Coronauitbraak daklozen Boston heeft niets te maken met 5G (video)

Er gebeuren op verschillende plaatsen op aarde vreemde dingen met mensen die besmet schijnen te zijn door het coronavirus, maar geen symptomen vertonen.

Zo heeft men ontdekt dat heel veel daklozen in de Amerikaanse stad Boston positief testen op het virus, maar helemaal niemand is ziek.


Nog meer dan bij ons is Amerika het land van de daklozen en in die gemeenschap is afgelopen week een nogal schokkende ontdekking gedaan. Nadat enkele dakloze bezoekers van de nachtopvang in Pine Street positief waren getest op het coronavirus, besloot men om alle dakloze bezoekers van die opvang te testen.

De resultaten waren voor de autoriteiten niet alleen verrassend, zo wordt gezegd, maar ook alarmerend omdat van de 397 geteste daklozen er 146 positief waren. En het bizarre is dat niet één van die 146 positief geteste daklozen ook maar enig symptoom vertoonde. Helemaal niets, niemand was ziek of liep zelfs maar een beetje te hoesten.

Iedereen met de handen in het haar, omdat dit totaal niet past in het plaatje zoals dat nu toe overal is verkondigd. Dit verhaal lijkt heel veel op dat van de zeelieden aan boord van de USS Theodore Roosevelt die ook positief waren getest, maar geen symptomen vertoonden.

De vraag die de autoriteiten zich nu stellen is: Wat zou het resultaat zijn als we bijvoorbeeld iedere inwoner van Boston zouden testen? Zouden we dan ook een resultaat krijgen zoals bij de daklozen waardoor blijkt dat het grootste deel van de bevolking rondloopt met dit virus zonder het zelf te weten? 

En dan komen we zoals gewoonlijk weer uit op de beruchte test. Het enige dat die test meet is dat er wat genetisch materiaal aanwezig is bij de testpersoon wat dan een virus wordt genoemd, in dit geval het covid-19 virus. Een virus dat er toevalligerwijze identiek uitziet als de exosomen die door cellen in het menselijk lichaam worden uitgescheiden als ze worden vergiftigd.

En zoals we in een eerder artikel zagen waar David Icke uitgebreid ingaat op het ontstaan van dergelijke exosomen, hoort 5G straling absoluut bij de mogelijkheden om dergelijke exosomen uitstoot te veroorzaken in het lichaam.

Met andere woorden, bij mensen die behoorlijk zijn blootgesteld aan de straling van 5G, bestaat een grote kans dat zich daar exosomen in het lichaam hebben gevormd die dan door de test worden geregistreerd en benoemd als “het virus Covid-19”.

Maar, is die kans aanwezig bij de daklozen in Boston?

Ja, die kans is levensgroot aanwezig, want vanaf februari beschikt ook Boston over 5G en met daklozen die de hele dag op straat lopen langs alle 5G antennes hebben die waarschijnlijk zelfs een grotere kans dan gemiddeld om de gevolgen van die straling te ondervinden.

xxx

Er is een informatieoorlog gaande op dit moment, waarbij alles wat 5G in verband brengt met het coronavirus keihard wordt neergesabeld. Dit neersabelen gebeurt dan zonder enige onderbouwing, want men komt meestal niet verder dan kreten zoals: Het is totale onzin.

Mensen zoals Arjan Lubach, de man die door de overheid vaak wordt ingehuurd voor “damage control”. Niet gehinderd door enige kennis van zaken of zonder enig onderzoek weet hij het volgende eruit te kramen.

xxx

De motivatie van Lubach om dit te kunnen verklaren zijn wat algemene kreten zoals de wetenschap heeft aangetoond dat 5G veilig is, hetgeen uiteraard niet waar is, want iedereen die een klein beetje onderzoek doet, weet dat die onderzoeken er nooit geweest zijn en er ook nooit zullen komen.

Dit is de onderbouwing van Lubach: “Want er is geen enkele aanwijzing medisch natuurkundig biologisch gezien dat die twee dingen ook maar iets met elkaar te maken hebben, die beweringen zijn echt totale onzin”.

Wat dit artikel aantoont en een eerder artikel over Guayacuil in Ecuador en daarna bij de bemanning van de Theodore Roosevelt is dat al die betrokken mensen positief hebben getest op de aanwezigheid van genetisch materiaal en dat die mensen te maken hebben gehad met 5G straling.

Over de afgelopen periode hebben we ook regelmatig geschreven over de opmerkelijke doden onder dieren in relatie tot 5G.

Dat zijn de feiten, niets meer en niets minder. Welke definitieve conclusies je daaruit moet trekken weten wij ook niet, maar het als een dom schaap blaten dat die twee totaal niets met elkaar te maken hebben, klopt zo te zien niet en getuigt van op z'n minst ernstige brainwash en een grote overschatting van het zelf.

En dan moeten wij als bevolking toch eisen van de handlangers (onze overheid) van de satanische sekte dat ze wel onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke gezondheidseffecten van 5G en dat absoluut ook in samenhang met een aantal “verdachte” corona-uitbraken die niet de regels schijnen te volgen van een “normale besmetting met een virus”.

Maar, ook dat zal niet gebeuren, want de mensen die dat voor elkaar zouden moeten krijgen, laten zich liever in de luren leggen door het sprookje over de val van de cabal.

En zo verdwijnen door totale misleiding binnen de alternatieve gemeenschap de kansen die er nog zijn om te proberen de Hunger Games maatschappij te voorkomen. Het plan om de wereld op dit moment via een virushoax richting zo'n samenleving te sturen, is uiteraard al lang van tevoren bekokstoofd zoals ook duidelijk werd uit de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Groot-Brittannië in 2012. Een kopie draaiboek zoals we dat momenteel zien rond corona, maar dan wel al 8 jaar geleden getoond voor een massa publiek.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl