Nierfalen bij coronapatienten heeft niets te maken met 5G (video)

Er is iets vreemds aan de hand met het coronavirus, want steeds vaker doen zich dingen voor waarvoor men geen enkele verklaring heeft.

Waar men in de stad New York eerst een tekort aan ventilatoren had, zo is er nu een enorm tekort aan dialyseapparaten, want het aantal coronapatiënten met nierfalen stijgt dramatisch.


Overal ter wereld worden nu volop voorbereidingen getroffen voor de uitrol van 5G, de volgende generatie Wifi, waarbij de digitale gevangenis een feit wordt (als 5G doorgaat). Het sleutelwoord waarmee deze 5G aan het publiek wordt verkocht is snelheid van internet, gevolgd door gemak, want alle apparaten kunnen straks met elkaar praten, hetgeen het leven van een burger een stuk gemakkelijker zal maken.

Natuurlijk is de werkelijkheid een heel ander verhaal en aangezien je op de Nederlandse media nooit iets kritisch zult aantreffen over 5G, hierbij een korte reportage van RT van ongeveer een jaar geleden, waarin duidelijk wordt gemaakt waarin het grote gevaar van 5G schuilt.In de video hierboven zie je op een gegeven moment Dr. Sharon Goldberg getuigen voor een Amerikaanse senaatscommissie en vertelt ze over een aantal gevaren van 5G. Iets dat ze daar ook zei, maar niet in de video te zien is, is het volgende:

Volgens Dr. Goldberg is er overtuigend bewijs dat de elektromagnetische straling van mobiele netwerken een verhoogde bloedsuikerspiegel in het lichaam veroorzaakt. Een verhoogde bloedsuikerspiegel leidt vaak tot diabetes met alle gevaren van dien.

Zij vertelt verder dat hoe dichter jij bij een zendmast in de buurt komt of woont des te hoger zal de glucose in je bloed worden. Daarom alleen al is het plaatsen van de ontelbare kleinere zendmasten die nodig zijn voor 5G levensgevaarlijk. Dit omdat die vlakbij huizen zullen worden geplaatst.

Dr. Goldberg waarschuwt dat we door het uitrollen van 5G niet alleen te maken zullen krijgen met een golf aan diabetespatiënten, maar ook als gevolg daarvan weer heel veel patiënten met nierfalen. Zij spreekt over een chronische nierziekte en dat dit in veel gevallen zal leiden tot dialyse.

En dan gaan we naar de zoveelste vreemde toevalligheid rondom het coronavirus.

In een uitgebreid artikel in de New York Times wordt melding gemaakt van het feit dat men daar niet langer een tekort heeft aan ventilatoren zoals eerder het geval was, maar aan dialyseapparaten. Men heeft in New York plotsklaps te maken met een enorme toename van coronapatiënten waarbij sprake is van nierfalen. Gevolg van dit alles is dat er een tekort is ontstaan aan dialyseapparaten.

Hoe het kan "weet niemand", maar het virus schijnt ervoor verantwoordelijk te zijn dat de nieren simpelweg ophouden met functioneren. Het grote probleem waar men nu tegenaan loopt is dat er zoveel patiënten een dialyse apparaat nodig hebben, dat er simpelweg niet genoeg zijn.

Waar artsen zich het hoofd over breken is of de nieren een doelwit zijn van het virus of dat er sprake is van een soort algeheel falen van organen bij patiënten die besmet zijn met corona. Ondertussen zijn artsen de wanhoop nabij omdat ze bepaalde keuzes moeten maken bij de behandeling van patiënten vanwege het tekort aan dialyseapparaten.

We hebben natuurlijk ook al gezien dat diabetespatiënten sowieso in de risicogroep lijken te zitten voor wat betreft het virus. Maar, of het ook daadwerkelijke een virus is wat dit alles veroorzaakt, of toch iets anders, is de grote vraag.

De symptomen zoals die zich voor doen worden door Dr. Sharon Goldberg bij een zitting van een commissie van het Amerikaanse senaat naar voren gebracht als mogelijke gevolgen van de straling door 5G.

De stad waarover we hier praten heeft inmiddels een behoorlijk actief 5G netwerk en zoals we in een eerder artikel schreven, zijn er onlangs nog eens 5.000 extra zendstations geïnstalleerd in de lantaarnpalen.

xxx

Hiermee wordt precies voldaan aan de gevaarlijke 5G voorwaarden waarvoor Dr. Goldberg waarschuwt.

En zoals gewoonlijk bewijst dit niet onomstotelijk dat 5G verantwoordelijk is voor het nierfalen bij coronapatiënten, maar draagt het wel weer een extra stukje verband aan tussen 5G en hetgeen in de volksmond het coronavirus wordt genoemd.

Steeds vaker komen er vreemde situaties voor bij dit virus, waarbij de medische wetenschap met de handen in het haar zit en geen enkele redelijke verklaring kan bedenken zoals in het bovenstaande. Waar in een normale maatschappij men dankbaar zou zijn voor mensen zoals wij die dingen aandragen waar niemand aan denkt of naar kijkt, worden wij verketterd als “complotters” die hun mond dicht moeten houden.

Misschien zou men in een stad als New York alle 5G activiteiten voor een maand of drie moeten stopzetten en kijken of de bevolking opeens spontaan geneest van “het virus”. Maar, dat zal wel wishful thinking zijn.

Meer informatie over straling:

Stopumts

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl