De Joden/Chazaren willen de Krim terug (video)

Wie denkt dat de rust is weergekeerd nu de bevolking van de Krim zich heeft uitgesproken voor hereniging met Rusland komt bedrogen uit.

Er is een volk dat vindt dat zij meer recht hebben op dat gebied dan wie dan ook en zij zullen niet rusten voordat ze het in handen hebben.Het is de laatste tijd vrij rustig geweest in het oosten van Oekraïne en het inmiddels bij Rusland behorend schiereiland de Krim.

Aan die rust lijkt nu een einde te zijn gekomen.

Dat is ook niet zo vreemd want de Krim is nog steeds Russisch en het oosten van Oekraïne heeft nog steeds niet toegegeven aan de druk van Kiev en het Westen.

Er spelen natuurlijk allerlei belangen, maar wellicht het grootste belang is dat de Chazaren hun land terug willen. Het volk dat wij onterecht Joden noemen en op dit moment het land van de Palestijnen bezet houdt.

Zoals wij schreven in een eerder artikel:

Waar we nu dus mee te maken hebben in het moderne Israël is een kunstmatig gecreëerd land gedomineerd door Joden die geen enkele verwantschap hebben met de Joden uit de tijd van Jezus; niet geografisch noch genetisch of spiritueel.

We zien een van oorsprong Turks nomadenvolk dat vanwege bepaalde voordelen meer dan duizend jaar geleden zich bekeerde tot een vorm van Judaïsme.


Vorig jaar kwam er een geheim Joods plan aan het licht waarbij men wil proberen het originele thuisland van de Joden/Chazaren weer in bezit te nemen. Een land dat voor een deel in Oekraïne ligt, maar waarbinnen vooral de Krim heel erg belangrijk is.

Vooral de Krim wordt door de Joden/Chazaren beschouwd als hun echte thuisland en dat willen ze hoe dan ook weer in handen krijgen.


rijk der chazaren

Evert Jan Poorterman die iedere week zijn bijdrage levert op zondag op deze website schreef afgelopen weekend het volgende over dit volk:

Die gebruikt de doorgaans minder bewuste mensen in het Midden-Oosten om op te marcheren en Europa te ontregelen, maar achter de schermen heeft Enlil zeer ingenieuze handlangers; de Chazaren/Khazaren (Askhenazi, jooddietsen of de jiddische joden). Die hebben geweldige kwaliteiten; intrige, manipulatie, hebzucht en de drang naar geld en rijkdom en macht. Zij zijn de genen die achter de meeste tegen de blanken gerichte acties zitten. Dat mag gezegd worden. Dat is de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden. We wisten het vroeger niet; maar nu wel - ze stammen niet af van de stam van Juda, maar zijn slechts aan de Turken en Perzen verwante volken die het ‘joodse geloof’ hebben aangenomen. Maar daarmee zijn ze nog geen Joden; wel ‘joden’ met een kleine j.

Chazarenrussenjoden met bontmutsen:


chazaren russen joden

Een atoombom vaagt alles weg

Wel claimen zij het Joodse erfgoed en hun onterechte plaats in de geschiedenis. Ze dwepen met Mozes en de Exodus, met de bijbelse geschiedenis, maar het is niet van hen. Ze denken echt dat ze het ‘uitverkoren’ volk zijn en in zekere zin is dat ook zo! Zij leiden de aandacht af van de echte Joden en de andere elf stammen. Zij vestigen alle aandacht op zich en daarmee is het landje Israël een mooie bliksemafleider. Dat zij uitverkoren zijn zal gelegen zijn in het gegeven dat in de eindstrijd heel Israël door atoombommen van de kaart gevaagd wordt. Het woord ‘bel’ heeft dus alles te maken met de oorlogsgod en afvallige Anunnaki Marduk/Ra. Witrusland heet Belarus. Hier zien we ‘bel’ als wit. Marduk/Ra/Bel heeft dus wat met de witte mensen en mogelijk is hij zelf ook wit...


Tegen die achtergrond zien de gebeurtenissen zoals die nu weer in het oosten van Oekraïne en rondom de Krim plaatsvinden er toch iets anders uit.


uitspraak kennedy

Afgelopen weekend bliezen saboteurs de belangrijkste hoogspanningslijnen richting de Krim op, waardoor het betwiste schiereiland in duisternis werd gehuld en de Russische regering de noodtoestand oplegde.

De meeste van de meer dan 1,8 miljoen inwoners van het schiereiland ontbreekt het aan elektriciteit. Wel zijn er back-up generatoren in werking om stroom te leveren aan ziekenhuizen en andere essentiële instituties. Nadat het een aantal weken rustig was en er zelfs sprake leek van een terugtrekking van de Oekraïense troepen, zijn er nu ook opnieuw onheilspellende militaire ontwikkelingen aan de grens met Rusland.

Nu Frankrijk de banden met Rusland probeert te versterken in haar samenwerking tegen ISIS – na de aanslagen in Parijs – geeft dat Poroshenko wellicht een stimulans om te proberen het conflict te laten escaleren. Een verbetering van Frans-Russische betrekkingen kan in principe niet in zijn voordeel worden gezien.Rusland weet uiteraard ook wie er achter de sabotage van de hoogspanningsleidingen zit en wie de uiteindelijke controle (via Amerika) heeft over de autoriteiten in Kiev.

In een reactie op de sabotage heeft Rusland gisteren aangekondigd de gasleveranties naar Oekraïne stop te zullen zetten. Dit wordt door Kiev uitgelegd als een meningsverschil over de prijs en dat ze elders in Europa goedkoper gas kunnen krijgen.

De Joden/Chazaren willen hun oorspronkelijke thuisland terug en ze zullen niet rusten voordat ze dit doel hebben bereikt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl