Nieuwe Griekse crisis komt zoals gepland door elite

Griekenland is een land waar nog steeds teveel eigendom in handen is van de staat, waardoor de Europese Centrale Bank voorzitter Mario Draghi het straks niet kan “kopen”.

Dus, moet het land nog veel verder onder druk worden gezet om te zorgen dat alles wat de staat nog heeft aan infrastructuur in handen komt van privé-bedrijven.Zoals we in eerdere artikelen hebben duidelijk gemaakt wordt er door de Rothschilds een ontzettend slim spel gespeeld om namens hun opdrachtgevers alle grote bedrijven in de wereld in handen te krijgen, waardoor ze totale macht hebben.

In het kort hoe het werkt:

Zorg dat landen in de schulden komen. Om aan hun verplichtingen te kunnen blijven voldoen moeten ze gaan privatiseren. Dat betekent alles wat van de bevolking is zoals spoorwegen, nutsvoorzieningen en gezondheidszorg hen wordt afgepakt en overgeheveld naar particuliere bedrijven.

Deze grote bedrijven krijgen via de handelsverdragen zoals TTIP totale macht over nationale overheden, waardoor bedrijven de wereld runnen. De laatste stap is dat de centrale Rothschild banken een crisis veroorzaken waardoor bedrijven in de problemen komen. De centrale banken treden op als "redders" waardoor ze alle aandelen van alle bedrijven in handen krijgen, en daardoor complete wereldcontrole hebben.

Dit laatste onderdeel is nu in volle gang en zoals we enkele dagen geleden hebben kunnen zien, is een heel groot deel van de Japanse bedrijven al in handen van de bankiers. Mario Draghi via de ECB in Europa en Janet Yellen via de Federal Reserve in Amerika doen exact hetzelfde.

Komt er een kink in de kabel op de aandelenmarkten omdat mensen snappen dat de complete wereldhandel op z'n gat ligt, dan worden deze vakkundig omhoog gemanipuleerd om: "de rust te bewaren".

Waar bij ons alle essentiële infrastructuur die toebehoort aan het volk al is verkwanseld aan “beleggers”, is dat in Griekenland nog niet het geval. En daarom moet aan alle kanten de druk worden opgevoerd.

Volgens het derde, meest recente "reddingsplan" moet Griekenland circa 50 miljard euro ophoesten met het privatiseren van haar bezittingen. Buitenlandse investeerders staan in de rij om een vinger in de Griekse pap te krijgen. De Russen tonen interesse in de gasindustrie en de voorkeur van China gaat uit naar Griekse infrastructuur. Er is sprake van een totale leegverkoop: alles moet weg.

Zoals de zaken er nu voor staan, zal Griekenland in gebreke blijven met het betalen van een bedrag van 3,5 miljard Euro die het in juli moet betalen.

Normaal gesproken had Griekenland die 3,5 miljard Euro geleend van dezelfde mensen aan wie ze de 3,5 miljard Euro aflossen (logisch toch?).

Alleen liggen die nu zoals gepland dwars en eisen het IMF en Europa nog meer bezuinigingen die de Griekse premier Tsipras heeft geweigerd.

Uit uitgelekte telefoongesprekken is door ons in een eerder artikel al uitgelegd dat er rond de tijd van de Brexit een nieuwe Griekse crisis moet komen.

Aangezien de belastingopbrengsten lager zijn dan verwacht en de Grieken niet al te veel haast maken met de verkoop van hun laatste bezittingen, moet de druk worden opgevoerd.

Er zou gisteren een speciale ministersvergadering worden gehouden om te praten over de Griekse situatie, maar die is door ons aller Rothschild lakei Jeroen Dijsselbloem afgeblazen. Tsipras heeft daarom verzocht om een speciale nood Europese vergadering, maar dat verzoek is ook afgewezen, in dit geval door de Voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk.

Als Griekenland niet de volgende deelbetaling van het overeengekomen steunpakket gaat krijgen, zal het land in juli in gebreke blijven met betalen.

Griekenland krijgt de lening van het ESM in delen (tranches) uitgekeerd. Elke keer bekijken de instituties (Europese Commissie, ECB en IMF) of Griekenland voldoet aan de voorwaarden. Pas dan krijgt Griekenland het volgende deel van de lening.

Als één van de voorwaarden staat prominent bij de Nederlandse overheid op de website:

privatisering van staatseigendommen en modernisering Griekse overheid.

En daar gaat het om en niets anders.

We zullen dat aantonen met een heel eenvoudig voorbeeld dat iedereen kan begrijpen.

Volgens de website van de Europese Centrale Bank is het volgende hun hoofddoel:

"Het hoofddoel van het Europees Stelsel van Centrale Banken [...] is het handhaven van prijsstabiliteit."

Het artikel vervolgt: "Onverminderd het doel van prijsstabiliteit ondersteunt het ESCB het algemene economische beleid in de Unie teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie omschreven doelstellingen van de Unie."


De ECB is er dus volgens hun eigen mooie verhalen om de economie zo stabiel mogelijk te houden en die te ondersteunen.

Zoals we hebben gezien, komen er allerlei “steunmaatregelen” van de ECB, waarbij ze iedere maand met een druk op de knop maar liefst 80 miljard Euro maken uit het niets waarmee ze allerlei dingen “kopen” zoals zelfs dus nu bedrijfsobligaties.

Griekenland zit zwaar in de problemen en heeft geld nodig. Griekenland zou heel eenvoudig een staatsobligatie kunnen uitgeven voor 80 miljard Euro die dan door de ECB wordt gekocht door het drukken op die knop en het maken van 80 miljard Euro uit gebakken lucht, zoals ze dat iedere maand doen.

Dit zou precies passen in waarvoor de ECB in het leven is geroepen, want er zou een Griekse crisis worden voorkomen die niet goed is voor de prijsstabiliteit en de Griekse economie zou weer lucht en adem krijgen om uit het dal te klimmen.

Stel je heel even de huidige waanzin voor: De ECB helpt niet een land dat in de problemen zit uit de brand, maar koopt wel alle beschikbare bedrijfsobligaties.

Hallo Nederland, is er nog iemand wakker?

De ECB “stimuleert” de economie door bijvoorbeeld het opkopen van staatsobligaties van Nederland. Ons land leent dan in feite geld van de ECB en leent het op haar beurt via de reddingspakketten weer uit aan Griekenland. Wanneer onze Draak, het reptiel Draghi, wél op een heel eenvoudige pijnloze manier direct Griekenland uit de problemen zou helpen door de aankoop van één grote Griekse staatsobligatie, dan zou de Griekse staat eigendom blijven van al de bezittingen en zou er niet geprivatiseerd hoeven worden en kunnen de centrale banken die straks niet opkopen als de echte crisis toeslaat.

Dat is wat er werkelijk speelt en niets anders Dijsselbloem.

Alles, maar dan ook écht alles, moet uiteindelijk in handen komen van de centrale banken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl