Burgers zijn voorlopig aan winnende hand in strijd tegen 5G

Er begint behoorlijk paniek te onstaan in de telecomwereld, want burgers komen in opstand tegen hun 5G antennes.

Daarom gaat de propaganda in overdrive en komt het AD met een verhaal waar de honden geen brood van lusten.Als ze gedacht hadden dat de uitrol van het 5G netwerk in ons land van een leien dakje zou gaan, dan komen ze bedrogen uit.

In het AD verscheen een soort paniekverhaal over de arme telecomproviders die met de handen in het haar zitten, omdat steeds vaker burgers dwarsliggen bij het installeren van antennes.

In heel Nederland heeft alleen KPN momenteel al driehonderd aanvragen voor nieuwe masten en antennes lopen. ,,In veel gevallen loopt dat bijzonder traag en stroperig”, zegt ceo Joost Farwerck op vragen van deze krant. Het bedrijf ervaart dezelfde tegenstand als destijds bij de komst van UMTS (3G).

T-Mobile en Vodafone vallen concurrent KPN bij. ,,Ook wij merken toenemende weerstand tegen het plaatsen van antennes”, stelt T-Mobile. ,,We zien dat mensen liever geen antennes in hun directe omgeving hebben.”

Mensen worden steeds wijzer en accepteren steeds minder propaganda en dus gaan de telecombedrijven klagen bij de overheid:

Belangenclub Monet, die namens KPN, T-Mobile en Vodafone contacten met de overheid onderhoudt, wijst erop dat de overheid telecombedrijven miljarden euro's laat aftikken voor mobiele frequenties. ,,Het kan niet zo zijn dat we enerzijds diep in de buidel moeten tasten en vervolgens lokaal op talloze plaatsen worden tegengewerkt”, zegt Rob Bongenaar, directeur van Monet. 

Al met al gaat het dus heel goed, want naast gemeenten die antennes weigeren zijn er ook steeds meer corporaties die onder druk komen te staan van hun huurders en geen antennes meer willen op hun gebouwen. En als ze geen antennes kunnen installeren, dan komt er uiteraard ook geen 5G.

En nu legt de telecomindustrie druk bij de overheid om met een wettelijke verplichting te komen om die antennes te moeten plaatsen. Zij kunnen die overheid onder druk zetten omdat ze een godsvermogen moeten betalen via de overheidsveilingen voor die frequenties.

De overheid zal niet staan te trappelen om snel die wetgeving in te voeren, want volgend jaar maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen en een dergelijke wet zal de regeringspartijen wel eens heel veel stemmen kunnen kosten. Na de verkiezingen hebben ze natuurlijk volkomen maling aan de kiezer, dus verwacht die wetgeving rond volgend jaar zomer.

Voorlopig moeten ze het dan doen met propaganda en het AD doet dit wel heel erg knullig. Ze hebben een vijf minuten durende video gemaakt waarin zo, zegt het AD, de Universiteit van Nederland  de vraag zal beantwoorden of 5G schadelijk is voor de gezondheid.

Dat is natuurlijk razend knap als je beseft dat er nog nooit een deugdelijk wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gevolgen van 5G voor de volksgezondheid.

Er komen in de video twee professoren aan het woord. De eerste geeft een enthousiaste uitleg over wat 5G nu eigenlijk precies is en wat voor prachtige dingen je daar allemaal mee kunt doen. Dan blijven er een paar minuten over voor de tweede professor, Hans Kromhout, die in die enkele minuten tijd duidelijk moet maken dat 5G niet schadelijk is voor de gezondheid.

Hij komt wel met de meest simplistische uitleg ooit:

Elektromagnetische golven warmen het lichaam op en omdat dit zo is, zijn er normen opgesteld. Er zijn verschillende normen voor de verschillende frequenties, maar ze komen er allemaal op neer dat het menselijk lichaam niet meer dan 1 graad mag opwarmen als gevolg van die elektromagnetische straling.

Dan zegt hij dat er een bepaald comité is geweest die deze normen heeft opgesteld en dat dit comité ervan uit gaat dat zolang je maar onder die limiet blijft van die 1 graad opwarming er geen gezondheidseffecten zullen optreden. En aangezien 5G (kennelijk?) niet boven die 1 graad opwarming uitkomt is het volgens hen dus veilig.

Ook onze overheid schermt altijd met bepaalde normen die ze zouden hebben gecontroleerd voor 5G en ongetwijfeld zullen die gelijk zijn aan hetgeen professor Kromhout vertelt.

Dan weet hij ook nog even te vertellen dat gebleken is uit onderzoek bij ratten dat elektromagnetische golven tumoren veroorzaken rondom de hartspier en de hersenen, maar dat telt niet want die golven waren veel sterker dan die waar wij aan zijn blootgesteld. En tenslotte vertelt hij dat de IARC blootstelling aan elektromagnetische golven classificeren als “mogelijk kankerverwekkend”, maar zo zegt Kromhout: “Het valt dan weliswaar niet uit te sluiten, maar het valt ook niet te bewijzen”.

En zo zie je dat het iedere keer de omgekeerde wereld is. Bezorgde burgers moeten maar gaan bewijzen dat iets kanker of erger veroorzaakt, terwijl telecombedrijven niets hoeven te bewijzen, maar wetten kunnen afdwingen bij de overheid omdat ze heel veel geld hebben betaald.

Blijf strijden en zorg dat die antennes er niet gaan komen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl