Steeds meer gevaccineerde mensen krijgen te maken met VAIDS

 vaccine acquired immunodeficiency syndrome   Als je nog een volkomen natuurlijk ongevaccineerd mens bent, dan mag je jezelf gelukkig prijzen.

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het immuunsysteem bij gevaccineerde mensen steeds slechter gaat werken.Als cijfers gunstig uitvallen voor de autoriteiten dan zullen ze er alles aan doen om deze zoveel mogelijk te promoten.

Wanneer ze echter tegenvallen en dingen laten zien die een overheid slecht uit komt dan wordt er heel snel ingegrepen om diezelfde cijfers voor het publiek verborgen te houden.

We kennen allemaal de uitdrukking ‘ongemakkelijke waarheid’ en hoewel dit op zich al niet prettig is, kan het ook hele grote gevolgen hebben.

En dat zeker in coronatijd waarbij overheden alles in het werk stellen om aan te tonen dan ongevaccineerden een gevaar voor de samenleving zijn en dat vaccineren goed en veilig is.

Maar, als er dan gaten in dat verhaal vallen omdat de praktijk vaak het tegenovergestelde van bovengenoemde uitwijst, dan zijn de rapen gaar.

Zo gaven de gezondheidsautoriteiten in Schotland tot voor kort altijd de werkelijke cijfers weer aangaande de stand van zaken voor wat betreft ziekenhuisopname en dergelijke voor gevaccineerde en ongevaccineerde mensen.

Deze cijfers kwamen via een overheidsorganisatie, Public Health Schotland (PHS) genaamd. Maar, daar is nu een eind aan gekomen want PHS maakt de cijfers niet langer bekend. Dit omdat er misbruik van gemaakt zou worden door antivaxxers.

Mensen zouden bewust de cijfers verkeerd interpreteren volgens woordvoerders en wat is in zo’n geval de oplossing?

Het simpelweg stoppen met bekendmaken van de cijfers zodat het publiek niet in verwarring kan worden gebracht. Het is eigenlijk het beschermen van de burgers want die cijfers zouden alleen maar meer verwarring zaaien.

Dit is uiteraard de zoveelste vorm van censuur, want burgers hebben recht op die gegevens. Iemand kan zelf een interpretatie maken van die cijfers en als de overheidsinstanties daar een geheel andere invulling aan willen geven, dan is dat hun goed recht. 

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij het Amerikaanse CDC waar men informatie achterhield omdat ook zij bang zouden zijn dat de gegevens verkeerd geïnterpreteerd zouden worden wat er dan weer toe zou leiden dat minder mensen zich zouden laten vaccineren.

Ze moeten eigenlijk ook wel, want er komen nu steeds meer ernstige ziektegevallen van volledig gevaccineerde mensen boven water.

Zoals dat ook blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek uit Zweden. In de onderstaande video wordt door John Strand van America’s Frontline Doctors vertelt wat er zoal uit dat onderzoek tevoorschijn kwam.

Het is een onderzoek dat binnenkort in The Lancet zal worden gepubliceerd en het is een groot onderzoek, uitgevoerd met 2 miljoen mensen.

Uit dit onderzoek blijkt dat de bescherming die wordt geboden door de ‘coronavaccins’ na zes maanden geheel is verdwenen en dat kwetsbare mensen daarna een groter risico lopen dan zij die nooit zijn gevaccineerd.

Deze grotere kwetsbaarheid telt niet alleen voor wat men coronavirussen noemt, maar ook voor andere meer dodelijke ziektes zoals myocarditis en bloedklonters.

Zo blijkt zich bij gevaccineerde mensen heel vaak iets voor te doen wat men ‘immune erosion’ noemen. Een verschijnsel waarbij de natuurlijke immuniteit steeds meer verdwijnt.

Een andere gebruikte uitdrukking voor ‘immune erosion’ is ‘acquired immunodeficiency syndrome’ oftewel AIDS. Maar, omdat deze vorm van AIDS is veroorzaakt door de experimentele injecties die men ‘vaccin’ noemt is er nu sprake van VAIDS, ‘vaccine acquired immunodeficiency syndrome’. AIDS veroorzaakt door vaccins en deze uitdrukking zal je waarschijnlijk de komende jaren nog heel veel horen.

Mike Yeadon, de voormalige vicepresident van Pfizer zegt dat de uitkomsten van het Zweedse onderzoek meer dan duidelijk zijn. Het laat zien dat de mensen die juist de meeste bescherming nodig hebben zoals de ouderen en de kwetsbaren, juist degenen zijn waarbij de immune erosion het grootst is.

Het maar blijven injecteren van mensen op zo te proberen het immuunsysteem op peil te houden is ook geen oplossing volgens Yeadon. Want wie zegt dat dit zo zal gebeuren en misschien verliezen ze door nog een injectie nog wel sneller de werking van hun immuunsysteem. En dan misschien nog maar een injectie erin? Dit is totale waanzin aldus Yeadon.

Verder gaat de video nog in op het feit dat er begin jaren tachtig een heel effectief en goedkoop geneesmiddel was dat goed werkte bij een hiv-infectie. Dit middel heette bactrim en in die tijd smeekte het publiek de beruchte vrijmetselaar Dr. Fauci om dit middel toe te laten. Fauci weigerde omdat een vaccin de oplossing zou zijn. Dat vaccin is er nooit gekomen maar ondertussen zijn er duizenden mensen onnodig gestorven.

De geschiedenis herhaalde zich begin 2020 toen het niet bestaande coronavirus haar intrede deed. Ook toen waren er een aantal middelen die in de praktijk goed bleken te werken zoals HCQ en Ivermectine. Ook dit werd toen door Fauci geblokkeerd omdat de enige oplossing wederom vaccinaties zouden zijn.Videolink

En bovenal is het belangrijk dat het bestaan van virussen zoals het coronavirus nog nooit is bewezen en ook nooit bewezen zal worden.

En ondertussen heeft de Eerste Kamer in ons land een krankzinnig besluit genomen door een verkoudheidvirus dezelfde status te geven als ebola.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl