Gaat de NAVO controle van Europa overnemen?

Het begint er steeds meer op te lijken dat het hele Brexit verhaal niets anders is dan een middel om de New World Order in hoger tempo door te voeren.

Niet alleen komt er nu een versnelde invoering van een Europese politieke unie (Europese Superstaat), ook de NAVO komt nu prominent in beeld.Het eerste waar de Ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland mee kwamen nadat de Engelsen voor een Brexit hadden gestemd, was het onthullen van een soort ultimatum richting andere lidstaten.

Een ultimatum waarin werd gesteld dat de enige manier voor Europa om verder te kunnen, is dat ieder land zijn soevereiniteit zo goed als volledig opgeeft en er een politieke Unie komt met één leger en één belastingsysteem, waarbij de volledige controle over de Europese buitengrenzen in handen van Brussel komt te liggen.

Dit plan, waar voor de vorm Frankrijk aan meedoet, maar uit de Duitse/Nazi-koker komt, kun je omschrijven als de nieuwe Duitse Endlösung voor Europa.

Vanaf het allereerste moment hebben wij gezegd dat Engeland niet zal vertrekken uit de Europese Unie. Nu zal dit misschien in naam wel gebeuren, maar in de achtergrond blijft het land ten alle tijden bij de club horen.

De manier waarop dit gespeeld gaat worden, is onder andere via het TTIP verdrag. Er zal veel komedie worden gemaakt, waarbij het ogenschijnlijk lijkt alsof Engeland haar vrijheid heeft verkregen, terwijl het in werkelijkheid vaster komt te zitten dan ooit.

Er zal aan alle kanten welwillend gedaan worden aangaande de beslissing van Engeland, maar iedereen zal toch zeker wel begrijpen dat ook Engeland moet meedoen aan de handelsverdragen die zo goed zijn voor ons allemaal, zoals TTIP. Dat ze zich willen afscheiden is één ding, maar dat de welvaart van de Europese en de Engelse bevolking niet in gevaar mag worden gebracht, is duidelijk en dus moet Engeland deel uitmaken van de handelsovereenkomsten.

De Brexit uitslag is in feite een zegen voor de planners van de nieuwe wereldregering. En of dit nu wel of niet per ongeluk is ontstaan, het stelt hen waarschijnlijk in staat om een aantal stappen over te slaan richting hun gewenste doel.

Merkel kan nu namens Duitsland dicteren wat er met de rest van de Europese Unie gaat gebeuren en niemand heeft op dit moment de moed om te gaan dwarsliggen.

Er wordt wel her en der gesuggereerd dat er meer referenda zullen worden georganiseerd en er wordt zelfs gesproken over een Nexit, maar in de praktijk weet iedereen dat dit nooit zal gebeuren. Nederland en België kunnen niet eens meer de Europese Unie verlaten, ookal zou de hele bevolking dat eisen en de simpele reden daarvoor is dat beide landen geen eigen geld meer hebben.

Landen die geen eigen valuta meer hebben, zijn al niet meer onafhankelijk. Die onafhankelijkheid hebben wij opgeven toen wij de gulden opgaven en de Belgen hun franc. Opmerkelijk dat Engeland dat nooit heeft gedaan? Of een teken dat alles inderdaad is gepland al lang van te voren.

Verder is duidelijk dat de centrale bankiers nooit toestemming zullen geven voor een terugkeer naar eigen valuta voor de provincies Nederland en België, dus is praten over een Nexit in dit stadium volkomen zinloos.

De enige zin in dat opzicht is om om te beginnen de centrale bankiers met een enorme schop het land uit te werken en een nieuwe regering te installeren die opnieuw de onafhankelijkheid uitroept en een eigen munt gaat uitgeven, de nieuwe gulden.

Om de Europese Superstaat onder controle te krijgen, wordt nu de NAVO ingezet. Net zoals straks de VN troepen formeel de controle over Amerika zullen nemen, zo zullen de NAVO troepen dat in Europa doen. Een samenwerking/-smelting op langere termijn tussen de twee zou een goede optie kunnen zijn.

De secretaris generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, was er dan ook als de kippen bij om na de Brexit uitslag de nieuwe rol van de NAVO duidelijk te maken.

xxx

In een opiniestuk in Newsweek laat Stoltenberg er geen enkele twijfel over bestaan dat Engeland lid blijft van de club. Hij heeft het dan uiteraard over de NAVO, maar wat hij bedoelt te zeggen is dat Europa en Engeland één geheel zijn voor wat de NAVO betreft.

Verder dat de NAVO de komende tijd haar rol ten opzichte van de Europese Unie zal intensiveren. Dit alles natuurlijk door de toenemende dreigingen waarmee wij als EU worden geconfronteerd, zoals de agressieve Poetin en de dreiging van terrorisme.

Het formele lidmaatschap van Engeland zal misschien verdwijnen, maar in praktisch opzicht blijft het via TTIP en de NAVO gewoon lid van de club.

Al was natuurlijk al langer sprake van een Europees leger, maar de Brexit uitslag is dé gelegenheid om dat er nu eindelijk doorheen te rammen.


xxx

Maar, dan doet het volgende probleem zich voor:

Een autonoom Europees leger, dat los van de nationale staten beslissingen kan nemen, noemt Sijbren de Jong, strategisch analist van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, ‘totaal utopisch’. „Europa is een verdeeld continent. Je hebt de hardliners, zoals Polen en de Baltische staten, die als de dood zijn voor de expansiedrift van Rusland. Tegelijkertijd heb je landen als Duitsland, Nederland en Italië, voor wie de handelsbelangen met het Kremlin een veel te grote rol spelen om hard op te treden. Hoe kunnen die landen samen een leger vormen?”

Het antwoord is kinderlijk eenvoudig:

De NAVO is natuurlijk de aangewezen instantie om dit Europese leger onder haar hoede te nemen en er zo voor te zorgen dat er uniformiteit ontstaat en geen verdeeldheid.

Het volgende is wat Stoltenberg zegt aan het eind van zijn stuk:

Noch de NAVO, noch de EU zijn volledig uitgerust met de nodige gereedschappen om de nog niet eerder voorgekomen veiligheidsuitdagingen tegemoet te treden. Maar, samen vormen we een formidabel partnerschap. En dat partnerschap wordt iedere dag sterker en wordt nog belangrijker als gevolg van de uitslag van het Engelse referendum.

Never let a crisis go to waste

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl