Keihard bewijs dat mobiele telefoons inderdaad tumoren veroorzaken

De mainstream media doen altijd hun uiterste best om “onderzoeken” erbij te halen die aantonen dat er geen verband zou bestaan tussen tumoren en het gebruik van de mobiele telefoon.

Vaak zijn dat geen echte wetenschappelijke onderzoeken en dat is er nu gelukkig wel en bovendien uitgevoerd door de Amerikaanse overheid.Mensen die zeggen dat je een hersentumor kunt krijgen door het gebruik van mobiele telefoons worden immer uitgemaakt voor aluhoedjes die spoken zien.

Ook worden er regelmatig “onderzoeken” gepubliceerd die zouden aantonen dat er geen enkel verband bestaat tussen het gebruik van mobiele telefoons en hersentumoren.

Onderzoeken die meestal geen medische grondslag hebben, maar die zich beroepen op aannames zoals het aantal hersentumoren dat niet echt toegenomen is sinds de ingebruikneming van de mobiele telefoon en dus, volgens deze lieden, veroorzaakt een mobiel geen hersentumor.

Het gebruik van mobiele telefoons leidt niet tot een verhoogd risico op hersenkanker.

Dat is de conclusie van een Australisch onderzoek. De onderzoekers wilden de claim dat het gebruik van mobiele telefoons kanker veroorzaakt, een claim die de afgelopen jaren vaker gemaakt is, controleren.

In Australië is het mobieletelefoongebruik van 0 procent in 1987 gestegen naar 94 procent in 2014. Die stijging bracht geen waarneembare stijging in het aantal gevallen van hersenkanker met zich mee.

Alleen mensen tussen de 74 en 80 jaar oud hadden vaker hersenkanker, maar de onderzoekers wijten die stijging aan het verbeterde vermogen van de medische wereld om ziekten te diagnosticeren.

Een eventuele link tussen mobiele telefoons en kanker is eerder ook nooit bewezen.

Dit soort kort door de bocht conclusies heeft natuurlijk niets te maken met wetenschappelijk onderzoek.

Het goede nieuws is dat dit gedegen wetenschap onderzoek nu wel is gedaan en daaruit wordt zonder enige twijfel aangetoond dat een mobiel wel degelijk een hersentumor kan veroorzaken. Iets wat bij "de althoedjes" al veel langer bekend is.

Het is een door de Amerikaanse overheid betaald onderzoek en heeft officieel een hele lange naam: "Report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley SD rats (Whole Body Exposures)." Opvallend is het zeker dat de overheid, die onder grote druk staat van ook de telecom industrie, dit onderzoeksresultaat bekend maakt.

Het betreft een langdurig onderzoek dat is uitgevoerd met duizenden ratten en muizen. Deze dieren werden hun leven lang blootgesteld aan het soort straling waar mensen ook aan blootgesteld worden door het gebruik van de mobiele telefoon.

Het resultaat was dat de ratten en muizen die blootgesteld waren aan de straling zeldzame vormen van kanker vertoonden, zowel kanker aan de hersenen als aan het hart.

Een aantal dieren ontwikkelden een glioom:

Een glioom is een soort tumor die ontstaat in de hersenen en soms ruggenmerg, en wordt glioom genoemd vanwege de oorsprong uit gliacellen. Gliomen worden geclassificeerd naar hun celtype, gradatie, en locatie.

Anderen ontwikkelden een zogenaamde schwannoom tumor rondom het hart:

Het schwannoom is de meest voorkomende goedaardige zenuw tumor, gevolgd door het neurofibroom. Zeldzaam is de kwaadaardige (maligne) perifere zenuwschede tumor. Deze groeit snel en veroorzaakt naast toenemende uitval van gevoel en kracht ook heel veel pijn.

Zenuwtumoren kunnen ook voorkomen in het kader van de erfelijke aandoeningen Neurofibromatosis type 1 en 2 en Schwannomatosis.


Het schijnt volgens de onderzoekers ook niet de eerste keer te zijn dat bovengenoemde tumoren opduiken in verband met de straling zoals die wordt veroorzaakt door mobiele telefoons.

Echter, de dieren die niet waren blootgesteld aan de straling ontwikkelden geen van allen bovengenoemde tumoren.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder strikt toezicht met zowel ratten als muizen. Deze werden dagelijks voor een periode van ongeveer 9 uur blootgesteld aan de gemiddelde hoeveelheid straling die een doorsnee mobiele telefoongebruiker op een dag voor de kiezen krijgt.

Dit soort onderzoeken valt niet langer door de industrie en de door haar gesponsorde mainstream media en overheidsfunctionarissen weg te praten als “slechte wetenschap”. Dit is keihard bewijs dat er inderdaad een causaal verband is tussen blootstelling aan de straling van een mobiele telefoon en diverse vormen van kanker.

Daarom is het ook mooi dat bovengenoemd onderzoek is uitgevoerd door de Amerikaanse overheid zelf. Dat is trouwens dezelfde overheid die tot nu toe altijd heeft gezegd dat er geen enkel risico is. Net zoals onze "volksvertegenwoordigers" trouwens.

Meer informatie over straling:

stopumts 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl