Het verband tussen vaccinaties en kanker is al heel lang bekend

 verband tussen vaccins en kankerEén van de manieren waarop men de bevolking probeert te overtuigen van het nut van vaccinaties is door de geschiedenis uit te wissen.

Wanneer we echt wat dieper in het verleden kijken, dan zien we dat er al heel lang wordt geschreven over een verband tussen vaccinaties en kanker.Bijna niets van wat ons vandaag de dag wordt voorgeschoteld door wat men de pers noemt, de MSM, is echt.

Al de berichtgeving wordt gecensureerd en alleen die berichten die de machthebbers in de achtergrond verder helpen met hun doelstellingen worden geaccepteerd.

Eén van de doelstellingen van die lugubere groep machthebbers in de achtergrond is dat ze de wereldbevolking willen reduceren.

Waarschijnlijk worden vaccinaties al veel langer gebruikt om die doelstellingen te bereiken dan wij denken.

Sinds men in onze maatschappij is begonnen met vaccineren is de bevolking steeds zieker en zieker geworden.

Clif High schrijft het volgende:

In ons verleden kun je veel artikelen vinden (eind 19e en begin 20e eeuw) waarin artsen verklaarden dat "ik nog nooit een geval van kanker heb gezien bij een niet-gevaccineerd persoon".

Er is een schokkende correlatie tussen de introductie van vaccins met hulpstoffen (in tegenstelling tot de oorspronkelijke pokkenvaccinatie) in welke vorm dan ook, en kanker.

Van chatgpt komt het volgende verhaal over vaccinaties.

Louis Pasteur ontwikkelde aan het eind van de 19e eeuw het vaccin tegen hondsdolheid en aan het begin van de 20e eeuw werden vaccins ontwikkeld voor ziekten als difterie, tetanus en pertussis (kinkhoest).

Het gebruik van vaccins werd steeds populairder naarmate het wetenschappelijk inzicht in immunologie en infectieziekten toenam, wat leidde tot het opzetten van vaccinatieprogramma's door overheden en volksgezondheidsinstanties over de hele wereld.

Deze programma's waren erop gericht om grote delen van de bevolking te immuniseren tegen ziekten die voorkomen konden worden, wat resulteerde in een aanzienlijke daling van de morbiditeit en mortaliteit als gevolg van infectieziekten.

*** en het is gewoon een groot toeval dat we oncologie ontwikkelen als een beroep / specialiteit naast (in lock step) met vaccins ...

Oncologie, het medisch specialisme dat zich richt op de diagnose, behandeling en het onderzoek van kanker, begon zich te ontwikkelen als een apart studiegebied in de late 19e en vroege 20e eeuw.

De term "oncologie" zelf werd in de 19e eeuw bedacht, afgeleid van het Griekse woord "onkos", wat massa of tumor betekent, en "logia", wat studie of wetenschap betekent.

De ontwikkeling van oncologie als een erkend medisch specialisme versnelde in de loop van de 20e eeuw naarmate ons begrip van kankerbiologie, diagnostiek en behandelingsmogelijkheden toenam. Doorbraken op gebieden als chemotherapie, bestralingstherapie, chirurgische technieken en immuuntherapie hebben sterk bijgedragen aan de vooruitgang van de oncologie als beroep.

Vandaag de dag omvat oncologie een breed scala aan disciplines, waaronder medische oncologie (gericht op systemische behandelingen zoals chemotherapie), chirurgische oncologie (gericht op chirurgische ingrepen), bestralingsoncologie (gericht op bestralingstherapie) en verschillende subspecialismen binnen deze gebieden. Oncologen volgen een gespecialiseerde training en opleiding om kanker te diagnosticeren en te behandelen en ze werken vaak nauw samen met andere zorgverleners in multidisciplinaire teams om kankerpatiënten uitgebreide zorg te bieden.
Wat Clif in feite zegt is dat de opkomst van oncologie gelijke tred houdt met de opkomst van vaccins en dat dit geen toeval is. Naarmate men meer vaccineert stijgt ook het aantal gevallen van kanker.

Voordat men begon met vaccineren kwam ook kanker voor, maar niet in die aantallen zoals we die tegenwoordig kennen. Dit wordt dan al snel toegeschreven aan het feit dat mensen tegenwoordig ouder worden en daardoor meer kans hebben op kanker. 

We vaccineren meer en meer en ook het aantal gevallen van kanker neemt meer en meer toe.

De kans om in de loop van het leven kanker te krijgen is de afgelopen drie decennia fors toegenomen tot 47 procent voor vrouwen en 54 procent voor mannen. Ongeveer de helft van alle Nederlanders krijgt dus op enig moment in hun leven de diagnose kanker. Rondom 1990 ging het nog om een op de drie Nederlanders. 

De helft van de bevolking, laat dat even inzinken. 

Al meer dan 100 jaar geleden had de wereld wakker moeten worden, maar deed het niet.

De oorlog eindigde eigenlijk sneller dan men had voorzien met als gevolg dat men bleef zitten met enorme niet gebruikte voorraden vaccins. Omdat het einde van de oorlog betekende dat heel veel soldaten naar huis zouden gaan, begon de Amerikaanse overheid net zoals overheden dat nu doen, met een enorme angstcampagne. Iedereen die zich niet zou laten vaccineren zou een enorm gevaar lopen met als gevolg dat de Spaanse griep was geboren.

Burgers stierven op precies dezelfde manier als de soldaten. En net zoals ze nu niet stoppen met vaccineren als er mensen dood neervallen zo deden ze dat ook toen niet en noemden hun experiment de grote Spaanse griep.

Toen er 7 soldaten stierven in het kantoor van de dokter waar ze waren gevaccineerd, werden er brieven naar de nabestaanden gestuurd met de mededeling dat hun familielid was gesneuveld.

Er waren soldaten bij die in een tijdsbestek van enkele dagen 14 tot 25 niet geteste vaccins kregen toegediend. Uiteraard werden die mensen ziek en dat werd dan bestreden door ze nog meer vaccins te geven.

spaanse griep fort riley

De eerder genoemde Eleanor McBean kwam dan ook tot de conclusie dat er meer Amerikaanse soldaten zijn gestorven aan de gevolgen van vaccinaties dan door kogels van de vijand.

De mensen die de ramp overleefden waren zij die de vaccinaties weigerden.

En ook toen kwamen Rockefeller en Gates al prominent in beeld.

Het bewijs daarvoor staart ons in het gezicht, maar wordt volledig genegeerd door de MSM.

De Spaanse griep had niets met griep te maken, maar alles met bacteriën en vaccinatie experimenten zoals die werden uitgevoerd door de man die meer slachtoffers op deze wereld heeft gemaakt dan wie ook.

En dan hebben we het over Rockefeller en zijn handlanger in die dagen, Frederic Gates.

In de eerder genoemde Wikipedia wordt er met grote nadruk op gewezen dat Frederic Gates geen familie is van Bill Gates. Hetgeen waarschijnlijk betekent dat ze wel degelijk ergens familie van elkaar zijn.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl