Grote corona uitbraak Amerikaans vliegdekschip niet veroorzaakt door 5G

Het inmiddels beruchte en gevreesde coronavirus heeft zo langzamerhand op bijna iedere plek op aarde toegeslagen en er doen zich steeds meer vreemde dingen voor.

Zo is er een enorme uitbraak aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt, maar daar doet zich iets heel vreemds voor.


Niet alleen ter land, maar ook ter zee slaat het coronavirus toe. Ook de Amerikaanse marine heeft te maken met het virus en wanneer dit uitbreekt aan boord van een schip, dan is het alle hens aan dek.

Het Amerikaanse vliegdekschip, de Theordore Roosevelt, heeft te maken met een grote corona uitbraak aan boord, maar er doet zich daar iets merkwaardigs voor. Het grootste deel van de besmette mensen vertoont geen enkel symptoom.

Men heeft inmiddels de totale bemanning getest en is geschrokken van het aantal besmettingen, terwijl de meeste besmette mensen helemaal nergens last van hebben. Dit geeft dan weer aanleiding tot de gedachte dat er veel meer besmette mensen op aarde moeten rondlopen dan gedacht en geen flauw benul hebben dat ze besmet zijn.

De totale bemanning van het schip bestaat uit 4.800 mensen, waarvan er inmiddels 655 positief getest zijn voor het virus. Wat echter van groot belang is en uiteraard nergens wordt gerapporteerd is dat de test niet bevestigt dat er zich een covid-19 virus bevindt in het lichaam van de geteste, maar alleen dat er zich genetisch materiaal bevindt wat dan automatisch wordt gerubriceerd als het covid-19 virus.

Wat daarbij van groot belang is om te weten is dat wanneer een cel in het menselijk lichaam wordt vergiftigd deze zogenaamde exosomen uitscheidt, waarover wij eerder het volgende schreven:

Als de cel wordt vergiftigd scheidt het iets uit dat exosomen worden genoemd. Exosomen zijn blaasjes met een diameter van 50 tot 100 nm die worden uitgescheiden door een grote verscheidenheid aan cellen in het menselijk lichaam. Ze ontstaan in de cellen via een complex mechanisme, waarbij celinhoud zoals eiwitten en RNA-strengen in de blaasjes wordt ingekapseld. Het bijzondere is echter dat deze exosomen binnen de cel er precies zo uitzien als het coronavirus

Nu terug naar de Theodore Roosevelt waar 60 procent van de positief getesten geen enkel symptoom vertoont.

Waar het op lijkt is dat de lichaamscellen van de bemanning aan boord van dit schip zijn vergiftigd door iets, waardoor deze cellen exosomen uitscheiden, wat vervolgens dan dus door de test wordt geregistreerd als coronavirus.

Dit vergiftigen van de cellen kan bijvoorbeeld gebeuren door blootstelling aan 5G straling. Of er op het schip zelf een 5G netwerk actief is is ons op dit moment niet bekend. Wij hebben contact opgenomen met de Amerikaanse marine met de vraag of dit schip beschikt over een 5G netwerk aan boord, maar daar hebben wij (nog) geen antwoord op gekregen.

Dus, gaan we er maar even van uit dat dit niet het geval is en er dus geen verband aan te tonen is met 5G in dit geval, of misschien toch wel?

Dit schip dat zich nu op zee bevindt, is op 17 januari vertrokken vanuit haar thuisbasis San Diego in Californië.

xxx

Het was daar aangekomen rond midden december en heeft daar al met al ongeveer een maand gelegen. Een flink deel van die tijd zal de bemanning van boord geweest zijn, maar een deel van de tijd ook niet.

Vorig jaar oktober verschijnt het volgende bericht:

xxx

Twee maanden later arriveert de USS Theodore Roosevelt op haar thuisbasis en blijft daar ongeveer een maand liggen. Of die 5G tests voor een deel zijn begonnen in december is niet helemaal duidelijk, maar er zullen allicht bepaalde 5G activiteiten zijn uitgevoerd in de periode dat het schip daar lag.

Echter, vier dagen voordat de USS Theodore Roosevelt arriveert in San Diego, gebeurt er daar nog iets opmerkelijks.

xxx

Ook de stad San Diego zelf heeft de beschikking over 5G wanneer het schip daar arriveert.

Is dit bewijs dat 5G het “coronavirus” heeft veroorzaakt aan boord van dit schip? Nee, het is geen sluitend bewijs, maar wel weer de zoveelste indicatie dat er misschien wel degelijk een verband is tussen 5G en het genetisch materiaal in het lichaam van mensen dat door de medische wetenschap het coronavirus noemt. Er begint zich simpelweg een patroon af te tekenen waarbij de factor toeval steeds verder onder druk komt te staan. En zoals we eerder schreven, geen van de betrokken partijen, overheid en telecom, zullen onderzoek doen hiernaar omdat het niet in hun belang is.

Bewijst al het bovenstaande dat er een verband is tussen het coronavirus en 5G? Nee, niet onomstotelijk, het zijn echter zeer concrete aanwijzingen dat er een verband zou kunnen bestaan.

En zo komen we op het aloude probleem, waarbij de mainstream zegt dat het niet bewezen is dat er een verband bestaat tussen corona en 5G. Uiteraard zal dit ook nooit worden bewezen, want wie gaat dat onderzoek uitvoeren?

Overheden peinzen er niet over, want zij hebben veel teveel belang bij een goedwerkend 5G zodat ze de digitale gevangenis voor hun burgers verder kunnen perfectioneren. Onnodig om te zeggen dat de telecomsector ook nooit een dergelijk onderzoek zal doen, omdat ze dan mogelijk zichzelf zakelijk gezien de das omdoen.

En dus zal de oplossing worden om hen die wel de euvele moed hebben een verband te suggereren, keihard aan te pakken. Meer dan keihard zelfs, en het zal dan ook niet lang meer duren voordat het strafbaar zal worden gesteld om zelfs maar te opperen dat er een mogelijk verband zou kunnen zijn.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl