Het gore lef van JP Morgan

De Amerikaanse bank JP Morgan heeft eind mei een document gepubliceerd waarin ze oproepen om de democratische regeringsvormen in de Europese landen te vervangen door autoritaire regimes.

Terwijl een comité van de Amerikaanse Senaat afgelopen maart een 300 pagina tellend document publiceerde waarin gedetailleerd de criminele praktijken en fraude van JP Morgan werd beschreven.


Het 16 pagina tellende adviesdocument van JP Morgan is geproduceerd door de Europe Economic Research Group en heet “The Euro Area Adjustment-About Half-Way There”.

Het stuk begint met te stellen dat de crisis in de Eurozone twee dimensies heeft. In de eerste plaats dat financiële maatregelen noodzakelijk zijn om er zeker van te zijn dat grote investeringsbanken zoals JP Morgan door kunnen gaan met het binnenharken van enorme winsten via hun speculatieve activiteiten in Europa. In de tweede plaats, zo stellen de auteurs, is het nodig om “politieke hervormingen” af te dwingen, gebaseerd op onderdrukking van protesten tegen de geweldig onpopulaire bezuinigingsmaatregelen die ten voordele van de banken worden uitgevoerd.

In dit opzicht stelt het rapport dat de Eurozone ongeveer halverwege is. Echter, moet er meer actie worden ondernomen door de ECB, de Europese Centrale Bank. Sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008, hebben zij biljoenen Euro’s beschikbaar gesteld aan banken om op deze manier oninbare schulden uit de boeken te wissen en te beginnen met een nieuwe ronde van speculeren.

Onder druk van de financiële markten verklaarde het hoofd van de ECB, Mario Draghi, vorig jaar zomer dat hij alles zou doen wat nodig was om de banken te ondersteunen. Dit is echter volgens de analisten van JP Morgan niet voldoende. Zij eisen van dit instituut een “meer drastisch antwoord” op de crisis.

De grootste kritiek in het document is gereserveerd voor nationale overheden die veel te laks zijn geweest met het implementeren van de autoritaire maatregelen die nodig zijn om de bezuinigingen op te leggen. Aan het proces van een dergelijke “politieke hervorming” is nog nauwelijks begonnen.

Aan het eind van het document leggen de auteurs uit wat ze bedoelen met “politieke hervormingen”. Ze schrijven: “In het begin van de crisis werd er gedacht dat deze nationaal geërfde problemen grotendeels economisch van aard waren, maar nu is duidelijk geworden dat dit diepgewortelde politieke problemen zijn die in onze ogen aangepast dienen te worden als de EMU (Europese Monetaire Unie) op de lange termijn goed wil funktioneren.

De auteurs komen met een aantal scenario’s waarvan zij zeggen dat die het gevolg kunnen worden van het falen van Europese overheden tijdens het installeren van totalitaire systemen.

1) Het vallen van regeringen in Zuid Europa die voor hervormingen zijn.

2) Het wegvallen van steun voor de Euro of de Europese Unie.

3) Een verkiezingsoverwinning voor de radicale anti Europa partijen ergens in de Eurozone.

4) Het feit dat overheden in sommige lidstaten effectief niet meer kunnen regeren als de kosten voor sociale voorzieningen (in het bijzonder werkeloosheid) een bepaald punt voorbijgaan.

Als het bovenstaande document van JP Morgan één ding duidelijk maakt dan is het dat mensen en dan met name hun welzijn, absoluut niet meewegen. Er is slechts één kwestie die telt en dat is de winst voor de aandeelhouders van de bank. Zij gaan dus letterlijk over lijken; het bewijst zich keer op keer.

En wij, de bevolking, laten rustig toe dat ze doorgaan met hun meer dan criminele activiteiten. Zo publiceerde een comité van de Amerikaanse Senaat afgelopen maart dus een 300 pagina tellend document waarin gedetailleerd de criminele praktijken en fraude van JP Morgan werd beschreven. JP Morgan is de grootste bank in Amerika en wereldwijd de grootste handelaar in derivaten.

Ondanks de criminele onthullingen in dit rapport van de Amerikaanse Senaat zal er geen enkele actie tegen deze bank worden ondernomen. Deze zelfde bank heeft nu het gore lef om Europese overheden de les te lezen en te eisen dat ze een totalitair regime installeren. Niet dat die overheden veel aansporing nodig zullen hebben om dat te doen, maar toch.

Bron:

World Socialist Web Site
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl