Het einde van de vaccinatie industrie? (video)

Waarschijnlijk de grootste vaccinatiefraude ooit komt nu naar buiten via een Amerikaanse klokkenluider.

Terwijl bekend was dat talloze kinderen autisme krijgen door inentingen heeft men dit feit twaalf jaar lang in de doofpot gehouden.Zoals je in ons land het RIVM hebt, zo heb je in Amerika het CDC, Centre for Disease Control. Zij spelen daar, net zoals het RIVM bij ons, een grote rol voor wat betreft vaccinaties.

De website Natural News komt nu met een schokkend artikel, waarin een klokkenluider van het CDC geheimen bloot geeft over vaccinaties die men liever verborgen had willen houden.

Zo heeft deze klokkenluider documenten beschikbaar gesteld waaruit ontegenzeggelijk zou blijken dat het vroegere hoofd van de CDC, Dr. Julie Gerberding, actief deelnam aan een bewuste wetenschappelijke fraude om zodoende bewijsmateriaal te verdonkeremanen waaruit blijkt dat de MMR vaccinatie (heet bij ons BMR=bof/mazelen/rodehond) voor een 340 procent toename heeft gezorgd van autisme bij Afro/Amerikaanse kinderen.

Uit het bewijsmateriaal in handen van Natural News dat over enkele dagen gepubliceerd zal worden, blijkt dat de leiding van het CDC al twaalf jaar lang wist wat voor schade de MMR vaccinaties aanrichten, maar niets hebben gedaan om dit te stoppen.

Als beloning voor haar “nuttige werk” kreeg Dr. Gerberding een lucratieve topbetrekking aangeboden bij het farmaceutische bedrijf Merck. Tot op de dag van vandaag werkt zij daar nog.

Waar zij werd beloond voor haar misdaden, werd de klokkenluider gestraft voor zijn pogingen om de waarheid naar buiten te brengen. Hij werd op zijn vingers getikt en kreeg een waarschuwing om beter de voorgeschreven richtlijnen te volgen. Een aantal andere wetenschappers binnen het CDC die wel actief meewerkten om deze misdaad verborgen te houden werden wel weer beloond in bijvoorbeeld de vorm van een officiële onderscheiding voor hun werk.

Zoals we zo langzamerhand weten werkt de wereld precies omgekeerd. Zij die meewerken om misstanden en misdaden te laten voortduren worden beloond en zij die proberen de waarheid naar buiten te brengen worden gestraft.

De CDC had in hun bezit wetenschappelijke onderzoeken die zonder enige twijfel aantoonden dat er een verband was tussen autisme in Afro/Amerikaanse kinderen en de MMR vaccinatie. In plaats van dat ze wat deden met die gegevens, werden de onderzoeksresultaten achteraf gemanipuleerd waardoor men bewust onherstelbare schade toebracht en -brengt aan talloze Afro/Amerikaanse kinderen.

In plaats van de bevolking te waarschuwen werden er permanent leugens verteld tegen de Afro/Amerikaanse gemeenschap door te zeggen dat vaccinaties veilig zijn. Deze cover up heeft twaalf jaar geduurd.

Twaalf jaar werd iemand die het woord autisme noemde in samenhang met vaccinaties verketterd door de wetenschappelijke gemeenschap en de mainstream media. Terwijl de hoogste leiding van het CDC exact wist dat er wel degelijk een verband bestond tussen die twee.

En uiteraard zijn de kinderen daar het slachtoffer van geworden. Miljoenen zwarte kinderen hebben deze vaccinaties gekregen, waardoor er ontelbare van hen onherstelbare schade hebben opgelopen. De schaal en omvang van deze misdaad is bijna niet voor te stellen.

De carrière van Dr. Andre Wakefield, die het helemaal bij het rechte eind heeft met zijn bezorgdheid over het verband tussen autisme en vaccinaties, werd door dezelfde oplichters vernietigd. Terwijl ze wisten dat het verband er was, deinsden ze er toch niet voor terug om een eerlijke dokter beroepsmatig kort boven de enkels af te zagen.

Zoals gezegd zal Natural News binnen enkele dagen de CDC documenten waaruit deze fraude blijkt, publiceren. Dit zal ongetwijfeld een schok teweeg brengen want deze documenten kunnen niet worden genegeerd. In discrete gesprekkken met de klokkenluider wordt er bij hem/haar op aangedrongen zich bekend te maken om zo de fraude nog sneller onder een zo groot mogelijk publiek bekend te krijgen. Dat is niet zomaar wat en we wensen dat deze man of vrouw de kracht kan vinden naar voren te treden uit de anonimiteit.

Hopelijk komt er niet op het laatste moment een kink in de kabel en zal dit het begin van het einde zijn van de criminele vaccinatie-industrie. Net op tijd om de rest van de wereld te behouden voor een verplichte Ebola vaccinatie.

Bron:

Natural News

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl