Schoolkinderen worden geroosterd (video)

Overheden weten van de grote gevaren van straling voor schoolkinderen en toch komen er steeds meer scholen met Wi-Fi.

Al in 2007 werd in een BBC documentaire aangetoond dat de straling in een klas drie keer hoger is dan vlak naast een zendmast voor mobiele telefonie.

Enkele dagen geleden was in het nieuws te lezen dat Philips samen met Erickson een systeem heeft bedacht waarbij Wifi wordt geïnstalleerd in lantaarnpalen.

“Philips komt samen met de producent van netwerkapparatuur Ericsson met straatverlichting waarin zendmasten voor mobiel internet kunnen worden geplaatst. Dat maakten beide bedrijven maandag op de internationale technologiebeurs in Barcelona bekend”.

Nu al bevinden wij ons dagelijks in de stralingsvelden van talloze Wi-Fi netwerken, in openbare gebouwen, van de buren en van scholen. Daar komt straks nog de straatverlichting bij en dan vragen mensen zich af hoe het toch kan dat er zoveel kanker voorkomt.

In een artikel ongeveer twee jaar geleden, schreven wij het volgende:

Omdat Wi-Fi zo nieuw is, zijn er nog geen studies gedaan naar de langetermijneffecten van Wi-Fi. Er zijn echter wel duizenden studies gedaan naar de gezondheidseffecten van mobiele telefoons en telefoonmasten. Uit die studies blijkt dat de straling van mobiele telefoons kanker kan veroorzaken. De gevaren van Wi-Fi straling worden genegeerd omdat Wi-Fi zo handig is.

Maar volgens wetenschappelijke studies veroorzaakt langdurige blootstelling aan lichte elektromagnetische straling allerlei gezondheidsproblemen. Wi-Fi straling penetreert het lichaam en tast celwanden aan waardoor cellen na verloop van tijd niet meer goed functioneren. Door Wi-Fi straling wordt het natuurlijke energieveld van het lichaam verstoord, hetgeen leidt tot stress, vermoeiheid en een verzwakt immuunsysteem.

Wi-Fi straling kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen, duizeligheid, hyperactiviteit, slapeloosheid, jeuk, geheugenverlies, depressie, epilepsie, hartkloppingen, hoge bloeddruk, oorsuizen, misselijkheid, diabetes, autisme, fibromyalgie, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, DNA schade, leukemie, kanker, et cetera. Kinderen zijn vooral kwetsbaar voor Wi-Fi straling omdat hun zenuwstelsel en hersenen nog ontwikkelen. Hun schedels zijn dunner en kleiner, waardoor de straling dieper hun hersenen penetreert. Vele scholen gebruiken nu Wi-Fi maar de leerprestaties van kinderen worden hierdoor aangetast".

Het probleem met Wi-Fi straling is dat je het niet ziet, ruikt of voelt (redactie: althans tot het moment dat je er ziek van wordt). En toch worden we iedere dag “geroosterd” door die onzichtbare straling. In een eerder artikel hebben wij een aantal foto’s geplaatst die laten zien hoe de wereld eruit zou zien als Wi-Fi straling zichtbaar zou zijn. Hier nog eens één van die foto’s:

wi 1

Allemaal lopen we groot gevaar al die aan straling gerelateerde ziektes op te lopen, maar voor kinderen is het dubbel zo gevaarlijk. Niet alleen zijn ze kwetsbaarder zoals we hebben gezien, er komen ook steeds meer scholen met Wi-Fi. Daarmee is in feite de systematische vernietiging van de volgende generatie in gang gezet.

Overheden zijn volledig op de hoogte van de gevaren van Wi-Fi, maar leggen dit volkomen naast zich neer. Om dit aan te tonen, gaan we even terug naar het jaar 2007.

Zeven jaar geleden, in 2007, zond de Engelse BBC een documentaire uit in de serie Panorama waarin gekeken werd naar de effecten van Wi-Fi en hoe het is ontstaan. Het programma kwam tot de conclusie dat de straling van Wi-Fi identiek is aan de straling van mobiele telefoons en zendmasten.

In het programma is er een interview met Sir William Stewart, destijds voorzitter van de Health Protection Agency. Een oude rot in het vak en zeer ervaren en al actief betrokken bij gezondheidszaken als adviseur tijdens de regering van Margaret Thatcher.

Deze man zei in het interview ondermeer, “Je kunt kiezen of je je mobiele telefoon wilt aanzetten of niet, je kunt kiezen of je die straling tegen je hoofd wilt. Met Wi-FI heb je geen enkele keus”.

Verder gaf hij in het interview toe dat er veranderingen kunnen optreden in de cognitieve functies als gevolg van straling en dat er kanker veroorzaakt kan worden. Sir William Stewart kreeg opdracht van Tony Blair om onderzoek te doen naar de effecten van straling van zendmasten voor mobiele telefoons.

Stewart kwam tot de conclusie dat deze masten biologische moleculaire veranderingen teweeg brachten (redactie: en toen waren er nog niet eens G4 masten zoals nu). Zijn rapport kwam dan ook met de aanbeveling dat er geen zendmasten geplaatst mochten worden in de nabijheid van scholen en/of kinderspeelplaatsen.

De betreffende BBC documentaire hebben we onder dit artikel geplaatst en je kunt zien dat ze daar een test uitvoeren. De straling van een zendmast wordt gemeten op het punt waarop het signaal het sterkst en de straling dus het grootst is. Vervolgens wordt deze test herhaald in een klas waar de kinderen via hun laptop zijn aangesloten op een Wi-Fi netwerk. Uit die test blijkt dat de straling in de klas driemaal zo hoog is als de straling op het sterkste punt van de zendmast. Niet permanent, maar wel op het moment dat er bijvoorbeeld iemand begint met downloaden.

Ondanks dat en dat men geen zendmasten bij scholen mag plaatsen, worden en zijn de klaslokalen in Engeland en ook ons land volgestopt met Wi-Fi zenders.

Ondanks dat mensen zoals Barry Trower onthutsende cijfers produceren over de gevaren van Wi-Fi voor kinderen en dan vooral ook bij meisjes zoals wij al eerder schreven, gaat de blootstelling van kinderen aan dit dodelijke gevaar onverdroten verder.

“In een nieuw artikel komt Barrie Trower met alarmerende cijfers over de gevolgen van Wi-Fi voor meisjes. In dat artikel staat dat maar liefst 57,7 procent van schoolmeisjes die worden blootgesteld aan Wi-Fi straling een risico lopen op doodgeboren kinderen, afwijkingen in de foetus of kinderen die bij de geboorte genetisch zijn beschadigd".

Overheden weten van de gevaren van Wi-Fi straling, maar houden hun mond vanwege toekomstige commissariaten. Schoolbesturen kunnen het weten want de informatie is voorhanden. En toch gaat men systematisch verder met het kapotstralen van een volgende generatie.

Dus, is het aan de ouders om actie te ondernemen. Net zoals je je kind kunt beschermen tegen de schadelijke gevolgen van vaccinaties kun je dat ook door te weigeren je kind te laten blootstellen aan de permanente schade die wordt opgelopen naast een Wi-Fi zender in de klas. Inmiddels is onder stralingsdeskundigen bekend dat het niet de vraag is óf je ziek wordt van straling maar wanneer! Dat geldt voor iedereen; groot en klein.

Bron:

Peter Paul Parker

Meer informatie over stralingsgevaar:

- Stopumts.nl

- Gerelateerde artikelen

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl