Voorbereidingen voor Europees Ministerie van Waarheid

De waarheid begint zich aan alle kanten tegen de machthebbers te keren en dus wordt het in het nieuwe jaar tijd voor drastische maatregelen.

De eerste geluiden voor het opzetten van een nieuw Europees Ministerie van Waarheid zijn dan ook al te horen.Het nieuwe jaar is begonnen en hoewel vele voornemens al na een paar uur zullen sneuvelen, zullen die van de autoriteiten om “nepnieuws” aan te pakken bovenaan de agenda’s blijven staan.

Eerst waren het binnen Europa de Duitsers die begonnen om alles wat er mis in de maatschappij vast te pinnen op “nepnieuws”. Het is nooit de schuld van de volkomen corrupte en gekochte politici, maar altijd van diegenen die dat soort dingen weten bloot te leggen.

Na Duitsland begint het nu in Italië, waar men serieuze plannen heeft om een einde te maken aan “nepnieuws”. Op zich klinkt dat misschien niet zo spannend, maar als je hoort op welke manier men denkt dat te moeten aanpakken, dan zie je dat dit het einde betekent van de vrijheid van meningsuiting.

Giovanni Pitruzzella, het hoofd van de Italiaanse Mededingingsautoriteit, eist dat de Europese Unie maatregelen neemt om “nepnieuws” aan te pakken.

In een interview met de Financial Times zegt hij dat het beter aan overheden kan worden overgelaten om “nepnieuws” aan te pakken dan aan sociale media platforms zoals Facebook. Duitsland heeft voor die benadering gekozen door te dreigen met boetes van een half miljoen euro per “nepbericht”.

Pitruzzella wil dat de EU leden onafhankelijke instituten in het leven roepen. Deze zouden onder de controle van Brussel moeten staan en gemodelleerd moeten worden naar het systeem van de mededingingsautoriteiten. Deze instituten zouden dan heel snel in staat zijn om “nepnieuws” op te sporen, uit de circulatie te halen en indien nodig boetes op te leggen.

Met andere woorden, een stel ongekozen bureaucraten die aan niemand verantwoording afleggen, zullen om de tafel gaan zitten en bepalen wat wel en geen “nepnieuws” is en dan…. het uit de circulatie halen.

Het is duidelijk dat in de achtergrond al besloten is om dit in te voeren en dat Pitruzella de man is die de onderbouwing daarvan naar buiten mag brengen.

En die onderbouwing ging als volgt: “Post-truth in de politiek is één van de drijfveren van het populisme en is één van de bedreigingen voor onze democratie”. (Post-truth betekent dat de waarheid ondergeschikt is aan de emotionele (politieke) overtuigingen).

“Wij hebben een splitsing in de weg bereikt. Wij moeten kiezen of we het internet zullen laten zoals het is, het wilde westen, of dat er regels nodig zijn die onderkennen dat de manier van communiceren is veranderd. Ik denk dat wij die regels moeten maken en dat dit de rol is van de publieke sector".

Vertaling van bovenstaande: Brussel gaat straks bepalen wat er geschikt is op internet voor Europese consumptie, omdat als er niet door een bureaucraat zal worden ingegrepen, het “nepnieuws” tot nog veel meer populisme zal leiden.

Kortom, het is allemaal de schuld van internet en dat alles heeft helemaal niets te maken met het feit dat de Europese bevolking zo langzamerhand op het punt is aangekomen waarop ze met liefde hun leiders aan lantarenpalen zouden opknopen.

In Italië hebben ze natuurlijk al de nodige ervaring met censuur:


xxx

Volgens Pitruzzella zou het niet goed zijn wanneer websites zelf “nepnieuws” zouden aanpakken: “Het is niet de taak van een privé entiteit om informatie te controleren. Historisch gezien is dit een taak van de machthebbers. Ze moeten garanderen dat de informatie correct is. We kunnen dit niet helemaal gaan delegeren”.

“Maar”, zo zei hij verder: “ Mensen kunnen gewoon gebruik blijven maken van een vrij en open internet, zolang dit in overeenstemming is met wat de instituten bepalen dat waar is.

En zo zullen we waarschijnlijk ook bij ons in het nieuwe jaar een echt Ministerie van Waarheid gaan meemaken.


xxx


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl