GMO graan verantwoordelijk voor dodelijk griepvirus?

Ondanks geruststellende woorden van een aantal “experts” is de ontwikkeling van het H7N9 virus verontrustend te noemen.

Volgens de Russische Minister van Volksgezondheid is dit nieuwe virus waarschijnlijk ontstaan door genetisch gemanipuleerd graan.


Naast de verdeningen dat het virus stiekem in een laboratorium is gemaakt is er nu ook deze visie. De Russen nemen meestal geen blad voor de mond en doen dat ook nu niet. Zij maken zich ernstige zorgen over het nieuwe H7N9 griepvirus dat op mysterieuze wijze wordt overgebracht op mensen en waarvan bij besmetting ongeveer 20 procent overlijdt.

Volgens de Minister van Volksgezondheid, Dr. Veronika Skvortsova, heeft dit alles te maken met genetisch gemanipuleerde granen. Enige tijd geleden werd er een giftig gene ontdekt door wetenschappers uit de Europese Unie. Dit zat verborgen in genetisch gemanipuleerde gewassen in China en Noord Amerika. Dit soort graan wordt in deze landen voornamelijk gebruikt als diervoeder.

Dit gene, dat officieel Geve VI heet, werd afgelopen januari ontdekt en de top van de wetenschap heeft een waarschuwing doen uitgaan voor de mogelijke schadelijke gevolgen ervan. Niet alleen is het erg giftig voor de mensheid, maar het kan ook de normale groei van planten en gewassen verstoren.

Wat de precieze gevolgen zijn is nu nog niet vast te stellen, maar dat zal ongetwijfeld te zijner tijd uitkomen. Volgens Minister Skvortsova houdt het genetisch manipuleren van gewassen in dat er technieken gebruikt worden om genen in de planten in te brengen, wat als gevolg kan hebben dat ze zich 'vastklampen' aan virussen die natuurlijk voorkomen in de grond en planten.

Wat er volgens de Russische Minister is gebeurd is dat hierdoor de natuurlijk voorkomende virussen zijn gemuteerd. Vervolgens komen deze dan via het voedsel terecht in varkens en pluimvee. Van daaruit is het vervolgens door gemuteeerd tot het huidige en dodelijke H7N9 virus.

Mensen die overlijden aan de gevolgen van de besmetting hiermee vertonen symptomen zoals het uitvallen van meerdere organen. Negentien verschillende onderzoeken naar de gevolgen van het eten van GMO (genetisch gemanipuleerde) producten hebben verstoringen in de organen aangetoond bij muizen en ratten. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de Russische Minister op het goede spoor zit.

Feit is eveneens dat er de afgelopen maanden gigantische hoeveelheden dode dieren zijn aangetroffen in China. Het begon met duizenden varkens die in de watervoorraad van Shanghai dreven, toen duizenden eenden die in een rivier dreven en vervolgens zwarte zwanen. Het is niet duidelijk of dit iets te maken heeft met het virus en/of GMO, maar het is wel van recente datum en het is wéér in China.

Ondertussen verspreidt het H7N9 virus zich verder door China volgens de Russische Minister. Zo vertelde internationaal expert en bekende viroloog van de Queen Mary Universiteit in Londen, Professor John Oxford, eind vorig jaar dat de grootste vrees van de wetenschap is dat er vandaag of morgen ergens een virus opduikt dat van dieren overgaat op mensen. Hij voorspelt dat we binnen vijf jaar een wereldwijde pandemie zullen hebben met rampzalige gevolgen voor de mensheid vanwege een virus dat overdraagbaar is van dieren op mensen.

Eén ding lijkt duidelijk. Zodra de mens denkt voor God te kunnen spelen en maar raak “rommelt” in fundamentele onderdelen van de natuur, dan kun je op een zeker moment Frankenstein monsters verwachten.

Bron:

What does it mean
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl