500% meer kans op ziekte als gevaccineerd kind

Wat mensen die negatief staan ten opzichte van vaccinaties allang wisten of vermoedden, is nu bevestigd.

Een recent uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de uitkomsten van verschillende eerdere, waarin gevaccineerde kinderen worden vergeleken met een groep die dat niet is.


Alle onderzoeken tonen aan dat gevaccineerde kinderen twee tot vijf keer meer kans hebben op kinderziektes, ziektes in het algemeen en allergieën, dan niet gevaccineerde kinderen.

Het recente onderzoek, wat nog steeds loopt, heeft in eerste instantie ongevaccineerde kinderen vergeleken met een Duits nationaal gezondheidsonderzoek, uitgevoerd door KiGGS, waarbij meer dan 17.000 kinderen betrokken waren in de leeftijd tot 19 jaar. Dit nog steeds lopende onderzoek was een initiatief van de klassieke homeopaat Andreas Bachmair.

De Amerikaanse connectie met het onderzoek van Bachmair’s onderzoek kan gevonden worden op de website vaccineinjury.info. Deze website bevat een link voor ouders van gevaccineerde kinderen die willen deelnemen aan het onderzoek. Tot nu toe hebben er meer dan 11.000 mensen gereageerd, waarvan de meesten uit Amerika.

Andere studies hebben kleinere groepen en gezinnen onderzocht; de resultaten blijven eenduidig gelijk. Uiteraard zijn geen van de resultaten opgepakt door de MSM (Mainstream Media). Geen van de onderzoeken werd gefinancierd door The Centres for Disease Control and Prevention (CDC), de Wereld Gezondheidsorganisatie of welke andere nationale of internationale gezondheidsgroep waardoor belangenverstrengeling vrijwel uitgesloten is..

Deze groeperingen en instituten durven geen onafhankelijk onderzoek te doen naar gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen omdat ze bang zijn dat er dan wel eens een eind zou kunnen komen aan hun vaxmania (vaccinatie manie). Bij de door hen uitgevoerde onderzoeken werd het accent vooral gelegd op kinderziektes die zich voordeden naarmate de kinderen ouder werden.

Vaccinaties met dramatische gevolgen zoals een slopende ziekte of zelfs de dood, werden niet in hun onderzoeken opgenomen, omdat er zo weinig, vijf procent of minder, daadwerkelijk gerapporteerd worden aan VAERS (registratiesysteem in Amerika voor “ongevallen” met vaccinaties).

De redenen hiervoor zijn:

Het is een gecompliceerd systeem dat tijd in beslag neemt van de huisarts.

De meeste ouders weten niet dat het bestaat.

Alleen ziektegevallen die optreden onmiddellijk na de vaccinatie worden in behandeling genomen.

Omdat VAERS-registratie vrijwillig is willen de meeste artsen liever niet hun vingers branden aan vaccinatie-“ongevallen” en kunnen daardoor aan hun vaccinatiesprookje blijven vasthouden.

Het gevolg is dat zelfs de meest dramatische gevallen nauwelijks worden geregistreerd. Om nog maar te zwijgen over latere ziektegevallen, deze worden totaal onbelangrijk geacht.

Overzicht van de verschillende onderzoeken:

De kinderziektes die veelvuldig werden gerapporteerd door deelnemers zijn ondermeer astma, terugkerende keelamandelinfecties, chronische bronchitis, sinusitis, allergieën, eczeem, oorinfecties, suikerziekte, slaapproblemen, bedplassen, dyslexie, migraine, hyperactieviteit, ADD, epilepsie, depressie en geremde motorische en spraakgerelateerde groei.

In 1992 werd er een onderzoek uitgevoerd in Nieuw Zeeland dat heette Immunization Awareness Society (IAS) onder 245 gezinnen met in totaal 495 kinderen. De kinderen werden verdeeld in 226 gevaccineerde en 269 ongevaccineerde kinderen. Er waren 81 gezinnen die samengesteld waren uit beiden. De verschillen waren erg groot, ongevaccineerde kinderen bleken veel minder last te hebben van kinderziektes dan de gevaccineerde kinderen. Voor het volledige rapport, klik hier.

Uit een ander onderzoek, eveneens in Nieuw Zeeland, Christchurch, onder kinderen geboren in of na 1977, had geen van de ongevaccineerde kinderen last van astma terwijl 25% van de gevaccineerde kinderen een behandeling ontving voor astma nog voor hun tiende levensjaar.

Commentaren van ouders van niet gevaccineerde kinderen aan vaccineinjury.info met betrekking tot het Bachmair onderzoek, gaven aan dat het gevaar van vaccinatie en het ontwikkelen van natuurlijke immuniteit , reden gaven tot bezorgdheid.

Een immunoloog, Dr. Tetyana Obukhanych schreef het boek, “De illusie van vaccineren” en handelt daarmee tegen het dogma van haar medische opleiding en achtergrond. Zij stelt dat werkelijke immuniteit niet wordt bereikt door vaccins. Het blootstellen aan de ziekte doet dat wel. Voor meer informatie, klik hier.

Misschien het meest elementaire onderzoek is dat wat nu plaatsvindt door Tim O’Shea, auteur van “Vaccineren staat niet gelijk aan immuniseren”. Hij geeft ouders van niet gevaccineerde kinderen de mogelijkheid hem te emailen. Zij kunnen dan doorgeven wat zij opmerken wanneer zij een vergelijking maken tussen de gezondheid van hun kinderen en die van gevaccineerde kinderen die zij kennen. Deze feedback en meer, kun je terugvinden op zijn website.

Bron:

Natural News

(Redactie: Nederlands/Belgische bronnen voor informatie over vaccinaties zijn de sites van Désirée Röver en de Belfort-Group, een recent artikel in de krant de Telegraaf over de gevolgen van de HPV prik voor jonge meisje, wordt op de website van Earth Matters besproken)

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl