Watjes armbandjes van de baan (klacht antwoord RCC)

Eerder dit jaar, op 16 maart 2013, schreven wij een artikel over de misselijkmakende wervingscampagne voor kindervaccinaties van het Centrum Jeugd en Gezin.

Op de website ikbengeenwatje.nl werden kinderen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Degenen die dat zouden doen kregen dan een gekleurd hip armbandje en waren dan "geen watje".


Met de armbandjes konden de kinderen zich als “geen watje” onderscheiden van anderen die geen armbandje hadden omdat ze zich niet hadden laten vaccineren en dus watjes waren.  '

Op 26 april hebben wij daarom een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie waar ondermeer het volgende in stond:

“Beste RCC,

Het minderjarige kind wordt in de uiting rechtstreeks en in de eerste persoon aangesproken een besluit te nemen over vaccinatie, als hij/zij kiest voor een prik dan wordt hij/zij daarvoor beloond met een armbandje, vervolgens gevraagd andere leeftijdsgenoten ook over te halen en daarna wordt dan gesteld dat als je dat allemaal hebt gedaan je DUS geen watje bent (en dat maakt degene die niet is geprikt DUS een watje).

Het minderjarige kind is niet degene die beslist, er wordt gedreigd met sociale uitsluiting als je niet doet wat de reclame je vraagt. Er wordt met angst gewerkt onder het mom dat het is om angst weg te nemen.”

Ook riepen wij in datzelfde artikel mensen op om eveneens een klacht in te dienen bij de Stichting Reclame Code.

Dit alles heeft geresulteerd in een voor een publiek orgaan toch wel redelijk snelle uitspraak:

Er was een veroordeling gevraagd aan de Commissie voor 2 artikelen uit de Kinder- en Jeugd Reclamecode (KJC) en wel op artikel 2 en 3.

Artikel 2 zegt het volgende:

Artikel 2

Reclame gericht op kinderen mag hen geen morele of fysieke schade berokkenen en moet daarom voor hun bescherming voldoen aan de volgende criteria:

a. zij mag niet tot de aankoop van een bepaald product aanzetten door te profiteren van hun onervarenheid of hun goedgelovigheid;
b. zij mag er niet rechtstreeks toe aanzetten hun ouders of anderen te over- reden tot de aankoop van producten waarvoor reclame wordt gemaakt;
c. zij mag niet profiteren van het speciale vertrouwen dat kinderen hebben in ouders, leerkrachten of anderen;
d. zij mag kinderen niet zonder reden in gevaarlijke situaties tonen.

Een veroordeling op basis van bovengenoemd artikel is afgewezen, waarbij een merkwaardige overweging volgt in de uitspraak:

"Bij de beoordeling van de uiting heeft de Commissie in aanmerking genomen dat een zo groot mogelijke deelname aan het door verweerder in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma georganiseerde speciale vaccinatiedagen, in het belang is van de volksgezondheid.

Met betrekking tot het bepaalde in artikel 2 KJC overweegt de Commissie dat de uiting daarmee niet in strijd is, omdat deze voldoet aan de in deze bepaling genoemde criteria".

Met andere woorden: Normale regels zijn hier niet van toepassing klaarblijkelijk omdat de Commissie van mening is dat er zoveel mogelijk kinderen gevaccineerd dienen te worden. In plaats van een neutraal en objectief oordeel te geven over het wel of niet overtreden van de reclameregels voor kinderen spreekt de Commissie een oordeel uit over de vaccinaties zelf. “Vaccineren is in het belang van de volksgezondheid”. Sinds wanneer is de Reclame Code Commissie in staat om te oordelen over dit soort gezondheidskwesties? En al zeker over iets wat zo omstreden is als vaccinaties.

Dan blijft over artikel 3:

Artikel 3

Reclame gericht op kinderen mag niet suggereren dat het hebben of gebruiken van een bepaald product hen fysiek of sociaal voordeel biedt ten opzichte van andere kinderen, noch dat het niet hebben van een bepaald product tot het tegenovergestelde effect leidt.

En hier is de Commissie wel van mening dat de regels worden overtreden:

"Op grond van het hierboven overwogene acht de Commissie de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 3 van de Kinder- en Jeugdreclamecode en beveelt zij de verweerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst zij de klacht af".

Dus, kunnen we spreken van een gedeeltelijk succes. De misselijkmakende taktiek om kinderen te isoleren door middel van armbandjes is als overtreding van de geldende norm geclassificeerd. Je vindt het aanbod ervan intussen ook niet meer terug op de website. Wel staan ze nog steeds afgebeeld en blijft de titel van de campagne nog steeds inspelen op sociale uitsluiting. Als je geen prik haalt ben je een watje.

Het feit dat de Commissie een waardeoordeel uitspreekt over het vaccineren in het algemeen en daardoor, onterecht, toestaat dat artikel 2 met voeten wordt getreden vinden wij een zeer kwalijke zaak.

Voor de volledige uitspraak, klik hier
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl