De rijken worden "gered" door bailouts, de rest zoekt het maar uit

Als er iets is dat de coronacrisis zichtbaar maakt is het dat de 1 procent aan de top wordt “gered” met geld van de belastingbetaler (99%).

Waarmee het verschil tussen arm en rijk alweer groter wordt en alle controle van de wereld uiteindelijk in handen van enkelingen terechtkomt/blijft.


De coronacrisis heeft niets, maar dan ook echt helemaal niets te maken met gezondheid. Het heeft nog veel minder te maken met overheden die bezorgd zijn over de gezondheid van hun burgers. Het heeft alles te maken met de laatste stappen in een Endgame waar alle controle op deze wereld wordt overgeheveld naar de superrijken en machtigen, ook wel de 1 procent genoemd.

Een goed voorbeeld daarvan zie je in Amerika waar sinds de coronacrisis ongeveer 22 miljoen Amerikanen hun baan verloren, maar waar de rijkdom van de Amerikaanse miljardairs met ongeveer 10 procent, oftewel 282 miljard dollar, toenam.

Ze hebben in Amerika een totaal bailout pakket van ongeveer 6.000 miljard dollar dat volgens econoom Michael Hudson vrijwel uitsluitend ten goede komt aan de grote luchtvaartmaatschappijen, Boeing en de banken. Hij voorspelt dat tussen nu en drie maanden je zult zien dat individuele staten failliet zijn, evenals gemeenten. Hij zegt verder dat Trump zegt dat de economie gelijkstaat aan de beurs en de beurs is de rijke 1 procent.

Degenen in Amerika die geen bailout krijgen zijn de kleine bedrijven, de restaurants, de bedrijven die je ziet als je door een willekeurige stad loopt en waar je nu borden ziet met “gesloten”. Dit, terwijl hun huur doorloopt, maand na maand.

xxx

Net zoals bij ons krijgen de kleine bedrijven misschien uitstel (geen kwijting) voor huur of belastingbetaling, maar dat betekent wel dat als ze straks weer enigszins kunnen draaien, ze dit ook nog moeten gaan betalen, gekoppeld aan waarschijnlijk een veel lagere omzet dan ze tot voor kort draaiden. Net zoals bij ons verwachten ze daar dan ook straks een regen aan faillissementen.

De mensen die ook geen bailout krijgen zijn de werkers, zeker niet in een land als Amerika. Als we praten over werkers, dan betreft dat meestal de lage lonen werkers, die nu met bosjes worden ontslagen en het verder maar lekker uit moeten zoeken. Ook zij krijgen nu meestal uitstel voor het betalen van de huur, maar ook daar zal de schuld niet weggaan, met als gevolg dat de echte klap voor de werkers en de kleine bedrijven over een maand of drie zal komen.

Net zoals bij ons zullen de gemeenten straks allemaal blut zijn, omdat zij door de crisis hogere kosten hebben dan normaal en veel minder inkomsten uit belastingen en dingen zoals parkeergelden.

Ook zij komen niet voor in de bailout plannen, dus over een maand of drie zal het pas echt chaos worden en de werkeloosheid nog veel sneller stijgen.

De centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve (FED) en de Europese Centrale Bank (ECB) drukken grote hoeveelheden geld bij die allemaal indirect in de aandelenbeurs worden gepompt. Dat is ook de reden dat de beurzen er ondanks de enorme crisis op dit moment nog redelijk voorstaan. Aandelen raken niet besmet met het virus en zolang de beurs maar goed staat kan Trump claimen dat het goed gaat met de economie alhoewel de twee al heel lang niets meer met elkaar te maken hebben.

In werkelijkheid is het Amerikaanse bailout programma volgens Hudson rond de 10.000 miljard dollar, waarvan verreweg het grootste deel naar de financiële sector gaat. Zij hebben geen bailout nodig, maar krijgen toch verreweg het meeste geld omdat ze niet van plan zijn om minder te verdienen dan voor de crisis. Alle accent in de media ligt op het kleine deel van het totale bedrag dat wordt gegeven aan ondersteuning van het gewone volk en over de bulk van de bailout die naar de rijken gaat wordt nauwelijks bericht.

Als de MSM daar wel over zouden berichten, dan zou misschien morgenochtend de revolutie uitbreken, want dan zouden ze zien dat de enorme bailout pakketten er niet voor hen zijn, maar (wederom) voor de 1 procent, maar dat het wel bij hun schuld wordt opgeteld en dat zij en hun kinderen en kleinkinderen in de toekomst krom mogen liggen om die schulden terug te betalen.

Dus, wat zal er verder gaan gebeuren?

Er is een enorme hoeveelheid kapitaal beschikbaar bij de rijken en de banken. De 1 procent heeft toegang tot een onvoorstelbaar grote berg aan liquiditeiten. Dit zullen ze over enkele maanden gebruiken als overal ter wereld de kleinere bedrijven bij bosjes zullen omvallen. Zij staan dan vooraan in de rij om bijvoorbeeld vastgoed voor een appel en een ei op te kopen, omdat het ene na het andere bedrijfspand leeg zal komen te staan. Het eindresultaat van dit alles is een nog veel groter monopolie van de 1 procent dan voor de coronacrisis.

xxx

Wat we voor onze ogen zien gebeuren is dat er steeds meer macht en controle komt bij de 1 procent in combinatie met de overheden. In de jaren dertig noemden ze dit fascisme.

Als je er goed over nadenkt wat er nu gebeurt:

De rijken kunnen geld bijdrukken om zichzelf “te redden”, maar de overheid mag niet hetzelfde doen om het volk te helpen. Een overheid kan helemaal niets doen op geld gebied, totaal niets. Alle geldschepping en creatie ligt in handen van de Rothschild mafia.

De overheid mag meedoen met het redden van de rijken door het verlenen van steun aan de grote bedrijven. Maar, daar worden dan wel bepaalde voorwaarden aan verbonden die de agenda van de Rothschild mafia verder dienen, zoals de 2030 Agenda, in ons land vooral bekend geworden door het duurzame knotje.

Zo zie je dat de Nederlandse overheid een aantal miljarden mag uittrekken voor het redden van KLM, maar daar worden dan opeens wel “groene voorwaarden” aan verbonden.

Dat het kabinet het noodlijdende KLM met miljarden euro's door de coronacrisis wil helpen, heeft de zegen van de regeringspartijen én van sommige oppositiepartijen. Maar het is cruciaal dat het kabinet daarvoor wat terugvraagt, vinden vriend en vijand.

De plannen van het kabinet zijn "een opluchting voor heel veel KLM'ers", denkt D66-Kamerlid Jan Paternotte. Maar "net zo belangrijk" is dat de luchtvaartmaatschappij daarvoor moet vergroenen en minder overlastgevende nachtvluchten uitvoert.

Totale macht en totale controle naar de 1 procent onder leiding van een satanische sekte die nu oppermachtig is omdat het volk doodsbang is en tegen de tijd dat het volk eindelijk wakker schrikt is het waarschijnlijk te laat en zitten ze voor altijd vast in hun eigen District.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl