Paniekoffensief mainstream-media (video)

De alternatieve of nieuwe media nieuws-websites doen het te goed en krijgen teveel aandacht.

Na de aanslagen van Parijs raakt men in mainstream-land, zo is te zien, aardig in paniek want al die complotdenkers zijn gestoorde extremisten, dat weet toch iedereen?De groei van alternatieve (nieuws)websites is een trend die al jaren gaande is omdat steeds meer mensen weten dat ze door de gecontroleerde media van A tot Z worden voorgelogen.

Na de aanslagen in Parijs begonnen eigenlijk onmiddellijk bij veel mensen twijfels de kop op te steken. Simpelweg omdat iedere keer hetzelfde patroon wordt gevolgd en men dit begint te herkennen.

Daarom moeten er dan snel een aantal tegenoffensieven worden opgezet en dat gebeurt dan altijd, net zoals de False Flag operaties, knullig en voorspelbaar. Bovendien op een zeer tendentieuze manier zonder dat er feiten worden aangevoerd en de smaad en laster zonder enige scrupules door het propagandabeeld vliegen. Business as usual.

Iemand die over iets nadenkt en daar een aantal kritische vragen over stelt, wordt immer weggezet als complotdenker. Dat op zich is uiteraard al waanzin. Om al die honderdduizenden mensen die zelf nadenken over van alles en nog wat te rubriceren/stigmatiseren onder één noemer, die van complotdenker, is krankzinnig. Het is klachtwaardig. 

Maargoed, nood breekt wetten en het ridiculiseren van andersdenkenden heeft altijd goed gewerkt en waarom zouden we dat ook nu niet weer gebruiken. We komen er toch straffeloos mee weg.

Dit keer hebben ze waarschijnlijk een leerling journalist van het AD opdracht gegeven om een stukje te schrijven waarin mensen die zelf nadenken en niet alles zonder meer geloven, worden weggezet als een soort minderwaardige tokkies die je eigenlijk alleen maar kunt ridiculiseren. De comments onder hun sfeermakende en opruiende stukje liegen er niet om. Het wordt zelfs door reaguurders opgemerkt dat de sfeer is omgedraaid de laatste tijd en dat mensen massaal wakker worden. Het AD wordt afgeslacht op hun eigen medium, wordt onder andere door lezers aldaar opgetekend. Al met al geweldig nieuw dus.

De journalist in kwestie, Chris Klomp, bedenkt dit artikel dan ook niet zelf, maar hij laat “experts” aan het woord.

Zoals psycholoog en universitair docent Jan-Willem van Prooijen die er een aantal gevaarlijke opmerkingen uitkraamt.

Klaarblijkelijk doet deze man "onderzoek" naar complotdenken en volgens Klomp wil hij niet meteen psychologiseren, maar... doet dat dan vervolgens toch maar.

Van Prooijen wil de groep complotdenkers niet meteen psychologiseren. ,,Verspreiding hangt wel samen met lager zelfvertrouwen en een lage status. Maar sommige theorieën worden door een groot deel van de bevolking aangehangen. Complotdenkers zijn geen gekken. Daarvoor zijn het er te veel.''

Ook Van Prooijen ziet wel het gevaar: ,,Het kan het vertrouwen in de democratie ondermijnen en het kan ook tot geweld leiden, we weten dat complotdenken samenhangt met radicalisering.


Daarmee moet je het dan maar doen, zoals de Rijdende Rechter zou zeggen. Eenieder die kritisch nadenkt en de propagandamedia niet gelooft, gaat volgens hen waarschijnlijk radicaliseren.

Het verhaal gaat verder en de meest waanzinnige dingen worden erbij gesleept zoals de vergelijking tussen complotdenkers en Hitler en als meest toonaangevend voorbeeld van een complotdenker wordt een aan lager wal geraakte ex-journalist genoemd.

Ook Jeroen Pauw had waarschijnlijk opdracht gekregen om iets te doen aan al die onzinnige verhalen die over het internet vliegen.

Waarbij je dan tot slot een Maarten van Rossum met een zelfgenoegzaam gezicht hoort verklaren dat hij niet gelooft in de samenzweringstheorieën zoals die over 9/11.

Ook daar is de eindconclusie dat het echt allemaal heel naar is wat er gebeurt en gelukkig zijn wij niet zo; wij denken niet, wij doen wat ons wordt opgedragen.

Waar het wérkelijk om draait, is wat Chris Klomp, misschien per ongeluk, prijsgeeft in zijn artikel:

Dat complotdenkers slechts een klein groepje vormen, is een achterhaalde gedachte. Websites over complotten hebben een grote schare fans die trouw alles lezen. Een recent filmpje op YouTube over het complot rond de aanslagen in Parijs is al bijna 300.000 keer gedeeld.

Goed gezien Chris, wij zijn wakker en dat worden er steeds meer.

Bij deze een opdracht voor Van Rossum om zijn hersens over te buigen in plaats van dat oeverloze uit z'n nek kletsen wat ze deze man op televisie laten doen.

Maarten van Rossum, je gelooft, zo zeg je op nationale televisie, het officiële verhaal van 9/11 waarbij door FEMA in de eindreportage wordt gezegd dat het gebouw WTC 7 door brand in elkaar is gestort.

Kun jij dan uitleggen hoe het kan dat de BBC voordat het gebouw in elkaar is gestort ons al weet te vertellen dát het gebouw is ingestort, zoals wij schreven in een eerder artikel:

Tot slot nog een klassieker: Een live reportage van de BBC uit New York waarin wordt verteld dat een derde gebouw, WTC7, is ingestort terwijl op het beeld het gebouw nog volledig intact te zien is rechts achter de presentatrice en pas 20 minuten later daadwerkelijk in elkaar stort.

Op het volgende screenshot zie je onderaan de aankondiging dat gebouw WTC7 in elkaar is gestort terwijl het gebouw duidelijk zichtbaar is, rechts naast het hoofd van de reporter.


1922

Hieronder nog maar eens de video met de bewuste reportage vanuit New York.Waar het hier niet om gaat is om te bewijzen dat 9/11 van A tot Z doorgestoken kaart was, maar om aan te tonen hoe gemakkelijk het is voor overheden om totale bevolkingen voor te liegen.

En als daar klaar mee bent Van Rossem, dan mag je uitleggen hoe het kan dat een Nederlandse explosieven expert, Danny Jowenko, honderd procent zeker weet dat WTC 7 is opgeblazen.Later wordt door trollen dan aangevoerd dat Jowenko op het moment dat bovenstaande door Zembla werd opgenomen van niets wist:

'Nagesprongen,' concludeerde Jowenko meteen, maar uit zijn vraag "Is dit echt gebeurd op 11 september?" werd al meteen duidelijk dat hij de voorgeschiedenis niet kende, laat staan iets wist van de beschadigingen en de branden.

Op 20 juli 2011 krijgt Jowenko een auto-ongeluk op een industrieterrein in Zeeland en komt om het leven. Onmiddellijk gonst het inderdaad weer van de berichten dat dit ongeluk stinkt en dat het geen ongeluk, maar moord was.

De trollen springen er direct bovenop:

De complotters vinden zijn auto-ongeluk natuurlijk weer eens verdacht, alsof Jowenko jaren nadat hij niks had gezegd over 9/11 nog eens kaltgestellt moest worden.

Wat zij vergeten zijn is dat drie dagen voor zijn dood Jowenko in het volgende telefonische interview nogmaals bevestigt dat hij na al die jaren absoluut zijn mening niet heeft veranderd en blijft bij wat hij eerder verklaarde en dat is dat het gebouw is neergehaald door "controlled demolition" (gecontroleerde sloop).

Levensgevaarlijk, zo’n expert, die na al die jaren nog steeds hetzelfde zegt. Alle redenen om die man, 3 dagen later, het zwijgen op te leggen.Maar laten we hopen dat Van Rossem met een goede uitleg komt hoe dit allemaal kan want dat heeft in ieder geval Danny wel verdiend.


gandhi


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl