Bewijs van grootschalige vaccinatiefraude

In Amerika ontwikkelt zich een explosieve situatie rondom een klokkenluider van het Center for Disease Control and Prevention (CDC), Dr. William Thompson.

Er is nu een brief van Dr. Thompson gepubliceerd uit 2004 waaruit onomstotelijk blijkt dat er wetenschappelijke fraude van grote omvang is gepleegd met betrekking tot vaccinaties.Via Dr. William Thompson is duidelijk geworden dat de leiding van het CDC twaalf jaar geleden op de hoogte was van het feit dat er een aantoonbaar verband bestond tussen autisme onder Afro/Amerikaanse kinderen en BMR vaccinaties of MMR zoals de prik in Amerika genoemd is.

De resultaten van het onderzoek dat dit aantoonde werden bewust gemanipuleerd, waardoor twaalf jaar lang miljoenen kinderen deze vaccinaties toegediend kregen met alle schadelijke gevolgen van dien.

Zoals wij afgelopen vrijdag schreven, had de website Natural News aangekondigd met bewijsmateriaal te zullen komen dat onherroepelijk zou aantonen dat de leiding en dan met name het toenmalige hoofd van het CDC, Dr. Gerberding, op de hoogte was.

Zij hebben dit gedaan via het publiceren van een brief van 2 februari 2004, geschreven door Dr. William Thompson aan Dr. Gerberding, waarin hij vertelt dat hij voor de belangrijke vergadering van de week daarna, 9 februari, een minder prettige mededeling heeft.

Een vergadering van The Institute of Medicine waarbij de veiligheid van vaccinaties met betrekking tot autisme zullen worden besproken.

"I will have to present several problematic results relating to statistical associations between the receipt of MMR vaccine and autism."

Met andere woorden, op die vergadering gaat Dr. Thompson het resultaat laten zien van een onderzoek waaruit blijkt dat Afro/Amerikaanse kinderen een verhoogd risico lopen op autisme wanneer zij de BMR vaccinatie toegediend krijgen.

Verder uit hij in dezelfde brief stevige kritiek op het instituut waar zij beiden voor werken, het CDC, door te stellen dat ze zich bezighouden met het verdoezelen van de onderzoeksresultaten van hun eigen wetenschappers. Resultaten die aantonen dat de vaccinaties helemaal niet zo veilig zijn als men het publiek wil laten geloven.

In plaats van dat het CDC iets doet met de kritiek en het onderzoeksresultaat van het door Thomspon uitgevoerde onderzoek, wordt de uitkomst daarvan gemanipuleerd door de resultaten terug te brengen tot een dusdanige kleine set van gegevens dat deze geen enkele statistische invloed hebben.

Dit is niets anders dan wetenschappelijke fraude. Door het verkleinen van de sets met gegevens zodat ze geen statistische invloed meer hadden, kon een andere CDC wetenschapper, Coleen Boyle, dan ook onder ede tegenover het Amerikaanse Congres verklaren dat er geen “betrouwbaar verband” bestond tussen autisme en de BMR vaccinatie.

Hier volgt de originele brief van Dr. Thompson uit 2004:cdc 1

Hoe belangrijk het is wat hier gebeurt, werd ook duidelijk door de censuur van CNN.

Amateurjournalisten kunnen artikelen plaatsen op een platform binnen CNN dat iCNN heet. Er was dus ook iemand die bovenstaand verhaal had geplaatst.

Dit werd razendsnel duizenden keren gelezen en CNN wist dan ook niet hoe vlug ze dit moesten verwijderen. Het originele artikel zag er zo uit:

cdc 2

Toen het verhaal voor de tweede maal werd geplaatst, gebeurde er precies hetzelfde. Onder link ku je zien waar het tweede artikel stond.

Volgens Natural News hebben ook alle andere mainstreampublicaties in Amerika zoals New York Times, Washington Post en USA Today dit verhaal gecensureerd.

Alles, maar dan ook écht alles wordt in het werk gesteld om de waarheid omtrent dit schandaal onder het tapijt te vegen. Het is daarom ook van het grootste belang dat dit verhaal zoveel mogelijk wordt gedeeld en dat mensen ook zonder mainstreamkanalen kennis kunnen nemen van één van de grootste medische schandalen ooit.

Bron:

Natural News

Voor meer informatie over vaccinaties:

ikbeneenwatje.nl

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl