Vaccinaties bevatten puscellen van Afrikaanse groene apen (video)

Het is een feit dat bijna niemand weet wat er nu precies allemaal in die vaccins zit die bij gezonde kinderlijfjes naar binnen worden gespoten.

Wie weet nou dat daar puscellen bij zitten van de nieren van geïnfecteerde groene apen uit Afrika of weefsel van menselijke foetussen?Soms kom je op de Nederlandse televisie nog wel eens per ongeluk interessante programma’s tegen en één ervan was eind vorig jaar het programma van Jeroen Pauw, waar een levendige discussie ontstond over vaccineren.

Aanleiding was dat het Nederlandse filiaal van de farmaceutische industrie, het RIVM, enkele miljoenen euro’s ter beschikking heeft gesteld voor de promotie van vaccinaties omdat ze in de praktijk hebben gemerkt dat er steeds meer mensen twijfelen aan het nut daarvan en er dan ook steeds meer mensen hun kinderen niet laten vaccineren.

Wij willen eenieder aanraden om het fragment hieronder te bekijken, want betere reclame om je kind juist níet te laten vaccineren kun je, zeker in de mainstrem media, bijna niet vinden.

Een aantal ouders die wakker zijn en hun kinderen niet hebben laten vaccineren komen met overtuigende argumenten tegenover een kinderarts die in het dagelijkse leven werkzaam is bij consultatiebureaus en daar mensen probeert te overtuigen van het nut van vaccinaties.

Op een gegeven moment stelt één van de ouders dat artsen meestal geen flauw benul hebben wat voor ingrediënten en gevaarlijke chemische stoffen er allemaal in die vaccinaties zitten, waarop de arts antwoordt: "Er is toch een bijsluiter, die kan je zo downloaden".

Maar, wat er niet op die bijsluiter staat en er wél in zit zoals ontdekt door Mike Adams, zijn ingrediënten zoals puscellen van de nier van een geïnfecteerde groene aap uit Afrika en cellen van geaborteerde menselijke foetussen.

Wie het niet gelooft, kan het hier controleren in de lijst van goedgekeurde stoffen voor vaccins door de Amerikaanse CDC.

Naast bovengenoemde ingrediënten bevinden er zich ook nog eens allerlei andere toxische stoffen zoals aceton, aluminium, chemische kleurstoffen, componenten van menselijk bloed, dextrose (volgens Mike waarschijnlijk afkomstig van GMO maïs), delen van bloed van koeien en nog een heel scala aan sinistere componenten.

Wat de ouders in het programma van Pauw aanvoeren, is dat je met vaccineren een gezond kinderlichaam met allerlei troep volspuit waarvan niemand eigenlijk precies weet wat erin zit, met als doel het kind ziek te maken.

Een ander argument dat door één van de ouders wordt aangevoerd, beschreven wij in een eerder artikel:

Halverwege de jaren zeventig begon men in ons land met het vaccineren van kinderen tegen de mazelen.

Een stukje achtergrond:

Opvallend is dat we rondom het thema vaccinatie de geschiedenis vergeten schijnen te zijn. Het is nog maar zo’n 100 jaar verleden dat er veel kinderen kwamen te overlijden door de zo genaamde kinderziekten.

Er waren in de vorige eeuw een aantal maatregelen die een drastische verlaging van de kindersterfte tot gevolg hadden. Deze maatregelen waren: 1. Het afschaffen van de kinderarbeid. 2. Het aanleggen van de rioleringen en de daardoor verbeterde hygiëne. 3. De verbeterde voedselvoorziening.

Deze drie pijlers worden ook wel de sociale geneeskunst genoemd en hadden tot gevolg dat rond 1970 geen kind meer aan de mazelen of andere kinderziekte overleed. En juist in dat jaar werd de mazelenvaccinatie ingevoerd.

Het veelvuldig gehoorde argument dat door het vaccinatie programma de kindersterfte drastisch gedaald is moet dan ook naar het rijk der fabelen verwezen worden. Het is gewoon ronduit niet waar.

De kindersterfte door kinderziekten waaronder mazelen was al verdwenen toen het vaccinatieschema werd geïmplementeerd. Veel van de huidige vijftigers en zestigers hebben zelf mazelen gehad. Vroeger werd het vaak ‘opgehaald’ als bekend werd dat een kind de mazelen had. Dan had je het maar vast gehad. De mogelijke dreiging die er van deze kinderziekte uitging was immers te verwaarlozen. Het was een onschuldige kinderziekte die gepaard ging met koorts en huiduitslag. Bij erg verzwakte kinderen konden er mogelijk complicaties optreden maar bij relatief gezonde kinderen niet.

In de huidige tijd worden de mazelen afgeschilderd als een ziekte die gepaard gaat met longontsteking, hersenvliesontsteking en dood. Gezien de geschiedkundige achtergrond moet dit als pure bangmakerij geclassificeerd worden.

Toch wordt, ondanks het onschuldige karakter van de mazelen, bij de aanzet van iedere epidemie de vermeende ‘ultime’ oplossing, het vaccineren van de bevolking, weer van stal gehaald. Hierbij worden mensen die, om welke reden ook, niet willen vaccineren bijna afgeschilderd als onmenselijke barbaren die het niet goed met hun kinderen zouden voorhebben. Alsof aan het ongebreidelde vaccineren, met al die schadelijke toevoegingen, geen risico’s verbonden zouden zijn. Op het internet zijn vele verslagen van de negatieve gevolgen van vaccinatie te vinden.

En, alsof dat nog niet erg genoeg is, komt er nu een uitspraak van de hoogste Duitse rechtbank dat het mazelenvirus helemaal niet bestaat:

Door preventieve vaccinatie van volwassenen en vooral kinderen tegen mazelen heeft de farmaceutische industrie de laatste 40 jaar miljarden verdiend. De rechters van het Duitse federale hooggerechtshof (BGH) bevestigden evenwel in een recente uitspraak dat een mazelenvirus niet bestaat. Voorts: Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek in de wereld dat het bestaan van dergelijke virussen dusver kon bewijzen. Dit roept de vraag op wat er werkelijk werd geïnjecteerd in miljoenen burgers de afgelopen decennia. Volgens het arrest van de Hoge Raad, hoeft dat geen vaccin tegen een mazelen (virus) te zijn geweest.

Na de uitzending van het Pauw programma kwam er een stroom van protesten los uit de goed geïnstrueerde mainstream media.

Jeroen Pauw wist niet hoe snel hij zijn excuses moest aanbieden aan de farmaceutische industrie:

Pauw betreurt de uitzending. “Gisteren bijvoorbeeld spraken we over vaccineren met drie ouders die hun kinderen niet hebben ingeënt en daar tegenover zat een kinderarts, werkzaam bij een consultatiebureau. Voor wie het misschien gezien heeft: het onderwerp raakte behoorlijk uit balans.”

De anti-vaccinatiemoeders overschreeuwden de feiten van de kinderarts. “Feiten werden betwist of sneeuwden onder. Het beeld kon ontstaan dat het niet inenten van kinderen een verantwoorde en gezonde optie is.”

“Van dat beeld willen wij in elk geval niet de afzender zijn, dus voor de duidelijkheid: er is geen bewezen verband tussen inenten en autisme, vaccinaties zijn afgezwakte virussen waar je niet ernstig ziek van kunt worden en de uitbraak van kinderziektes komt in Nederland alleen nog maar voor onder kinderen die niet ingeënt zijn, zoals bijvoorbeeld in bepaalde gereformeerde gemeenten.”


Saillant detail is dat de kinderarts met geen enkel feit kwam, maar volledig verward scheen en geen duidelijke tegenargumenten had.

Het popiejopie broertje van de Telegraaf, GeenStijl vond er dit van:

Opmerkelijk. Het programma Pauw (NPO) maakt gisteravond opmerkelijke excuses voor de volslagen idiote uitzending van eergisteravond waarin drie egoïstisch-narcistische muntthee-moedertjes de nationale volksgezondheid in gevaar brachten met hun comploteske grootstedelijke yoga-geklets over de 'verschrikkelijke gevaren' van vaccinaties. "Soms gaat er wel eens iets echt mis." Hahaha, story of your life, NPO. Niettemin... mooi gebruld, Pauw.

De uitzending schijnt inmiddels ook verwijderd te zijn van de site van Jeroen Pauw, maar daarom niet getreurd, want er zijn gelukkig meer kopieën. (En in het geval de video van Youtube wordt verwijderd, hebben wij er één beschikbaar als daarom gevraagd wordt).

Zoals Micha Kat zegt: “Het mooiste stuk TV uit de NL-geschiedenis”.Meer informatie over vaccinaties:

vaccinvrij
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl