel stond onder andere het volgende:

Vanaf hun geboorte is de mens voorbestemd om als schuldslaaf door het leven te gaan. Een leven dat gevoed wordt door angst en de gedachte dat deze wereld niet in staat is om zoveel mensen te onderhouden, terwijl er helemaal geen schaarste hoeft te zijn.

Er zijn tekenen die erop wijzen dat er binnen niet al te lange tijd gigantische bedragen beschikbaar zullen zijn voor het welzijn van de mensheid. En dit keer zullen ze niet verdwijnen in de zakken van de inhalige aasgieren, maar gebruikt worden om landen te helpen, vrije energie aan de wereld te geven en te zorgen dat de wereld weer een mooie planeet wordt om op te leven.

Degene die hier al sinds vorig jaar regelmatig verslag over uitbrengt is David Wilcock. Het verhaal dat de financiële elite op het punt staat te worden ontmaskerd en dat er een regen van arrestaties zal volgen.

Er is in de achtergrond hard gewerkt door een groep van 160 landen aan het opzetten van een nieuw en eerlijk financiëel systeem mede om te zorgen dat de gestolen rijkdommen van landen weer terugkomen op de plaats waar ze thuishoren.

Het verhaal gaat dat alle rijkdom van de wereld welke meer dan 200 jaar lang in handen was geweest van de Centrale Banken, na de Tweede Oorlog naar een centrale plek zou worden overgebracht. De verzamelnaam voor deze rijkdommen is “The Global Collateral Accounts”. De bedoeling van deze accounts, die voornamelijk uit goud bestonden, was om de wereld weer te herstellen na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en besloten werd dat de eerste Trustee (bewaarder) van deze rijkdommen de Indonesische president Soekarno zou worden.

Uiteraard hadden de bankiers totaal andere gedachten en werd deze accounts in het geniep voor een deel geplunderd en gebruikt om nieuwe oorlogen te beginnen en andere geheime projecten te financieren. Een voorbeeld hiervan is de arrestatie van twee mannen bij de Italiaanse grens eerder dit jaar die in het bezit waren van waardepapieren die een astronomisch bedrag vertegenwoordigden. Hierover is ook te lezen op de website van David Wilcock.


In het najaar van 2011 werd in Monaco een overeenkomst getekend tussen de 160 landen om een nieuw en eerlijk financiëel systeem op te zetten en af te rekenen met de huidige corrupte systemen. Ondanks alle plundering en ook recente diefstallen schijnt de bulk van deze “Global Collateral Accounts” zich nog steeds in Indonesië te bevinden.

De mensen die na de dood van Soekarno het beheer erover hadden hebben een internationale zakenman Neil Keenan benoemd tot hun vertegenwoordiger (trustee). Samen met deze ontwikkelingen komen er waarschijnlijk ook nog een aantal getuigen naar voren die als deze hun mond opendoen, daarmee het einde zullen inluiden van het huidige financiële systeem.

Wat hier staat is slechts een zeer verkorte versie van het volledige verhaal dat leest als een thriller. Wie dat graag wil lezen kan dat doen op de website van David Wilcock.


Fulford zegt nu dat vijf jaar later deze situatie nog steeds van toepassing is en dat deze alliantie in samenwerking met bepaalde delen van het Amerikaanse leger bezig is om controle van het financiële systeem op deze wereld weg te halen bij de Westerse elitaire bloedlijnen, of de Chazarenmafia zoals Fulford ze noemt. Dit ligt in lijn met verklaringen van ex overheidsman Steve Pieczenik.

Wij schreven al uitgebreid over deze mafia die ook bekendstaand als Sabbateans, de Sekte van het Alziend Oog, en waarvan de harde kern bestaat uit Chazaren die tegenwoordig ook bekendstaan als Joods, hoewel ze dat niet zijn.

De alliantie is niet tegen een wereldwijde samenwerking zolang dat gebeurt op basis van vriendschap en gereguleerd door normale wetten. De alliantie is tegen een wereldwijd fascistisch systeem (New World Order) zoals dit wordt nagestreefd door de satan aanbiddende elite.

Een opmerking die Fulford maakt over Rusland is interessant en kan gezien worden als ondersteuning van de these dat Poetin geen deel uitmaakt van de Sekte van het Alziend Oog zoals wij eerder schreven.

Fulford zegt dat de anti Rusland hysterie die je nu overal ziet het gevolg is van de Chazaren mafia die Rusland is uitgeschopt en dat er binnen Rusland zelf nu een geweldige heropleving bestaat van het christendom, de Russisch orthodoxe kerk.

Op de vraag over wat voor soort bronnen hij beschikt, komen meer dan interessante antwoorden. Hij heeft in de loop der jaren veel contacten opgebouwd, maar zijn belangrijkste bronnen bevinden zich binnen de P2 vrijmetselaarsloge, de Russische geheime dienst FSB, de Amerikaanse NSA, de CIA, Amerikaanse militaire geheime dienst, diverse Japanse criminele organisaties, Aziatische geheime genootschappen, de Japanse militaire geheime dienst, de Noord Koreanen en meer.

Het goede nieuws is, volgens de informatie van Fulford, dat er in de achtergrond door groepen mensen druk wordt gewerkt om een einde te maken aan het systeem dat nu de wereld voor het grootste deel regeert en in handen is van de Chazaren mafia.

Er zijn inmiddels maar liefst vijf aanslagen gepleegd op het leven van Benjamin Fulford en dat is meestal een teken dat je als journalist je werk goed doet.

De eerste aanslag werd gepleegd door een lid van de P2 vrijmetselaarsloge die probeerde hem te vergiftigen. Een tweede poging bestond uit een poging hem in Rusland dood te laten schieten door Japanse gangsters.

Daarna nog diverse pogingen van Japanse gangsters om hem van het leven te beroven. Gangsters die volgens Fulford werden betaald door Michael Greenberg, een agent van de Rothschild.

Een poging hem te hartaanvallen met een elektronisch apparaat in de ondergrondse van Tokio en een poging van een Noord Koreaanse agent om hem met een vergiftigde naald te steken, maken de reeks compleet.

Ondanks alles gebeuren er volgens Fulford veel goede dingen zoals bijvoorbeeld dat nog maar zes procent van de Amerikanen vertrouwen heeft in het mainstream nieuws. Wat bevestigt dat mensen eindelijk in de gaten beginnen te krijgen hoe ze worden voorgelogen en hoe deze mainstream media driftig meewerken om doofpotten gesloten te houden.

Het gevecht in de achtergrond om de mensheid te bevrijden van de schuldslavernij waarin ze zich bevinden, gaat onverminderd verder en het proces van geldcreatie en de verdeling daarvan zal uiteindelijk de toekomst van de mens bepalen. Het zou een open en transparant proces moeten zijn, in handen van het volk of diens échte vertegenwoordigers en niet in handen van een kliek satanisten.

Fulford zegt dat de strijd om de mensheid te bevrijden verder gaat en dat ze absoluut aan de winnende hand zijn. Laat het waar zijn!
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl