Ook Europese Commissie wil goud in beslag nemen

Na de niet aflatende aanvallen op contant geld, wordt nu steeds meer de aandacht gericht op het bezit van goud.

Dit zijn tekenen die er op wijzen dat de complete en geplande ineenstorting van het financiële systeem steeds dichterbij komt.


Formele redenen om stap voor stap alle vrijheden en alle bezit van burgers af te nemen, zijn meer dan genoeg voorhanden.

De “terroristen” slaan overal toe en wij moeten alles in het werk stellen om deze boemannen te stoppen. Wat ze er dan nooit bij vertellen, is dat ze die boemannen zelf hebben gemaakt om de bevolking zover te krijgen dat ze vrijwillig alles opgeven.

Wij hebben onlangs kunnen zien wat er gebeurde in India, toen van de ene op de andere dag bankbiljetten ongeldig werden verklaard en het gros van de bevolking deze niet kon omwisselen voor nieuwe. Dit ontstond omdat er alleen via bankrekeningen omgewisseld kan worden en ongeveer de helft van de bevolking geen bankrekening heeft en deze ook niet kan openen omdat ze geen identiteitspapieren bezitten. Daarnaast is er een groot tekort aan bankbiljetten waardoor de economie een enorme dreun heeft gekregen, omdat bijna alle transacties daar contant worden uitgevoerd.

Zou een Indiase premier zoals Modi nu echt bewust zijn hele economie om zeep helpen, of zou hij daartoe gedwongen zijn? Zoals we zo langzamerhand weten, fungeren de meeste machthebbers bij de gratie van de Rothschild en dat zal met Modi ook ongetwijfeld het geval zijn.

Zoals wij schreven, lijkt India op een experiment waarbij men wil testen hoever men kan gaan zonder dat de bevolking de machthebbers opknoopt aan de dichtstbijzijnde lantaarnpaal zodat ze dit straks ook in andere landen kunnen toepassen.

Na het contante geld in India kwam het goud aan de beurt en kwamen er nieuwe regels, waarbij goud en andere waardevolle zaken in feite naar willekeur van de belastinginspecteur ter plekke in beslag kan worden genomen.

Het tweede land dat is begonnen met een rem op het importeren van goud is China. Als reden wordt door banken en handelaren gegeven dat China op deze manier wil voorkomen dat er teveel geld het land verlaat. Banken die een vergunning hebben om goud te mogen importeren, krijgen het steeds moeilijker.

En dan nu ook de Europese Unie waar het woord goud is gevallen.

De aanleiding (kuch): De terroristische aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

Dat was precies het excuus dat de Europese Commissie nodig had om paal en perk te stellen aan contant geld en goud dat de EU binnenkomt en verlaat.

Dit vormt dan weer onderdeel van het plan gericht tegen financiering van terroristen, waar men na de false flag aanvallen in Parijs eind vorig jaar, mee is begonnen.

Met de nieuwe regels die men nu wil gaan invoeren, kan er worden opgetreden door douanebeambten tegen contant geld en prepaid kaarten die per post of als pakketje worden verstuurd.

De autoriteiten zullen de bevoegdheid krijgen om van ieder verdacht individu contant geld en/of edelmetalen in beslag te nemen.

Reizigers die de EU binnen komen moeten nu al aangeven als ze meer dan 10.000 euro aan contant geld bij zich hebben. Met de nieuwe regels mogen douanebeambten ook contant geld en edelmetalen onder die drempel van 10.000 euro in beslag nemen, wanneer men denkt dat diegene zich wel eens bezig zou kunnen houden met verdachte activiteiten.

Met een uitgestreken gezicht vertellen leden van de Europese Commissie dat een aantal van de recente aanslagen werd uitgevoerd door terroristen die geld zouden hebben ontvangen van criminele netwerken buiten Europa.

Het zal niet blijven bij contant geld en goud, want ook Bitcoin staat op het verlanglijstje, omdat deze zouden zijn gebruikt bij de aanslagen in Parijs.

Verder overweegt de Europese Commissie een systeem op te zetten dat vergelijkbaar is met het Amerikaanse financiële opsporingsprogramma voor terroristen TFTP.

Het Terrorist Finance Tracking Program is een programma dat in opdracht van de Amerikaanse regering door het United States Department of the Treasury (ministerie van Financiën) en de CIA is opgezet in het kader van de strijd tegen het terrorisme. Vanaf 2001 controleerde het alle transacties die via SWIFT werden uitgevoerd. De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) is een internationale organisatie voor het verzenden van financieel berichtenverkeer.

Hier weer een prachtig voorbeeld van hoe de false flag van 9/11 is gebruikt om de Amerikaanse overheid ongekende macht te geven.

Op 28 juni 2007 heeft de Europese Commissie besloten dat het rechtsgeldig is dat SWIFT de financiële transactiegegevens van Europese burgers afgeeft aan de Amerikaanse United States Department of the Treasury. Dit besluit is genomen nadat bij onderhandelingen overeengekomen was dat SWIFT en het Amerikaanse Treasury Department deelnemen aan het Safe Harbour-programma, waarbij beloften zijn gedaan om de Europese privacyrechten voldoende te respecteren. Onder de rechtsgeldigheid vallen alle financiële transacties, ook wanneer deze niet gerelateerd zijn aan de Verenigde Staten.

Dus, als jij wat geld overmaakt naar je nichtje in Duitsland, dan worden die gegevens keurig aan de Amerikanen verstrekt.

Juncker en Timmermans overwegen dus nu om eenzelfde systeem in te voeren voor de Europese Unie.

De 28 lidstaten zijn uiteraard unaniem akkoord gegaan met de plannen van de Europese Commissie en hoewel deze nog parlementair moeten worden goedgekeurd door de lidstaten, is dat in de praktijk nooit meer dan een wassen neus.

Bij de voorstellen zitten ook maatregelen die het mogelijk maken om financiële middelen van terroristen te bevriezen en in beslag te nemen. Het gaat nog een stap verder, want ze mogen dan ook financiële middelen van mensen in beslag nemen van wie men vermoedt dat ze contacten hebben met criminelen.

Mensen die betalingen willen doen met een prepaid kaart voor een bedrag hoger dan 150 euro moeten zich voortaan identificeren.

Kortom, ze kunnen dadelijk alles boven de 150 euro in beslag nemen zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Of het nu contant geld is, Bitcoins, edelmetalen zoals goud of een prepaid kaart, al deze zaken kunnen in beslag worden genomen als je verdacht bent.

En je bent al verdacht als je één van bovengenoemde zaken in je bezit hebt en dus de uitkomst is niet zo moeilijk.

Al met al een teken om nu toch echt wat goud en zilver aan te schaffen, want als het financiële systeem eenmaal gaat klappen, dan is je "geld" volkomen waardeloos. Ze hebben het niet voor niets nu op goud gemunt. Zorg dat je het in eigen bewaring houdt, is ons advies daarbij.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl